James wynn hiếp dâm 2 cô gáitải về 225.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích225.52 Kb.
1984-2010 - mục sư (ms) - Tin Lành

01: NJ - ms james wynn - hiếp dâm 2 cô gái - 22 năm tù - 1984

02: OH - ms claude steven harmon - mò cu - 10 năm tù - 2005

03: Japan - ms tamotsu kin - hiếp dâm 7 cô gái - 20 năm tù - 2/2006

04: KY - ms larry davis - gian lận - 2 năm tù - 2006

05: CA - ms david leon bishop - hiếp dâm gái - 16 năm tù - 2006

06: VA - ms rafael arteaga - hiếp dâm gái 4 tuổi - 2 năm tù - 2007

07: CO - ms donald shissler - chơi lỗ đít trai* - 210 năm tù - 2007

08: OH - ms aaron rediger - hiếp dâm gái* - 2 năm tù - 2007

09: CA - ms frederick dew - chơi lỗ đít trai - 22 năm tù - 2007

10: OH - ms brian williams - hiếp dâm gái 15 tuổi - 8 năm tù - 2008

11: NY - ms william procanick - mò gái - 3 năm tù - 2008

12: WA - ms nick hacheney - giết vợ - 26 năm tù - 2008

13: CO - ms peter kim - hiếp dâm gái - 1 năm tù - 2008

14: OH - ms artis caver - trộm $400k - 16 năm tù - 2008

15: TX - ms joe barron* - chat với cô gái 13 tuổi, cô ấy là cảnh sát - 7 năm tù* - 2008

16: WV - ms timothy edmonds - hiếp dâm gái* - 10 năm tù - 2009*

17: South Africa - ms marthinus coetzee - hiếp dâm 3 bà - 4 năm tù - 2009

18: NC - ms russell lesser - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2009

19: NC - ms robert lee adams reaves* - giết Curtis vì ghen - tù chung thân - 2009*

20: Canada - ms larry robert collins - hình cởi truồng - 1 năm tù - 2009

21: CA - nữ ms jessica banks - ác độc với 5 cô con gái nuôi - tù chung thân - 2009

22: MO - ms roy curtis huling - hiếp dâm gái 10 tuổi - 8 năm tù - 2009

23: TN* - ms tavaria merritt chơi lỗ đít 3 trai - 50 năm tù* - 2009

24: Canada - ms daniel cormier* - hiếp dâm gái 10 tuổi* - 5 năm tù* - 2009

25: IL - ms fred winters - bị bắn chết* - trong lúc làm thánh lễ, chúa ở mô, hỉ? - 2009

26: KY - ms daniel keith gabbard* - DUI, cán chết người - 20 năm tù - 2010

27: CA - ms eugene joshua sims - trộm $800k - 1 năm tù - 2010

28: MS - ms william gerald sanford - hình cởi truồng - 10 năm tù, 2010

29: GA* - ms phillip glenn terrell - chơi lỗ đít 2 trai - 18 năm tù - 2010

30: CA - ms eugene joshua sims - trôm $800k - 1 năm tù - 2010

31: AL - ms anthony hopkins - giết vợ - dấu xác trong tủ lạnh - tù chung thân - 2010

32: NY - ms gregorio gonzalez - lừa bịp $800k - 2 năm tù* - 2010

33: TX - ms dean richard tarkington - chat với gái, xin hình cởi truồng - 10 năm tù - 2010

34: IA - ms timothy parker* - dê gái - 20 năm tù - 2010
2011 - mục sư (ms) Tin Lành
01: OK - ms tommy joe pitts - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2011

02: NC - ms benjamin caldwell* - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

03: UT* - ms aaron witcher* - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

04: CA - ms tommy gene daniels - dê 5 cô gái 5-12 tuổi - 158 năm tù - 2011

05: MI - ms christopher settlemoir - chơi lỗ đít bé trai* - 7 năm tù - 2011

06: TX - ms julio cesar perez - thuê người giết vợ - 45 năm tù - 2011

07: GA - ms brian clay gray - hiếp dâm gái - 8 năm tù - 2011

08: FL - ms dieugrand jacques - dê gái - 10 năm tù - 2011

09: SD - ms william guthrie - giết vợ - tù chung thân, 2000 - chết trong tù, 2011

10: NC - ms gary thomas wheeler - hiếp dâm gái - 2 năm tù - 2011

11: GA - ms joshua drucker - bắn chết 2 người - tử hình - 2011

12: NC - ms keith devon pittis - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2011

13: TX - ms hezekiah stallworth - mò gái - 20 năm tù - 2011

14: TX - ms tracy bernard burleson - thuê con giết vợ kế - tù chung thân - 2011

15: PA - ms samuel allen jordan - chơi lỗ đít bé trai - 25 năm tù - 2011

16: AL - ms jerry cannon - hình cởi truồng - 17 năm tù - 2011

17: FL - ms russell lewis - hiếp dâm gái - 28 năm tù - 2011

18: IL - ms jason phillips - hiếp dâm gái - 4 năm tù - 2011*

19: MO - ms david love - giết bạn để đoạt vợ* - tù chung thân - 2011*

20: TX - ms felipe dejesus coronel pacheco - giả mạo green card - 1 năm tù - 2011

21: MD* - ms tonto corbin - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

22: MD - ms kevin pushia - giết người để lảnh tiền bảo hiểm - tù chung thân - 2011*

23: KY - ms robert meredith - chơi lỗ đít trai 12 tuổi - 12 năm tù - 2011

24: AK - ms shawn anthony justice - chơi gái - 8 năm tù - 2011

25: CT - ms troy grant - chơi lỗ đít bé trai* - 20 năm tù - 2011

26: CT - ms simeon stefanidakis - hàng vạn hình cởi truồng - 7 năm tù - 2011

27: FL* - ms dieugrand jacques - hiếp dâm gái* - 10 năm tù* - 2011

28: NY - ms phillip joubert - con gái ruột 13 tuổi tố cáo nó hiếp dâm - 5 năm tù - 2011

29: GA - ms nathan donald moore - chơi lỗ đít trai - 30 năm tù - 2011*

2012 - mục sư (ms) Tin Lành

01: GA - ms kenneth terrell - trộm $380k - 9 năm tù - 2012

02: MI - ms timothy ward jackson - hiếp dâm gái 13 tuổi - 40 năm tù - 2012

03: WA - ms anthony morris - lừa bịp Ponzi $1.8M - 3 năm tù - 2012

04: OH - ms mark griggs - hình cởi truồng - 6 năm tù - 2012

05: LA- ms toris young - trộm $1M - 10 năm tù - 2012

06: FL* - ms james harris - chơi lỗ đít bé trai 15 tuổi - 30 năm tù - 2012

07: MD - ms robert freeman - trộm $630k - 2 năm tù - 2012

08: TN - ms john vine - dê gái 12 tuổi - 22 năm tù - 2012

09: OH* - ms wayne hogue* - hiếp dâm trẻ em 5 tuổi* - 2 năm tù* - 2012

10: AL - ms timothy dane tillman - giết vợ - tù chung thân - 2012

11: NY - ms joe flowers - chơi lỗ đít bé trai - 7 năm tù - 2012

12: CA* - ms oscar perez* - chơi lỗ đít 5 bé trai - 330 năm tù - 2012

13: MI - ms tedd butler - mò cu - 1 năm tù - 2012*

14: PA - ms homer richard clifford - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2012

15: IA* - ms patrick edouard - hiếp dâm 4 bà - 5 năm tù - 2012

16: NJ - ms george benbow - dê gái 9-13 tuổi - 11 năm tù - 2012

17: OH - ms mikkel jasper - chơi gái - 5 năm tù - 2012

18: VA* - ms curtis mathew* - dụ 5 cô gái - 10 năm tù - 2012

19: NJ* - ms george benbow* - hiếp dâm gái 9-13 tuổi* - 11 năm tù* - 2012

20: MS - ms edward earl prince - hình cởi truồng - 2 năm tù - 2012

21: WA - ms michael scott norris - hình cởi truồng - 25 năm tù - 2012

22: MN - ms leon piepenbrink - trộm $300k - 1 năm tù - 2012

23: SC - ms james doscher - hiếp dâm gái - 25 năm tù - 2012

24: CT* - ms luckner sylvain - hiếp dâm gái 12 tuổi - 2 năm tù - 2012

25: VA - ms curtis glendell mathews - dụ gái - 10 năm tù - 2012

26: VA - ms tommy shelton - mò cu, bú cặc 2 người* - 6 năm tù - 2012

27: MN - ms darwin schauer - hiếp dâm con ghẻ - 30 năm tù - 2012

28: WA - nữ ms connie ikpoh - gian lận $14M - 3 năm tù - 2012

29: GA* - ms douglas pope* - hiếp dâm gái* - 5 năm tù* - 2012*

30: OK - ms michael brandon lenzini - hiếp dâm gái* - 25 năm tù - 2012

31: MI - ms milton wells* - hiếp dâm 2 cô gái* - 7 năm tù* - 2012*

32: AL* - ms stanley porte - chơi lỗ đít bé trai - 10 năm tù - 2012

33: MO - ms michael alan crippen - hình cởi truồng - 3 năm tù - 2012

34: AL - ms cederick mcmillian* - hiếp dâm gái 14 tuổi* - 1 năm tù* - 2012*

35: AL - ms toris young - trộm $1M tiền cứu trợ bão lụt katrina - 10 năm tù - 2012

36: Singapore - ms kong hee - trộm $18M - 2012

37: MN - ms derrick griffin - giết người - tù chung thân - 2012

38: WV* - ms mark wolford* - cuồng tín - cầm rắn, ca ngợi chúa - bị rắn cắn chết - 2012

39: MD - ms leon waverly jones - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 20122013 - mục sư (ms) Tin Lành

01: WI - ms ervin witmer - chơi lỗ đít bé trai* - 1 năm tù - 2013

02: PA* - ms arthur schirmer - giết vợ* - tù chung thân* - 2013*

03: FL - ms paul wolfe - gian lận $2M - 3 năm tù - 2013

04: IN* - ms jack schaap* - chơi gái 17 tuổi* - 12 năm tù* - 2013*

05: AL - ms paul haskell lane - lừa bịp $400k - 3 năm tù - 2013

06: CA - ms robert ruark - hiếp dâm - 18 năm tù* - 2013

07: NJ - ms edward fairley - toan giết người - 21 năm tù - 2013

08: CO - ms john white - giết người - 56 năm tù - 2013

09: Canada - ms ronald burning - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2013

10: CO - ms richard howard craft - hình cởi truồng - 10 năm tù - 2013

11: TX* - ms chad foster* - chơi gái 16 tuổi* - 5 năm tù, 2013

12: TX* - ms mark allen green* - hiếp dâm gái 13 tuổi - 50 năm tù* - 2013*

13: IL* - ms jason laws - trộm $250k - 3 năm tù* - 2013

14: AL* - ms john astorga* - hiếp dâm* - 10 năm tù* - 2013*

15: FL - ms thomas baxter - 10 năm tù - bị bắt vì tội khác, 2013

16: MN - ms gustavo resendiz talabera - dụ gái 16 tuổi - 5 năm tù - 2013

17: TX - ms raymond cooper* - chat với gái, khoe cu trên webcam - 2 năm tù - 2013*

18: TN - ms anthony michael adinolfi - rao mời tình dục - 1 năm tù - 2013

19: FL* - ms david wayne lawson - hiếp dâm gái 15 tuổi - 3 năm tù, 2013*

20: VA - ms darrel lee sheets - hiếp dâm gái 9 tuổi - 6 năm tù - 2013

21: WA - ms malcolm fraser - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2013

22: AZ - ms robert eric warren - mua đồ chơi sex (sex toy) cho cô gái - 2013

23: KY - ms jeremy caraway - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2013

24: IL - ms rodney applington - hiếp dâm gái - 12 năm tù - 2013

25: CA - ms jose rama campoverde - hiếp dâm 4 cô gái - 6 năm tù - 2013

26: IN - ms joseph glenn pennington* - hiếp dâm gái 15 tuổi - 4 năm tù - 2013*

27: VA - ms gregory douglas forehand* - chơi lỗ đít 3 bé trai - 5 năm tù* - 2013

28: CA - ms charles agbu - gian lận $11M - 7 năm tù - 2013

29: WI* - ms michael delaney - chơi lỗ đít bé trai* - tù chung thân - 2013

30: CA* - ms louis bristol* - hiếp dâm 2 cô gái* - 1 năm tù* - 2013

31: FL - ms douglas myers - chơi lỗ đít 3 bé trai - 15 năm tù - 2013

32: South Africa - ms mandla esau dube - đánh chết người - 15 năm tù - 2013

33: South Africa - ms (dấu tên) - chơi lỗ đít bé trai 8 tuổi - 10 năm tù - 2013

34: Zimbabwe - ms tizora kaitano - chơi lỗ đít - 20 năm tù - 2013

35: NY - ms roy harriger - hiếp dâm con trai ruột và con gái ruột - 2013

36: MS* - ms larry singleton* - chơi lỗ đít bé trai - 30 năm tù* - 2013

37: VA* - ms david smith - hình cởi truồng* - 3 năm tù - 2013

38: PA* - ms lee moore - chơi lỗ đít bé trai - 25 năm tù - 2013

39: VA - ms olander cuthrell* - tự đốt nhà rồi hô oán bị kỳ thị - 2 năm tù - 2013

40: SC* - ms dale richardson* - hiếp dâm* - 20 năm tù - anh của nó tù chung thân - 2013

41: TX - ms david keith allen - đốt nhà, giết vợ - 30 năm tù - 2013

42: IN* - ms steve harding - chơi gái 13 tuổi - 2 năm tù - 2013

43: GA - ms terrance king - hiếp dâm gái 15 tuổi - 30 năm tù - 2013

44: PA - ms michael wilkerson - gian lận $1M - 14 năm tù - 2013

45: TX - ms hugo fluellen - hiếp dâm gái - 6 án tù chung thân (6 life sentences) - 2013

46: IN - ms steve harding - mò gái - 2 năm tù - 2013

47: Ghana - ms philip osei tutu - hiếp dâm cô gái câm và điếc - 20 năm tù - 2013

48: TX - ms anthony lynn thibodeaux - hiếp dâm gái 15 tuổi - 10 năm tù - 2013

49: South Africa - ms craig vernon freeman - lừa bịp R3.5M - 8 năm tù - 2013

50: CO - ms hugo ornelas - hiếp dâm gái 15 tuổi - 12 năm tù - 2013

51: Puerto Rico - ms leo de la rosa-meran - dụ 2 cô gái - 10 năm tù - 2013

52: Kenya - ms kennedy okumu hiếp dâm gái 13 tuổi - 10 năm tù, 2013

53: India - ms david inbaraj* - đã có vợ* - bắt cóc gái 17 tuổi - hiếp dâm - 20132014 - mục sư (ms) Tin Lành

01: Nigeria - ms michael dimowo - hiếp dâm gái 6 tuổi - 10 năm tù - 2014

02: CA - ms barry minkow - lừa bịp - 5 năm tù - 2014

03: NY - ms michael clare - hiếp dâm 2 cô gái 13, 14 tuổi - 5 năm tù - 2014

04: Australia - ms bernadine prince - buôn lậu ma túy - 12 năm tù - 2014

05: NJ - ms jeffrey mackintosh - chơi lỗ đít bé trai* - 10 năm tù - 2014

06: NC - ms larry bollinger - hiếp dâm 2 cô gái ở Haiti - 25 năm tù - 2014

07: AL - ms timothy thomas - hiếp dâm gái - 3 năm tù - 2014

08: IN - ms otis jetter - chơi lỗ đít bé trai - 40 năm tù - 2014

09: Zimbabwe - ms robert gumbura* - 11 vợ - 30 con - hiếp dâm - 50 năm tù - 2014

10: CO - ms charles lawrence kennedy - gian lận Ponzi $5M - 1 năm tù - 2014

11: FL - ms warren kennell - hình cởi truồng, hiếp dâm gái* - 58 năm tù* - 2014*

12: AL - ms timothy thomas - hiếp dâm gái - 3 năm tù - 2014

13: TX - ms joshua earls* - gởi text và hình sex cho cô gái 16 tuổi - 12 năm tù - 2014

14: Ghana - ms benjamin bandong - bú cặc bé trai 12 tuổi - 7 năm tù - 2014

15: GA - ms craig davis - 10 năm tù - vì truyền bệnh AIDS cho 1 bà - 2014

16: Korea - ms david yonggi cho - trộm $12M - 3 năm tù - 2014

17: CA - ms james ray guerrero - chơi lỗ đít 2 bé trai - 15 năm tù - 2014

18: CA - ms bruce anthony stark - trộm $100k - 3 năm tù - 2014

19: NJ - ms jeffrey mackintosh* - chơi lỗ đít trai - 10 năm tù - 2014

20: Nigeria - ms akolade arowolo - đâm vợ chết với 76 nhát - tử hình, treo cổ* - 2014*

21: Nigeria - ms obi ofoedu - tiên tri xạo ke, hù dọa 1 bà - bị giam chờ xử - 2014

22: IL - ms jeffrey strait* - mò cu 4 bé trai* - bị giam với $500k bond - 2014*

23: CA - ms luis alonso serna - lừa bịp người Latino $4M - 2014

24: Brazil - ms charles souza - bị bắn chết - trong lúc làm thánh lễ* - 2014*

25: TN - ms richard shahan - đâm vợ chết - trốn qua Russia, bị bắt - 2014

26: TX - ms geronimo aguila* - hiếp dâm gái* - 2014*

27: CO - ms michael abromovich - giả cảnh sát, cướp - 2014

28: TN - ms michael bryant - khoe cu, dê gái 16 tuổi - 6 năm tù - 2014

29: CA - ms bruce anthony stark - trộm $100k - 3 năm tù - 2014

30: KY* - ms jamie coots* - cuồng tín* - cầm rắn, ca ngợi chúa - bị rắn cắn chết - 2014

1993-2010 - rabbi đạo Do Thái

01: NY - rabbi arie adler - hiếp dâm con gái ruột 4 tuổi - vợ giết con và tự tử - 1993

02: CA - rabbi abraham low - rửa tiền - 5 năm tù - 1994

03: Isreal - rabbi sidney isaac goldenberg - hiếp dâm cô gái 12 tuổi - 3 năm tù - 1997

04: NY - rabbi neil lederman - trả check $60k không có tiền - 1 năm tù - 1998

05: Isreal - cựu thị trưởng gerald ajax ackerman - hiếp dâm - 36 năm tù - 1999

06: Australia - nahum goldberg - rửa tiền $24m - 5 năm tù - 2000

07: NY - rabbi sholam weiss - gian lận - bảo hiểm (life insurance) - 845 năm tù* - 2000*

08: FL - rabbi jerrold levy - chơi con trai 14 tuổi - 6 năm tù - 2001

09: PA - cantor phillip wittlin - mò gái - 1 năm tù - 2001

10: NY - rabbi moshe milstein (millstein) - bán thuốc nhiễm độc - 4 năm tù - 2002

11: OK - rabbi richard marcovitz - mò 4 cô gái - 5 năm tù - 2002

12: CA - rabbi michael ozair - hiếp dâm gái 14 tuổi - 1 năm tù - 2002*

13: NJ - rabbi juda mintz - hình cởi truồng - 1 năm tù - 2002

14: CA - rabbi mordechai yomtov - hiếp dâm - 1 năm tù - 2002

15: CA - rabbi israel grunwald - mò gái trên máy bay - 2003

16: CA - rabbi yehudah friedlander - mò gái trên máy bay - 2003

17: MD - moshe khaver là con của rabbi - cố ý cán người - 5 năm tù - 2005

18: MD - rabbi david kaye - vào Net dụ trai tơ - gặp cảnh sát - 6 năm tù - 2006

19: NJ - rabbi aryeh (louis) blaut - hình cởi truồng - 2 năm tù - 2006

20: NY - cantor alain oziel - hiếp dâm - 5 năm tù - 2006

21: NY - rabbi alan (jay) shneur horowitz - hiếp dâm - trốn qua India - 10 năm tù - 2007

22: CA - rabbi gilbert (gedaliah) shaffer - bị xe đụng chết - 2007

23: NJ - rabbi peter light - trộm $80k, 2007* - 5 năm tù - chết, 2008

24: NY - rabbi moshe zigelman - gian lận, rửa tiền - 2 năm tù - 2009

25: NY - rabbi leib pinter - gian lận $44M - 8 năm tù - 2009

26: CA - rabbi naftali tzi weisz - gian lận thuế - 2 năm tù - 2009

27: NY - rabbi baruch lebovits - bú cặc - 32 năm tù - 2010

28: NY - rabbi avrum friesel - gian lận $11M - 2 năm tù - 2010

29: NJ - rabbi baruch lanner - hiếp dâm - 7 năm tù - gian lận, 5 năm tù, 2010

30: IA - rabbi sholom rubashkin - gian lận - 27 năm tù* - 2010*
2011-2014 - rabbi đạo Do Thái
01: Isreal - rabbi elior chen - lạm dụng - bị bắt ở Brazil, còng về Israel - 24 năm tù, 2011

02: NY - rabbi gavriel bidany - mò háng nữ quân nhân trên máy bay - 2011

03: NY - rabbi menachem youlus - giả mạo tiền từ thiện $1M - 4 năm tù - 2011

04: IL - rabbi giả mạo marvin berkowitz - gian lận thuế $10m - 18 năm tù - 2011

05: NY - rabbi milton balkany - tống tiền $4M - 4 năm tù - 2011

06: NY - rabbi isreal weingarten - hiếp dâm con gái ruột - 30 năm tù, 2011

07: Isreal - rabbi elazar abuhatzeira - bị đâm chết - 2011

08: NY - rabbi mordchai fish - lừa bịp Ponzi - 4 năm tù - khóc tại Tòa, 2012

09: NY - rabbi lavel schwartz - lừa bịp -1 năm tù - 2012

10: NJ* - rabbi eliahu ben haim - tham nhủng - 5 năm tù - 2012

11: NY - rabbi fred neulander thuê sát thủ giết vợ - tù chung thân - 2012

12: NJ - con của rabbi yitzhak là solomon dwek - lừa bịp - 6 năm tù - 2012

13: NY - rabbi nechemya weberman - dê cô gái 12 tuổi - 103 năm tù - 2013

14: NY - rabbi avrohom (earl seth) david - tổ chức nhập cảnh trái phép - 5 năm tù - 2013

15: NJ - rabbi yosef kolko - bú cặc - 12 năm tù - 2013

16: Isreal - rabbi menachem edry - bắn người bị thương - 5 năm tù - 2013

17: Canada - rabbi aubrey levin - mò cu bệnh nhân - 5 năm tù - 2013

18: NY - rabbi yakov yitzchak roth - hiếp dâm ở Isreal - 16 năm tù, 1997 - bị bắt ở Mỹ

19: MO - rabbi david kramer - hiếp dâm - 7 năm tù - 2008 - về Úc - thêm 1 năm tù, 2013

20: NJ - rabbi jim diamond - bị xe đụng chết - 2013

21: AZ - rabbi shawn rice - rửa tiền $1m - 8 năm tù - 2013

22: NY - rabbi mendel epstein - rabbi martin wolmark - bắt cóc chồng, buộc ly dị - 2013

23: Isreal - rabbi (dấu tên) - có “quyền lực từ trời”, hiếp dâm 4 chị em - 5 năm tù - 2014

24: NY - rabbi moshe menachem taubenfeld (mendel zarkowsky) - hiếp dâm - 2014

25: NY* - rabbi victor koltun - giết 2 người đòi nợ nó - 2 án tù chung thân - 2014

26: NY - rabbi samuel waldman - hình cởi truồng - 2014

27: Isreal - rabbi jordan murray - mò 2 cô gái - 2014

Tội phạm cổ áo trắng - Chief Executive Officer (CEO)

01: NY - rabbi sholam weiss - National Heritage Life Insurance - 845 năm tù - 2000

02: NY - keith pound - NH Life Insurance - 740 năm tù - 2000 - chết trong tù, 2004

03: FL - frederick brandau - Financial Federated - 55 năm tù - 2001

04: CO - will hoover - financial advisor - 100 năm tù - 2004

05: NY - bernard ebbers - WorldCom - 25 năm tù - 2005

06: NY - timothy rigas - Adelphia Communications Corporation - 20 năm tù - 2005

07: FL - eduarto masferrer - bank fraud - 30 năm tù - 2006

08: CA - jeff skilling - Enron - 14 năm tù - 2006 - 2013

09: CO - norman schmidt - investment fraud - 330 năm tù - 2008 - chết trong tù, 2013

10: NY - bernard madoff - Ponzi scheme - 150 năm tù - 2009

11: CA - richard harkless - Ponzi scheme - 100 năm tù - 2009

12: LA - robert thompson - theft fraud - 309 năm tù - 2010

13: MN - thomas petters - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2010

14: FL - scott rothstein - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2010

15: TX - allen stanford - Ponzi scheme - 110 năm tù - 2012

16: IN - tim durham - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2012

17: NC - keith simmons - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2012

18: MO - bishop martin sigillito - Ponzi scheme - 40 năm tù - 2012

19: ME - karen bowie - Ponzi scheme - 80 năm tù - 2013

20: CA - james koenig - Ponzi scheme - 44 năm tù - 2013

21: WA - mark spangler - investment fraud - 16 năm tù - 2014Bấm Ctrl+ chữ to hơn --- Bấm Ctrl- chữ nhỏ hơn

====== ====== ====== ====== ====== ======


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương