Infrastructure development companies in Binh Dinhtải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.93 Kb.

Infrastructure development companies in Binh Dinh

Name of corporation

Address

Contact details

1

Sai Gon – Nhon Hoi Industrial Park Corporation

189 Le Hong Phong Str, Quy Nhon, Binh Dinh

Ph: +84 56 382 2427

Fax:+84 56 382 2656

Email: snp@vnn.vn

Website: www.nhonhoiip.com.vn2

Hong Yeung Vietnam Limited Liable Company

Lot No. N1.B Industrial Zone, Nhon Hoi, Quy Nhon, Binh Dinh

Ph: +84 56 222 2160

Fax:+84 56 394 6184

Email: info@hongyeung.com.vn

Website: www.hongyeung.com.vn3

HBC Investment and Services Joint Stock Company

44 – 46 Nguyen Huu Tho Street, Quy Nhon, Binh Dinh

Ph: +84 56 382 7999

Fax:+84 56 382 2489

Email: hbcnhonhoi@vnn.vn


4

Binh Dinh Industrial Zones Infrastructure Development Company

338 Lac Long Quan Street, Quy Nhon, Binh Dinh

Ph: +84 56 384 1201 / 384 1517

Fax:+84 56 384 1281

Email: pthtkcbd@vnn.vn

Website: www.kcnbinhdinh.vn5

Nhon Hoa Industrial Zone Infrastructure Development Joint-Stock Company

Head office: NHon Hoa IZ, An Nhon Town, Binh Dinh

2 office: Liên Truc Village, Binh Dinh Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Prov.Ph: + 84 56 363 5836

Fax:+84 56 363 5838

Email: kncnhonhoa@gmail.com

Website: www.kcnbinhdinh.vnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương