KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang3/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Nguyên liệu hóa dược


Abacavir sulfat

Xây dựng mới

Hội đồng Dược điển Việt Nam

2015

2016Arginin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Arginin aspartat

Xây dựng mới

nt

2015

2016Attapulgit

Xây dựng mới

nt

2015

2016Calcitriol

Xây dựng mới

nt

2015

2016Cefdinir

Xây dựng mới

nt

2015

2016Cefepim hydroclorid monohydrat

Xây dựng mới

Hội đồng Dược điển Việt Nam

2015

2016Celecoxib

Xây dựng mới

nt

2015

2016Esomeprazol magnesi trihydrat

Xây dựng mới

nt

2015

2016Felodipin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Glutathion

Xây dựng mới

nt

2015

2016Histidin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Histidin hydroclorid

Xây dựng mới

nt

2015

2016Isoleucin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Lopinavir

Xây dựng mới

nt

2015

2016Lycin acetat

Xây dựng mới

nt

2015

2016Nifuroxazid

Xây dựng mới

nt

2015

2016Nitrazepam

Xây dựng mới

nt

2015

2016Penicilamin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Sultamicilin

Xây dựng mới

nt

2015

2016Sultamicilin tosilat dihydrat

Xây dựng mới

nt

2015

2016Terbutalin sulfat

Xây dựng mới

nt

2015

2016Tramadol hydroclorid

Xây dựng mới

nt

2015

2016

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương