KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang7/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Chấp nhận


ISO 8636-1:2000

Viện TCCLVN

2015

2015Máy công cụ - Điều kiện kiểm cho máy phay kiểu cầu - Kiểm độ chính xác – Phần 2: Máy kiểu cầu (kiểu khung giàn) di động

Chấp nhận


ISO 8636-2:2007

nt

2015

2015Điều kiện kiểm cho máy phóng xung điện ăn mòn chép hình (EDM) – Thuật ngữ và kiểm độ chính xác – Phần 1: Máy có trụ máy đơn (kiểu bàn máy dẫn hướng ngang và kiểu bàn máy cố định)

Chấp nhận


ISO 11090-1:1998

nt

2015

2015Điều kiện kiểm cho máy phóng xung điện ăn mòn chép hình (EDM) – Thuật ngữ và kiểm độ chính xác – Phần 2: Máy có trụ máy kép (kiểu ụ di trượt và kiểu bàn máy dẫn hướng ngang)

Chấp nhận


ISO 11090-2:1998

nt

2015

2015Điều kiện nghiệm thu đối với máy chuốt bề mặt kiểu thẳng đứng – Kiểm độ chính xác

Chấp nhận


ISO 6481:1981

Viện TCCLVN

2015

2015Điều kiện nghiệm thu đối với máy chuốt trong kiểu thẳng đứng – Kiểm độ chính xác

Chấp nhận


ISO 6779:1981

nt

2015

2015Tiếng ồn phát ra do máy công cụ - Điều kiện vận hành đối với các máy cắt kim loại

Chấp nhận


ISO 8525:2008

nt

2015

2015Máy công cụ - An toàn – Máy tiện

Soát xét TCVN 5185:1990

(ST SEV 500-77)

Chấp nhận


ISO 23125:2010/Amend 1:2012

nt

2015

2015Máy công cụ - An toàn – Máy phóng xung điện

Chấp nhận


ISO 28881:2013/Cor 1:2013

nt

2015

2015


Máy nén khí, thiết bị khí nén và không khí nén


Máy nén khí và thiết bị khí nén - Từ vựng - Phần 3: Dụng cụ và thiết bị nén

Chấp nhận

ISO 3857-3:1989


Viện TCCLVN

2015

2015Dụng cụ và thiết bị nén - Từ vựng

Chấp nhận

ISO 5391:2003nt

2015

2015Dụng cụ thủy lực - Từ vựng

Chấp nhận

ISO 17066:2007nt

2015

2015Không khí nén - Phần 1: Phần loại chất gây ô nhiễm và tinh khiết

Chấp nhận

ISO 8573-1:2010


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 2: Phương pháp thử đối với hàm lượng huyền phù dầu

Chấp nhận

ISO 8573-2:2007


Viện TCCLVN

2015

2015Không khí nén - Phần 3: Phương pháp thử đo độ ẩm

Chấp nhận

ISO 8573-3:1999


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 4: Phương pháp thử hàm lượng hạt rắn

Chấp nhận

ISO 8573-4:2001


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 5: Phương pháp thử hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ

Chấp nhận

ISO 8573-5:2001


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 6: Phương pháp thử hàm lượng khí ô nhiễm

Chấp nhận

ISO 8573-6:2003


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 8: Phương pháp thử hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng

Chấp nhận

ISO 8573-8:2004


nt

2015

2015Không khí nén - Phần 9: Phương pháp thử hàm lượng nước trạng thái lỏng

Chấp nhận

ISO 8573-9:2004


nt

2015

2015


Dụng cụ cắt – dao tiện, dao phay ngón


Thân dao tiện và dao bào- Hình dáng và kích thước của tiết diện

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương