KẾ hoạch tổ chức khen thưỞng thành tích học tập năm họC 2013 – 2014 VÀ chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con cbgv-cnv trưỜng thpt nguyễn công trứtải về 12.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.35 Kb.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP

NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 CHO CON CBGV-CNV TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em (tháng 6/2014);

- Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6;

- Biểu dương thành tích học tập và rèn luyện đạo đức của con CBGV - CNV của trường đang theo học ở các cấp học năm học 2013 - 2014;II - NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1 - Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

a - Thông báo và nhận danh sách: từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 27/5/2014 cho đ/c Nguyễn Thị Phúc - UVBCH CĐCS.

b  - Tổ chức lễ khen thưởng và buổi họp mặt: 7 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 30/5/2014.

Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Công Trứ.

c. Thành phần tham dự: kính mời Chi ủy, BGH, CBGV, NV và con em CBGV, NV nhà trường tham dự.

2 - Ban tổ chức:

- Bà. Nguyễn Thị Cẩm Nhung             CT CĐCS               Trưởng ban

- Ô. Lương Đình Hiền PCT CĐCS          Phó ban

- Ô. Lê Văn Huỳnh UVBCHCĐCS                Thành viên

- Bà. Lê Thị Phúc UVBCHCĐCS Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Mai Phương UVBCHCĐCS Thành viên

- Các đ/c trong Ban nữ công CĐCS trường                              Thành viên

3 - Đối tượng và tiêu chuẩn:

a - Danh sách khen thưởng thành tích học tập năm học 2013 - 2014: Con CBGV - CNV của trường đang học từ lớp 1 đến lớp 12, xếp loại học lực KHÁ/ GIỎI trở lên - hạnh kiểm TỐT.

Ngoài ra, các thành tích đặc biệt khác cần ghi rõ ràng, cụ thể về giải thưởng, thứ hạng,... được khen thưởng từ các cuộc thi cấp Trường /Huyện trở lên.

.

b. Các cháu đang theo học lớp Mẫu Giáo và nhà trẻ có giấy khen “ Cháu ngoan Bác Hồ “ hoặc “ BKBN”các cấp

c. Các cháu học các trường từ trung cấp trở lên đạt lọai Khá ,giỏi và các danh hiệu khác nếu có.

Chú ý: Pho to giấy khen, giấy chứng nhận … kèm theo

d - Danh sách tặng quà 1/6: Con em CBGV - CNV của trường trong độ tuổi từ 1 tuổi đến 15 tuổi (tham khảo từ danh sách được cập nhật năm 2013 và bổ sung năm 2014).

e - Trưởng các tổ, CBGV - CNV là cha mẹ các cháu và BCH các Bộ phận là đại biểu mời dự chương trình lễ phát thưởng (Kế hoạch này thay giấy mời).

4 - Mức thưởng:

-Theo qui chế chi tiêu đầu năm.

- Quà tặng 1/6: 80.000đ/suất.( Nhà trường 50.000đ+ công đoàn 30.000đ)III - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tham mưu sự chỉ đạo của Chi ủy và sự phối hợp của Ban giám hiệu.

- BCH. CĐCS Trường: Lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện ,chuẩn bị Hội trường.( Khi nào họp sẽ phân công cụ thể từng đồng chí )

- Kế toán CĐCS: Chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn các thủ tục thanh toán kịp thời.Nhà trường thông báo đến các CBGV-CNV , các Bộ phận triển khai và thực hiện đúng tinh thần kế hoạch này./.


Duyệt của Chi bộ

Hòa Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

TM. BCHCĐ

CTCĐ

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương