KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tritải về 3.29 Mb.
trang2/30
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh tại các kì họp của Quốc hội: cử tri kiến nghị Quốc hội cần cân nhắc, lựa chọn, thẩm định một cách kĩ lưỡng những dự án luật cần thiết để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội. Tránh trường hợp chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được đề ra ở mỗi kì họp nhưng lại không thực hiện được. Nhiều dự án luật đã được đã được vào kế hoạch nhưng lại bị rút ra, tuy nhiên không thấy làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Hơn nữa có những dự án luật đưa ra thảo luận nhưng chưa thật sự cần thiết (Luật Nuôi con nuôi, Luật Bưu chính…), trong khi có nhiều dự luật quan trọng như: Luật Biển Việt Nam thì chưa được đưa ra xem xét thông qua… Để việc xây dựng các luật khả thi, hiệu quả và chất lượng, cần nâng cao trách nhiệm của Bộ Tư pháp, cơ quan giúp Chính phủ thẩm định những dự án luật cần thiết phải đưa vào chương trình ngay từ giai đoạn phê duyệt hồ sơ gửi lên Chính phủ, kiên quyết loại ngay từ đầu những dự án luật chưa cần thiết tại các kì họp của Quốc hội.

Quảng Ninh, Nghệ AnĐề nghị Quốc hội xem xét và sửa đổi một số quy định về Luật đất đai năm 2003 phù hợp với thực tiễn như: đối với việc Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, có 2 loại dự án đầu tư được áp dụng: một là dự án thuộc nhóm nhà nước thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA, dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài; hai là dự án không thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi mà do nhà đầu tư thoả thuận với chủ sử dụng đất về giá bồi thường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy sự chênh lệch nhau về giá bồi thường hỗ trợ đất thuộc dự án nhà nước thu hồi thấp hơn đất được nhà đầu tư thoả thuận với chủ sử dụng đất, dẫn đến công tác bồi thường giữa các chủ sử dụng đất và nhà đầu tư rất khó khăn.

Thái NguyênĐề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở hiện đang mâu thuẫn, thiếu thống nhất với các quy định của Luật Công chứng, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật tại cơ sở.

Đắc LắkĐề nghị xây dựng và ban hành Luật Hộ tịch (thay thế Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ), vì đây là những vấn đề cơ bản phát sinh quyền và nghĩa vụ của công dân từ khi sinh ra đến khi kết thúc đời người. Do đó cần ban hành luật để điều chỉnh lĩnh vực này.

Đắc LắkViệc mở rộng hệ thống và tăng thẩm quyền xét xử của cơ quan Tòa án cấp huyện (theo hướng cải cách tư pháp) là chưa phù hợp với thực lực đội ngũ cán bộ hiện có, tình hình sai lầm trong xét xử dẫn đến oan sai, án bị cải sửa vẫn chưa được khắc phục. Cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét.

Phú YênĐể công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả, cử tri kiến nghị với Quốc hội về tổ chức cơ quan phòng chống tham nhũng theo mô hình: cấp Trung ương do Quốc hội trực tiếp quản lí, chỉ đạo, điều hành; cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân tổ chức, quản lí, chỉ đạo, điều hành. Không để Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lí, chỉ đạo diều hành như hiện nay.

Phú YênTại Điều 26 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Do đó, để kế hoạch sử dụng đất được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 26 của Luật Đất đai về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là do Chính phủ phê duyệt, còn thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy định như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật.Long AnĐiều 70 của Luật Đất đai quy định đất nông nghiệp giao, công nhận, nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân sử dụng là có hạn mức. Quy định này cũng gặp phải vướng mắc trong quá trình thực hiện và hiện tại cũng không còn phù hợp vì:

- Trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay không còn quỹ đất nông nghiệp để lập thủ tục giao mới cho hộ gia đình, cá nhân;

- Nếu quy định hạn mức thì không khuyến khích được mô hình kinh tế trang trại; không tích tụ đất đai thì không khuyến khích và phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp tập trung (theo quy định của Luật Đất đai hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho hộ, gia đình cá nhân là không quá 03 hecta; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định diện tích nhận chuyển nhượng không quá 06 hecta). Như vậy để lập một trang trại hộ gia đình, cá nhân phải nhờ nhiều người đứng tên nhận chuyển nhượng mới đủ diện tích để lập trang trại. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và có thể dẫn đến tranh chấp về quyền sử dụng đất trong nhân dân;

- Việc xác định nguồn gốc đất để giải quyết trường hợp giao đất nông nghiệp vượt hạn mức, trên địa bàn tỉnh Long An có trường hợp đặc thù là hộ gia đình, cá nhân khai hoang sản xuất đất nông nghiệp, sử dụng đất qua nhiều thế hệ, đến nay con, cháu đăng ký và được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (những trường hợp này nếu áp dụng hạn mức cũng không phù hợp vì quyền sử dụng đất là do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang và đã sử dụng qua nhiều thế hệ);Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 1 Điều 70 của Luật Đất đai, bãi bỏ hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp giao hoặc công nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Long AnKhoản 1 và 2 Điều 67 của Luật Đất đai quy định: đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối giao, công nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là có thời hạn.Quy định này của Luật Đất đai qua thực hiện đã bộc lộ hạn chế, tâm lý của người dân khi hết thời hạn sử dụng, quyền sử dụng đất không còn thuộc quyền sử dụng của họ nên không an tâm và chủ động mạnh dạn đầu tư vào đất; theo quy định thì hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đến năm 2013, sắp hết hạn sử dụng. Hiện tại, người dân đã có ý kiến phản ảnh về thời hạn sử dụng đất, nếu chỉnh lý thời hạn sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân thì gặp rất nhiều khó khăn vì có rất nhiều trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đã thế chấp ở ngân hàng, hơn nữa việc gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất tốn kém chi phí và phải mất thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trong khi, Điều 5 của Luật Đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân nên đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối giao cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài như đất ở là phù hợp với thực tế. Đề nghị quy định đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài hoặc tăng thời hạn từ 20 năm lên 50 năm.

Long An, An Giang, Ninh ThuậnTại khoản 4, Điều 56 của Luật Đất đai quy định: Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Việc quy định giá đất công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm địa phương thực hiện rất khó khăn vì hàng năm vào khoảng tháng 8, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng bảng giá các loại đất tiến hành tập huấn, điều tra, thống kê giá đất các khu vực, đến tháng 10 báo cáo UBND tỉnh chuẩn bị trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm, UBND tỉnh ban hành quyết định để có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm sau, bảng giá các loại đất có giá trị trong thời gian 6 tháng, còn lại là thời gian làm thủ tục xây dựng bảng giá các loại đất, trong khi đó tình hình biến động giá đất không nhiều nhưng phải xây dựng lại bảng giá đất, mất nhiều thời gian và tốn kém. Ngoài ra còn gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vì khoảng tháng 8 trong năm thì người bị thu hồi đất không đồng ý nhận tiền bồi thường mà đợi đòi bồi thường theo bảng giá đất mới của năm sau khi UBND tỉnh ban hành.

Đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 56 của Luật Đất đai, theo đó quy định thời gian công bố bảng giá các loại đất ổn định ít nhất là 3 – 5 năm, trong thời gian này, nếu khu vực nào có biến động giá đất thì UBND cấp tỉnh có điều chỉnh, bổ sung cho cho sát với giá chuyển nhượng trên thị trường trong điều kiện bình thường.Long AnVề Bộ luật tố tụng dân sự: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 được kế thừa, phát triển từ pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự nên mức độ hoàn thiện tương đối khá. Tuy nhiên thực tế, việc áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là việc thực hiện chức năng công tác Kiểm sát.

Trên cơ sở đó đơn vị VKSND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng như sau:

* Cần phải xác định vai trò của VKSND trong tố tụng dân sự rõ ràng hơn sao cho phù hợp với vị trí chức năng của VKSND đã được qui định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

- Về quyền khởi tố vụ án dân sự: Cần khôi phục lại quyền khởi tố vụ án dân sự của VKS như nội dung điều 28 PLTTGQCVADS 1990 (Đối với việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hoặc quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động, kết hôn trái pháp luật, xác định cha mẹ cho người con chưa thành niên ngoài giá thú, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của người chưa thành niên hoặc của người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần, nếu không có ai khởi kiện thì VKS có quyền khởi tố). Bởi vì VKS thực hiện chức năng nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân góp phần làm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Về việc VKS tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự: VKS tham gia phiên tòa sơ thẩm khi đương sự có đơn khiếu nại quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án không phân biệt Tòa án đã có thu thập hay chưa thu thập chứng cứ; VKS tham gia 100% phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; VKS không tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự. Trong phiên tòa KSV làm nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án, phát biểu về việc áp dụng pháp luật của Tòa án, không phải phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án và không phải tranh luận mà chỉ xem xét quá trình tranh luận của các đs để phát biểu về việc áp dụng pháp luật của Tòa án.

- Về quyền của VKS trong hoạt động thu thập chứng cứ: VKS ngoài việc giám sát hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án và thực hiện quyền thu thập chứng cứ theo khoản 3 điều 85 BLTTDS hiện hành, cần phải được bổ sung quyền trưng cầu giám định để xem xét kháng nghị (điều 90 BLTTDS hiện hành chỉ qui định quyền trưng cầu giám định của Tòa án).- Về quyền kiến nghị của VKS: cần phải qui định quyền lợi và nghĩa vụ của Tòa án khi nhận được văn bản kiến nghị của VKS. Tòa án phải có văn bản phúc đáp về kiến nghị của VKS theo quy định cụ thể.

Long AnĐề nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự theo hướng: giao thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, rành mạch cho các cơ quan tiến hành tố tụng và mở rộng thẩm quyền cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; quy định rõ nguyên nhân tranh tụng kết hợp với xét hỏi. Đề nghị sửa đổi một số quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tham gia xét xử các vụ án dân sự như trước đây để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của Nhà nước, tập thể và công dân.

Hà Nam, Thanh HóaĐề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định còn bất cập đối với Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể:Theo Điều 85 Luật cán bộ, công chức về điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định: "Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật này được tiếp tục thực hiện cho đến khi ban hành Luật viên chức". Nhưng tại Điều 86 về hiệu lực thi hành Luật cán bộ, công chức lại quy định"... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010... Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực." Như vậy Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003 hết hiệu lực kể từ ngày (01/01/2010) khi Luật cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực. Việc này dẫn đến các văn bản hướng dẫn như Nghị định, Thông tư... cũng hết hiệu lực theo.

Thái NguyênĐề nghị Quốc hội cần quy định rõ thời hạn ban hành Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan trong nội dung luật để luật sớm được thực thi vào cuộc sống. Hiện nay, còn tồn tại tình trạng luật đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan nên việc triển khai thực thi luật còn quá chậm.

Quảng Ngãi, Lâm ĐồngCử tri rất quan tâm đến chủ trương bỏ Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã. Đa số cử tri cho rằng đây là một vấn đề quan trọng, nhạy cảm nên Quốc hội cần hết sức thận trọng khi quyết định bỏ hay tiếp tục duy trì Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã; nếu cần thiết nên trưng cầu dân ý về vấn đề này để đảm bảo dân chủ và thống nhất cao trong nhân dân.

Hà Nội, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Bình Phước, Bình DươngĐề nghị Quốc hội nghiêm cứu sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất giữa Luật Xây dựng và Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc thực hiện mua bảo hiểm trong họat động xây dựng (theo Điều 75 Luật Xây dựng: chủ đầu tư có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm nhưng Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm lại quy định: bảo hiểm trong xây dựng không phải là bắt buộc).

Hà NamCử tri đề nghị Quốc hội cho thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Theo đó, đề nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, xem xét đổi tên “Uỷ ban nhân dân” thành “Ủy ban hành chính” các cấp như cách gọi trước đây vì như vậy sẽ thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đà NẵngCử tri đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Kiểm soát thủ tục hành chính. Quốc hội bổ sung, sửa đổi Luật Hải quan theo hướng tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thuận tiện trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và xử phạt vi phạm hành chính.

Kiên GiangĐề nghị xem xét, sửa đổi Điều 29 Luật Đầu tư phù hợp với Điều 34, Điều 35 Luật Đất đai tạo điều kiện kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Lạng SơnĐề nghị Quốc hội xây dựng Luật Tố tụng Hành chính theo hướng mở rộng phạm vi xét xử của Tòa Hành chính.

T.p Hồ Chí MinhXem xét, bổ sung vào Khoản 3, Điều 265 Bộ Luật Dân sự về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản trong trường hợp ranh giới là bờ ruộng bậc thang thì việc giải quyết tranh chấp đất đai đối với ruộng bậc thang cần phải được thực hiện theo hướng bờ ruộng dưới được tính vào diện tích của thửa ruộng trên cho phù hợp với đồng ruộng bậc thang tại các tỉnh miền núi. Vì với quy định hiện nay, khi giải quyết tranh chấp đất ruộng, bờ được chia đôi cho 2 thửa liền kề chỉ phù hợp đối với ruộng ở đồng bằng còn với ruộng bậc thang thì không phù hợp vì khi xảy ra tranh chấp nếu chủ sở hữu ruộng dưới cuốc ½ bờ, ruộng trên sẽ không giữ được nước canh tác.

Bắc KạnKiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đao các cơ quan chức năng , rà soát đưa vào Chương trình xây dượng luật, pháp lệnh năm 2011 việc sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sử hữu nhà ở để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

T.p Hồ Chí MinhĐề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Khiếu nại tố cáo theo hướng quy định thời hạn giải quyết đơn phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền; quy định cụ thể về chế tài xử lý nghiêm khắc đối với người khiếu nại, tố cáo và người có thẩm quyền giải quyết cố ý làm trái các quy định của pháp luật hoặc lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối nhằm tăng cường kỷ cương trong việc thi hành luật. Đồng thời quy định cụ thể cơ chế khen thưởng đối với những trường hợp có thành tích trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, những công dân có đóng góp đấu tranh, phát hiện, xử lí các vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

T.p Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Phú YênĐề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thủ tục Hành chính, nhằm pháp điển hóa các văn bản pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực cải cách thủ tục hành chính.

Lai Châu, Gia LaiĐề nghị Quốc hội trong quá trình xây dựng luật cần phải sử dụng các thuật ngữ phổ thông, dễ hiểu.

Lâm ĐồngCùng với việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian vừa qua và sắp tới, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét cho thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố khác về tăng cường cơ chế bảo đảm thực hiện quyền lực của Hội đồng nhân dân, tăng cường cán bộ, công chức và tăng cường phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường để có cơ sở đánh giá việc thực hiện giữa hai nhóm thí điểm nêu trên và nhóm các tỉnh không thí điểm. Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ để quyết định việc không tổ chức hoặc vẫn duy trì Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường.

Gia Lai, Bắc Kạn, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Định, An Giang, Quảng NinhVề Bộ luật Tố tụng Hình sự: Làm rõ khái niệm “tranh luận”, “tranh tụng” theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Các ngành Trung ương có hướng dẫn thống nhất trình tự tranh tụng (trnh luận) của phiên tòa cải cách tư pháp để việc thực hiện được dễ dàng.

Long AnĐề nghị Quốc hội tiếp tục xem xét để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục để số công chức làm việc tại các cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo nguyên là giáo viên và đối tượng nhà giáo được hưởng các ưu đãi về nghề nghiệp. Hiện nay không thể điều động các giáo viên giỏi và cán bộ quản lí có kinh nghiệm ở các trường học về làm việc ở Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo vì quá chênh lệch, thiệt thòi quyền lợi về nhiều mặt so với đồng nghiệp công tác tại các trường. Điều này hết sức cấp thiết do số công chức hiện nay phần lớn trưởng thành sau ngày giải phóng miền Nam, đã lớn tuổi và sắp nghỉ hưu hàng loạt, rất khó kiếm người thay thế.

Khánh HòaCử tri đề nghị công tác xây dựng Luật của quốc hội cần mạnh tay hơn nữa về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để răng đe và giải quyết triệt để vì thực tế có rất nhiều tình trạng tái vi phạm.

An Giang, Hải PhòngVề Bộ luật Hình sự: cử tri phản ánh quy định hình thức xử phạt của một số tội phạm còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội do đó không đảm bảo tính răn đe, giáo dục nhất là các tội về trật tự an toàn xã hội (trộm cắp, đánh bạc…).

Nghệ An, Vĩnh LongĐề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự cho phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thanh HóaĐề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi các điều, khoản quy định về khung phát tiền trong Bộ luật Hình sự theo hướng thu hẹp khung phạt tiền, vì với khoảng cách quá lớn giữa mức phạt tiền thấp nhất và mức phạt tiền cao nhất trong một hành vi vi phạm (từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng) rất dễ làm nảy sinh tiêu cự trong quá trình xử lí vi phạm.

Bắc CạnBộ luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự: có cử tri kiến nghị một số điều trong hai văn bản pháp quy này gây bất lợi cho cơ quan tư pháp như:

- Công tác đặc xá, cử tri đánh giá là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Cử tri đề nghị nên có chính sách giúp đỡ các đối tượng được đặc xá nhằm tạo điều kiện cho họ hòa nhập với cộng đồng xã hội, nhằm tránh tình trạng tái vi phạm. Tuy nhiên, quy định mới là lực lượng Công an phải có nhiệm vụ đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú; có ý kiến đồng tình nhưng cũng có ý kiến phản ứng vì cho rằng quá ưu ái đối với đối tượng phạm tội, không cần thiết.

- Tội phạm biết lực lượng Công an không dám nổ súng khi chưa có lệnh nên không lo sợ, cố tình tấn công…

- Việc quy định trên 16 tuổi bị xử lý hình sự còn dưới 16 tuổi thì không. Từ đó, đối tượng phạm có thể dùng tiền mua chuộc nhân chứng khai sai tuổi nhằm trốn tội.- Tội phạm lợi dụng chế độ ưu đãi không giam giữ đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi để chạy tội.

An GiangĐề nghị Quốc hội nâng Pháp lệnh Điều tra hình sự lên thành Luật Tổ chức các cơ quan điều tra. Sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, trong đó quy định rõ Viện kiểm sát nhân dân hoạt động tư pháp và các hoạt động bổ trợ, hỗ trợ tư pháp; quy định lại nhiệm vụ kiểm sát việc xử lí vi phạm hành chính như trước đây để chống bỏ lọt tội phạm và góp phần bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân.

Thanh HóaQuốc hội cần xem xét, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự đối với quy định hành vi trộm cắp có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mới xem xét xử lí hình sự, như thế sẽ không đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe đối với bọn tội phạm, đồng thời xử lí như thế chưa thật sự đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí ở nước ta còn thấp so với các nước tiên tiến khác trên thế giới, do vậy đối với tội danh này, cần quy định rõ hành vi trộm cắp phải được xử lí hình sự, không kể giá trị là bao nhiêu.

Tiền GiangCử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng thành Luật bài trừ tham nhũng nhằm nâng cao tính chủ động của các ngành, các cấp chức năng và vai trò của nhân dân trong đấu tranh bài trừ tham nhũng. Cử tri cũng kiến nghị nên phân công Chủ tịch Quốc hội giữ nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo bài trừ tham nhũng, có bộ phận tham mưu, chuyên trách đủ mạnh, liêm khiết, công tâm để thực hiện công tác bài trừ tham nhũng đạt hiệu quả cao nhất ở tất cả các cấp, các ngành trong cả nước.

Tiền GiangCử tri đồng tình và ủng hộ nội dung quy định của Luật Viên chức đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam được đăng ký tuyển dụng vào viên chức tại Việt Nam, nhằm thu hút nhân tài phục vụ cho phát triển của đất nước và địa phương.

Tiền GiangLuật Viên chức…..trình độ cán bộ, viên chức ở cấp xã, ấp thấp..đề nghị TW, tỉnh, huyện nên hàng năm có chính sách (ngân sách) đào tạo nguồn nhân sự tại địa phương.

An GiangLuật Viễn thông có quy định giao cho Chính phủ quy định về trường hợp sử dụng hạ tầng nhưng hiện tại vẫn chưa có nghị quyết hướng dẫn. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ nên sớm ban hành Nghị quyết hướng dẫn.

An GiangLuật Bảo hiểm xã hội: Đề nghị Quốc hội tăng mức xử phạt đối với các trường hợp người sử dụng lao động không bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì thực tế có rất nhiều Doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội cho công dân nhằm kiếm lợi cá nhân, gây thiệt hại quyền lợi cho người lao động.

An GiangĐề nghị Quốc hội sửa đổi một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội vì trong quá trình triển khai chưa phù hợp với thực tế như: Điều 92 quy định các đơn vị sử dụng lao động giữ lại 2% làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính không cần thiết đối với các đơn vị có ít lao động; Điều 55 về việc quy định người lao động bị bệnh nan y phải chờ sau một năm, kể từ khi nghỉ việc mới được hưởng trợ cấp xã hội.

Bình ĐịnhCử tri kiến nghị việc ban hành văn bản sau sửa đổi bổ sung một số điều của của văn bản trước gây khó cho cán bộ cơ sở khi thực hiện vì không thể nắm rõ hết các văn bản liên quan thì khi cần xử lý một vấn đề nào đó phải rà lại từng văn bản. Vậy, đề nghị nên hệ thống lại các văn bản pháp quy trên cùng một lĩnh vực thành Luật để dễ tiếp cận và thực hiện.

An GiangHiện nay tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, có diễn biễn phức tạp, tác động đến tình tình an ninh chính trị của các địa phương, việc xử lý hành vi vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa có quy định cụ thể về các vi phạm này. Đề nghị Quốc hội xem xét quy định bổ sung vào Bộ luật Hình sự loại tội phạm này.

Thái NguyênVề mức hình phạt đối với tội phạm về ma túy: đề nghị Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng hình phạt đối với loại tội phạm này, nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cần ThơTheo quan sát của cử tri, một số vụ án hình sự chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng gia tăng các loại tội phạm hình sự. Đề nghị Quốc hội quan tâm, giám sát việc điều tra, xét xử, thi hành án đối với các vụ án hình sự.

Quảng TrịĐể xây dựng nhà văn hóa thôn bản đáp ứng việc xây dựng nông thôn mới, hiện nay gặp khó khăn do thiếu quỹ đất. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu và cho sửa đổi Luật Đất đai, trong đó có quy định việc giành quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa thôn bản.

Hòa BìnhHiện nay, trong quá trình giải quyết những tranh chấp liên quan đến đất đai gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài. Do thực tế, nguồn gốc sử dụng đất ở ba miền Bắc, Trung, Nam là khác nhau trong việc giao đất không thu tiền và giao đất thu tiền, trong khi đó Nhà nước thu hồi đất để làm dự án thì phải đền bù với mức cao. Đề nghị Quốc hội xem xét và sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hòa BìnhĐề nghị Quốc hội sửa đổi các Điều 59, 60, 63, 64 của Luật Tài nguyên nước cho phù hợp với tình hình quản lí hiện nay, tránh sự chồng chéo, không rõ ràng về thẩm quyền quản lí giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Bởi đến năm 2003, chức năng quản lí tài nguyên nước đã chuyển sang Bộ Tài nguyên và Môi trường trong khi những điều nói trên vẫn quy định tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lí của ngành nông nghiệp.

Hà TĩnhTheo Luật ngân sách Nhà nước hiện hành thì số bổ sung của Trung ương để cân đối ngân sách được ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách, trong khi đó, tình hình giá cả thị trường thường xuyên biến động (tăng trong điều kiện bình thường và tăng đột biến trong điều kiện lạm phát) làm cho nhu cầu chi hàng năm ngày càng tăng, nên khả năng ngân sách của tỉnh không đủ đáp ứng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trước thực trạng này, Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Luật ngân sách nhà nước theo hướng tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách hàng năm (đối với những địa phương hưởng trợ cấp từ ngân sách Trung ương) tương ứng với tỷ lệ trượt giá.

Bạc LiêuĐề nghị Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi, hoàn chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, quy định mức ổn định kế hoạch dự toán ngân sách giai đoạn 2011 - 2015. Có chính sách phù hợp, phân bổ hợp lí với số vượt thu.

Đắk LắkNhiều cử tri là cán bộ y, bác sĩ kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu ban hành luật để bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm.

Đồng ThápLuật Đa dạng sinh học đã được Quốc hội thông qua ngày 31/11/2008 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009 nhưng đến nay vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn.

Hà TĩnhĐề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đất đai năm 2003 theo hướng:

+ Quy định rõ hơn về thứ tự lập các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất của các cấp.

+ Quy định rõ việc thực hiện đồng thời trong cấp phép khai thác khoáng sản với làm thủ tục thuê đất đối với trường hợp cùng một cấp tham gia.

+ Quy định trình tự thủ tục phối hợp trong việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu hồi thanh lý rừng với việc làm thủ tục giao thuê đất.


+ Quy định lại công tác tham mưu xây dựng khung giá các loại đất (bao gồm giá đất đến từng thửa đất) thuộc trách nhiệm ngành Tài nguyên và Môi trường còn ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá.

Hà TĩnhVề dự thảo Luật Tố cáo:

+ Chủ thể tố cáo nên quy định là công dân. Vì Hiến pháp hiện nay chỉ ghi nhận công dân thực hiện quyền tố cáo. Ngoài ra, việc tố cáo còn liên quan đến xử lý trách nhiệm cá nhân đối với những trường hợp tố cáo sai, tố cáo không đúng hoặc lợi dụng tố cáo để bịa đặt, vu cáo, vu khống vì động cơ cá nhân.

+ Về tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo: Không nên quy định xem xét các tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo vì các lý do sau:

Khó khăn cho quá trình kiểm tra, xác minh, mất nhiều thời gian, công sức mà kết quả nhiều khi lại vì động cơ cá nhân, vu cáo, vu khống nên xác định trách nhiệm và xử lý người vi phạm gặp khó khăn.

Một số quy định khác của Đảng, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành cũng có quy định không xem xét các đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, nặc danh, không rõ địa chỉ.

Luật quy định người tố cáo chịu trách nhiệm về các nội dung tố cáo của mình trước pháp luật và đã xây dựng quy chế bảo vệ người tố cáo. Do vậy, cần quy định việc tố cáo phải có họ tên, địa chỉ rõ ràng, cụ thể, có chữ ký trực tiếp để đề cao trách nhiệm người tố cáo, hạn chế việc các đối tượng lợi dụng tố cáo để gây rối, kích động, gây áp lực đối với cơ quan nhà nước vì động cơ xấu.Hà TĩnhVề dự thảo Luật Khiếu nại, cử tri kiến nghị:

+ Phạm vi điều chỉnh chỉ nên điều chỉnh các khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời bổ sung một số quy định có tính nguyên tắc để các cơ quan nhà nước khác có thể tự quy định việc giải quyết khiếu nại trong phạm vị thẩm quyền của mình.

+ Về khiếu nại đông người: Không nên quy định khiếu nại đông người vì khiếu nại liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của từng cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức. Khi giải quyết khiếu nại đông người, cũng phải thực hiện bằng các văn bản cá biệt đối với từng trường hợp cụ thể chứ không thể sử dụng chung được. Mặt khác, nếu quy định trong Luật, một số đối tượng sẽ lợi dụng để lôi kéo, xúi giục, kích động gây phức tạp tình hình. Nên xem xét để quy định tại văn bản khác mang tính hướng dẫn sẽ phù hợp hơn.

+ Vấn đề Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của người khiếu nại và người bị khiếu nại: Nên quy định phạm vi, cách thức tham gia của Luật sư nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người khiếu nại nhưng không ảnh hưởng đến quá trình và thời gian giải quyết khiếu nại.Hà TĩnhĐề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Thủy lợi vì hiện nay trong quá trình thực hiện các quy định của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Sơn LaĐề nghị Quốc hội cần sớm ban hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo thay thế Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong Luật những vấn đề cụ thể: đơn giản hóa các quy định hành vi, trình tự thủ tục về quyền, nghĩa vụ công dân, bổ sung quy định các biện pháp xử lí cụ thể đối với những trường hợp công dân cố tình đến các nơi tiếp dân để khiếu kiện dai dẳng; xử lí những trường hợp lôi kéo kích động, gây áp lực tại nơi tiếp dân; quy định cụ thể những trường hợp cơ quan chính quyền từ chối không tiếp các trường hợp cố tình khiếu kiện kéo dài, không đúng pháp luật; nghiên cứu kéo dài thời hạn giải quyết các vụ việc phức tạp; quy định thời hạn tố cáo tối đa không quá 05 năm sau khi xác định có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra để thuận lợi trong việc xác minh và xử lí; nghiên cứu, sửa đổi các quy định về xử lí đơn thư gửi nhiều lần những vẫn cùng nội dung đến các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, cơ quan báo chí… để tránh phiền hà lãng phí nhiều mặt cho các cơ quan trong hệ thống chính trị; bổ sung vai trò của luật sư trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại để đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tách việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định lỉ luật cán bộ, công chức được thực hiện trong văn bản pháp luật riêng về cán bộ, công chức theo nguyên tắc phân cấp cán bộ, công chức…

Về lâu dài, cần nghiên cứu thành lập cơ quan tài phán hành chính độc lập với cơ quan hành chính để giải quyết khiếu nại, tránh sự ảnh hưởng của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương đến kết quả giải quyết, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết, phù hợp với yêu cầu trong xu thế hội nhập Quốc tế về lĩnh vực này.Quảng Ninh, Bình ĐịnhCử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo về tranh chấp nhà ở, đất đai theo hướng đều do Toà án giải quyết nhưng trước mắt cần sửa đổi, bổ sung Quyết định giải quyết cuối cùng của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tranh chấp đất đai, nhà ở khi người dân chưa đồng tình vẫn có quyền khởi kiện quyết định này tại Toà án theo thủ tục hành chính.

Vĩnh LongĐề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan để các đối tượng là thân nhân các đối tượng là thương binh 3/4, hạng 4/4; bệnh binh bị mất sức lao động trên 21% được hưởng chế độ về bảo hiểm y tế như các quân nhân đang tại ngũ.

Kon TumTrong khi chờ sửa đổi Luật Hợp tác xã, cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét bổ sung chế định bảo đảm các quyền lợi chính đáng của xã viên như quyền thừa kế cổ phần của xã viên khi qua đời để lại cho người thừa hưởng tiếp theo hoặc trường hợp muốn rút cổ phần…

Phú YênTrong nền kinh tế thị trường có định hướng của Nhà nước, mô hình Hợp tác xã thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành đã cho thấy nhiều bất cập như: vai trò của Hợp tác xã ngày càng mờ nhạt, người dân không mặn mà tham gia vào Hợp tác xã, chế độ đối với cán bộ Hợp tác xã quá thấp. Cử tri đề nghị Quốc hội trước khi thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần có khảo sát cụ thể về hiệu quả của mô hình Hợp tác xã, đa dạng loại hình Hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện góp vốn, định rõ cơ chế quản lý chi tiêu và cơ chế hỗ trợ cán bộ Hợp tác xã theo cơ chế thị trường, chế độ bảo hiểm xã hội đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã...

Hải PhòngĐề nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu Bộ luật Lao động, Luật Bình đẳng giới quy định sao cho tuổi về hưu của nữ là 55 tuổi thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng phải ít hơn nam giới là 5 năm mới hợp lí.

Thái BìnhĐề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng giao chỉ tiêu đăng kí khám, tuyển nghĩa vụ quân sự cho địa phương đối với tất cả các trường hợp (nghĩa là thanh niên sau khi làm nghĩa vụ quân sự xong thì đi học đại học, không miễn, hoãn cho các đối tượng này như hiện nay).

Thái BìnhNhiều ý kiến cử tri cho rằng, nguyên nhân Luật Thuế thu nhập cá nhân chậm triển khai được trong thực tế vì còn nhiều vấn đề bất cập. Việc tính thuế, miễn trừ thuế… còn quá rườm rà, dễ tạo sự gian dối cho người đóng thuế. Để khắc phục tình trạng trên, cử tri kiến nghị Luật thuế thu nhập cá nhân nên quy định lại theo hướng nâng mức thu nhập tối thiểu phải chịu thuế lên cao hơn nữa, rồi từ đó mà tính lũy kế thuế chứ không nên quy định các đối tượng được tính miễn trừ như hiện nay là không cần thiết, dễ trốn thuế.

Ninh ThuậnNhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII và Hội đồng nhân dân các cấp sắp kết thúc, nhằm nâng cao vị thế các cơ quan dân cử trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xa hội chủ nghĩa. Theo chương trình tại kỳ họp thứ Tám này Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân, đề nghị Quốc hội có kế hoạch tiếp tục sửa đổi đối với Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đắk LắkCử tri đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Ưu đãi người có công, trong đó quy định cụ thể và mở rộng đối tượng "người có công", mức trợ cấp ứng với từng đối tượng, cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách ưu đãi người có công và thân nhân của họ, giúp họ thuận tiện đơn giản trong các giao dịch hưởng chế độ ưu đãi, qua đó đảm bảo không bỏ sót những người có công với cách mạng, những người còn chưa được hưởng chế độ.

Hải PhòngĐề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời sớm ban hành Luật Hòa giải cơ sở để tạo hành lang pháp lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giả ở cơ sở.

Bắc Giang, Đắc LắkCử tri cho rằng hiện nay người dân nhập cư vào Thành phố tăng mạnh dẫn đến tình trạng quá tải cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (điện, nước sinh hoạt, trường học, bệnh viện, đường giao thông, phương tiện giao thông…). Đề nghị Quốc hội nghiên cứu có quy định cụ thể trong Luật Thủ đô nhằm khắc phục tình trạng trên.

Hà NộiLuật Điện lực có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2005, việc đầu tư phát triển điện rất chậm. Đầu tư lưới điện ở một số xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không hiệu quả về mặt kinh tế nên EVN từ chối đầu tư. Trong khi đó, trước khi Luật Điện lực có hiệu lực thì việc đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh phát triển khá thuận lợi, do được sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau nên tỷ lệ hộ dân sử dụng điện tăng nhanh. Vì vậy, đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật điện lực tại mục 3, Điều 11 và khoản c, mục 2, Điều 41 theo hướng ngành điện có trách nhiệm đầu tư trong khu vực đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung theo quy hoạch; những khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, không hiệu quả về mặt kinh tế và các khu vực quốc phòng thì đầu tư lưới điện bằng 100% vốn ngân sách nhà nước.

Bình PhướcHiện nay do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu tình hình dịch bệnh của gia súc, gia cầm có những diễn biến bất thường; thức ăn cho vật nuôi chưa được đảm bảo do đó việc chăn nuôi của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; cùng với một bộ phận người dân chăn nuôi động vật hoang dã trái phép để buôn bán, kinh doanh đang là những vấn đề bức xúc xảy ra... đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế và sức khỏe của cộng đồng. Để có cơ chế thống nhất, ổn định về chăn nuôi và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân khi sử dụng các sản phẩm từ chăn nuôi, đề nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu, ban hành Luật mới về chăn nuôi (bao gồm cả về thú y).

Yên BáiCử tri kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh Người có công, theo đó cho phép người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (gồm đối tượng lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa) đã được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nhưng bị chết trong thời gian hưởng và thời gian hưởng quá ngắn (ví dụ như: được hưởng 3 tháng phụ cấp thì chết) cúng được hưởng trợ cấp một lần như đối tượng tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng đã chết nhưng chưa được hưởng ưu đãi gì để tạo công bằng thực sự trong ưu đãi với người có công (việc trợ cấp 3 tháng phụ cấp và tiền mai táng phí như hiện nay cho các đối tượng bị chết trong thời gian hưởng phụ cấp ưu đãi là quá thiệt thòi so với đối tượng hưởng trợ cấp một lần).

Cao BằngTrong kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XII, Quốc hội thông qua 09 dự án luật và 01 dự thảo Nghị quyết: Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Tố tụng Hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời trình cho ý kiến 09 dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đo lường; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Lưu trữ; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự; Luật Thủ đô. Đa số cử tri đều tán đồng với chương trình xây dựng pháp luật lần này của Quốc hội, cử tri rất quan tâm và hoan nghênh việc tách riêng 02 dự án luật: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo và thông qua Luật Tố tụng hành chính sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc khiếu nại, tố cáo của công dân trách sự chồng chéo như hiện nay.

Bình Dương
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương