KỸ NĂng sinh tồn survival skillstải về 17.16 Mb.
trang4/53
Chuyển đổi dữ liệu15.01.2018
Kích17.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

SỬ DỤNG ĐỊA BÀN


Cách tìm phương hướng dễ dàng chính xác và nhanh chóng nhất là dùng địa bàn. Có nhiều loại địa bàn lớn nhỏ, đơn giản, tinh vi, khác nhau, nhưng tựu trung có thể phân ra làm hai loại : loại kim di động và loại số di động.Loài mặt tròn di động

Tiêu biểu cho loại này là “địa bàn quân sự”. Là một dụng cụ khá tinh vi, chính xác và dễ sử dụng. Địa bàn quân sự gồm có những thành phần sau đây :


: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNH


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương