I. khoa quản trị doanh nghiệP 1 BỘ MÔn luật kinh tế VÀ thưƠng mại tên học phần: luật kinh tế VÀ thưƠng mạItải về 4.12 Mb.
trang1/68
Chuyển đổi dữ liệu24.04.2018
Kích4.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68
I. KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1.1 BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

Tên học phần: LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

Tài liệu tham khảo Tài liệu cùng chủ đề

TLTK Bắt buộc
[1]- Luật kinh tế và thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : Thống kê , 2004. - 310 tr ; 21 cm:

Hiện có: 10

GT.0001232 → GT.0001241


1. Luật kinh tế & luật thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : nxb Đại học Quốc gia , 2000. - 286tr ; 20,5cm

Hiện có: 10

GT.0000930 → GT.0000935

GT.0001091 → GT.0001096[2]- Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Nguyễn Như Phát, Ngô Trí Long, Bùi Ngọc Cường,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 499 tr ; 21 cm
Tập 1

Hiện có: 27

PD.0040530 - PD.0040534

PM.0041240 - PM.0041264


[2]- Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Khế, Nguyễn Thị Dung,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 503 tr ; 21 cm
Tập 2

Hiện có: 30

PD.0040535 - PD.0040539

PM.0041265 - PM.0041289[4]- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Như Phát, Lê Thị Thu Thuỷ chủ biên. - H. : Công an nhân dân , 2003. - 303 tr ; 19 cm;

Hiện có: 6

PD.0029845 → PD.0029847

PM.0019372 → PM.0019374[1]. Hướng dẫn pháp luật hợp đồng thương mại / Đặng Văn Được. - H. : Lao động xã hội , 2006. - 518 tr ; 20,5 cm

PD.0034871→PD.0034875

PM.0024108→ PM.0024112


[5]- Luật doanh nghiệp 2005 : Song ngữ Việt - Anh / Phan Đức Hiếu. - H. : Thống kê , 2005. - 388 tr ; 20,5 cm

Hiện có: 9

PD.0033901 →   PD.0033905

CH.0005595 → CH.0005597

PM.0022995 →   PM.0022994

[6]- Bộ Luật dân sự mới 2005 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 : ( Có hiệu lực từ 1/1/2006 ): Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thống kê , 2006. - 667 tr ; 27 cm

Hiện có: 2

PD.0034965

PM.0024238


[7] Luật đầu tư năm 2005 : Song ngữ Việt- Anh / Phan Đức Hiếu. - H. : Giao thông vận tải , 2006. - 129 tr ; 21 cm

Hiện có: 6

PD.0035494;PD.0035495; 

 PM.0024877 → PM.00248801. Hỏi - Đáp luật đầu tư luật doanh nghiệp / Phan Đức Hiếu. - H. : Tài chính , 2006. - 406 tr ; 20 cm

PM.0027512 → PM.0027521[8]- Luật thương mại. - H. : Chính trị quốc gia , 2005. - 191 tr ; 19 cm;

Hiện có: 9

PD.0032493 → PD.0032495; 

PM.0021553;   PM.0021554; 

CH.0004742 → CH.0004744;


1. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. - H. : Thống kê , 2001. - 556 tr ; 20cm

PD.0019102 → PD.0019104

PD.0024374 → PD.0024378

PM.0010374 → PM.0010379

CH.0001997 → CH.0002006
2. Hỏi đáp về Luật thương mại / Phan Hồng Lĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 1996. - 158tr ; 21cm

PD.0008609 - PD.0008613


3. Luật Thương mại : (Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2006) / Ngọc Điệp sưu tầm. - H. : Lao động xã hội , 2005. - 154 tr ; 19 cm

PD.0032458PD.0032460

PM.0021536 PM.0021538

CH.0004760CH.0004762[9]- Luật phá sản. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 72 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030029

PM.0019548;  PM.00195491. Những nội dung cơ bản của Luật phá sản / Vụ Công tác lập pháp. - H. : Tư pháp , 2004. - 129 tr ; 20,5 cm

PD.0030078

PM.0019606 - PM.0019607


[10]- Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 315 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030010

PM.0019535;PM.0019536
1. Bộ Luật dân sự mới 2005 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 : ( Có hiệu lực từ 1/1/2006 ): Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thống kê , 2006. - 667 tr ; 27 cm

PD.0034965

PM.0024238


[11]- Pháp lệnh trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 92 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0030020 → PD.0030022; 

PM.0019542 → PM.0019544;

CH.0004004 → CH.0004006

[12]- Business law : With UCC applications / Gordon W. Brown, Paul A. Sukys - 9th ed .. - New York : Glencoe/McGraw-Hill , 2001. - 865 p ; 28 cm

Hiện có: 3

NV.0002934;NV.0003499;

NV.0003498;Tài liệu tham khảo khuyến khích:

1. Chuyên khảo luật kinh tế : (Chương trình sau đại học) / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội , 2004. - 912 tr ; 20,5 cm

Hiện có: 9

PD.0030149 → PD.0030151; 

PM.0019696 → PM.0019698;

CH.0003851 → CH.0003853Tên học phần: Pháp luật Thương mại điện tử (E-commerce law)

Tài liệu tham khảo Tài liệu cùng chủ đề

[1]- Luật kinh tế và thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : Thống kê , 2004. - 310 tr ; 21 cm:

Hiện có: 10

GT.0001232 → GT.0001241


1. Luật kinh tế & luật thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : nxb Đại học Quốc gia , 2000. - 286tr ; 20,5cm

Hiện có: 10

GT.0000930 → GT.0000935

GT.0001091 → GT.0001096[2]- Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Nguyễn Như Phát, Ngô Trí Long, Bùi Ngọc Cường,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 499 tr ; 21 cm
Tập 1

Hiện có: 27

PD.0040530 - PD.0040534

PM.0041240 - PM.0041264


-Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Khế, Nguyễn Thị Dung,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 503 tr ; 21 cm
Tập 2

Hiện có: 30

PD.0040535 - PD.0040539

PM.0041265 - PM.0041289


[4]- Tìm hiểu Luật Giao dịch điện tử : Có hiệu lực 01/03/2006. - H. : Lao động xã hội , 2006. - 48 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0034488;PD.0034489
PM.0023633 → PM.0023636
CH.0005966 → CH.0005968

[5]- Bộ Luật dân sự mới 2005 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 : ( Có hiệu lực từ 1/1/2006 ): Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thống kê , 2006. - 667 tr ; 27 cm

Hiện có: 2

PD.0034965-PM.0024238


1. Các câu hỏi đáp thường gặp về Bộ luật dân sự mới : ( Có hiệu lực 01-01-2006 ). - H. : Lao động xã hội , 2006. - 337 tr ; 24 cm

PD.0034259;PD.0034260[6]- Luật đầu tư năm 2005 : Song ngữ Việt- Anh / Phan Đức Hiếu. - H. : Giao thông vận tải , 2006. - 129 tr ; 21 cm

Hiện có: 6

PD.0035494; PD.0035495

PM.0024877 → PM.0024880[7]- Luật thương mại. - H. : Chính trị quốc gia , 2005. - 191 tr ; 19 cm;

Hiện có: 9

PD.0032493 → PD.0032495

PM.0021553;  PM.0021554

CH.0004742 → CH.0004744


1. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. - H. : Thống kê , 2001. - 556 tr ; 20cm

PD.0019102 → PD.0019104

PD.0024374 → PD.0024378

PM.0010372 → PM.0010379


2. Hỏi đáp về Luật thương mại / Phan Hồng Lĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 1996. - 158tr ; 21cm

PD.0008609-PD.0008613


3. Luật Thương mại : (Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2006) / Ngọc Điệp sưu tầm. - H. : Lao động xã hội , 2005. - 154 tr ; 19 cm

PD.0032458-PD.0032460
[8]- Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 315 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030010

PM.0019535 - PM.00195361. 235 câu hỏi và trả lời về Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 / Trần Huy Liệu. - H. : Tư pháp , 2004. - 249 tr ; 19 cm

PD.0030071

PM.0019597- PM.0019598


[9]- Pháp lệnh trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 92 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0030020 → PD.0030022

PM.0019542 → PM.0019544

CH.0004004 → CH.0004006


1. Trọng tài thương mại Việt Nam trong tiến trình đổi mới: Sách tham khảo / Dương Văn Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia , 1999. - 324 tr ; 19cm

PD.0012197 → PD.0012201

PM.0006740 → PM.0006744


[10]- Luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Bưu điện , 2007. - 154 tr ; 19 cm

Hiện có: 10

PD.0037277→ PD.0037279
PM.0029943 → PM.0029948

[11]- Business law : With UCC applications / Gordon W. Brown, Paul A. Sukys - 9th ed .. - New York : Glencoe/McGraw-Hill , 2001. - 865 p ; 28 cm

Hiện có: 3

NV.0002934;NV.0003499;

NV.0003498


Tài liệu tham khảo khuyến khích:

1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Như Phát, Lê Thị Thu Thuỷ chủ biên. - H. : Công an nhân dân , 2003. - 303 tr ; 19 cm;

Hiện có: 6

PD.0029845 → PD.0029847

PM.0019372 → PM.0019374


2. Tạp chí Luật học = Jurisrudence review / Trường Đại học Luật Hà Nội. - H. : Trường Đại học Luật Hà Nội , 2005 ; 27 cm

T37


Tên học phần: LUẬT KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN

Tài liệu tham khảo Tài liệu cùng chủ đề

[1]- Luật kinh tế và thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : Thống kê , 2004. - 310 tr ; 21 cm:

Hiện có: 10

GT.0001232 → GT.0001241


1. Luật kinh tế & luật thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : nxb Đại học Quốc gia , 2000. - 286tr ; 20,5cm

Hiện có: 10

GT.0000930 → GT.0000935

GT.0001091 → GT.0001096[2]- Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Nguyễn Như Phát, Ngô Trí Long, Bùi Ngọc Cường,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 499 tr ; 21 cm
Tập 1

Hiện có: 27

PD.0040530 - PD.0040534

PM.0041240 - PM.0041264


-Giáo trình luật thương mại / Nguyễn Viết Tý chủ biên; Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Khế, Nguyễn Thị Dung,... - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Công an nhân dân , 2008. - 503 tr ; 21 cm
Tập 2
Hiện có: 30

PD.0040535 - PD.0040539

PM.0041265 - PM.0041289

[4]- Bộ Luật dân sự mới 2005 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 : ( Có hiệu lực từ 1/1/2006 ): Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thống kê , 2006. - 667 tr ; 27 cm

Hiện có: 2

PD.0034965

PM.0024238


[5]- Luật kế toán. - H. : Chính trị quốc gia , 2003. - 58 tr ; 19 cm

Hiện có: 2

PD.0026459; PD.0026460


1. Hỏi và đáp về luật kế toán / Phạm Văn Đăng. - H. : Tài chính , 2004. - 159 tr ; 20,5 cm

PD.0029577 → PD.0029579

PM.0019066 → PM.0019068


[6]- Luật thương mại. - H. : Chính trị quốc gia , 2005. - 191 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0032493 → PD.0032495

PM.0021553;   PM.0021554

CH.0004742 → CH.0004744


1. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. - H. : Thống kê , 2001. - 556 tr ; 20cm

PD.0019102 → PD.0019104

PD.0024374 → PD.0024378

PM.0010372 → PM.0010379


2. Hỏi đáp về Luật thương mại / Phan Hồng Lĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 1996. - 158tr ; 21cm

PD.0008609-PD.0008613

3. Luật Thương mại : (Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2006) / Ngọc Điệp sưu tầm. - H. : Lao động xã hội , 2005. - 154 tr ; 19 cm

PD.0032458PD.0032460[7]- Luật phá sản. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 72 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030029

PM.0019548;  PM.00195491. Những nội dung cơ bản của Luật phá sản / Vụ Công tác lập pháp. - H. : Tư pháp , 2004. - 129 tr ; 20,5 cm

PD.0030078

PM.0019606 - PM.0019607
2. Pháp luật phá sản của Việt Nam / Dương Đăng Huệ. - H. : Tư pháp , 2005. - 267 tr ; 20,5 cm

 PD.0031924 - PD.0031925


3. Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004 / Thy Anh sưu tầm. - H. : Lao động , 2004. - 170 tr ; 20,5 cm

 PD.0030077

 PM.0019602 - PM.0019603


[9]- Pháp lệnh trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 92 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0030020 → PD.0030022

PM.0019542 → PM.0019544

CH.0004004 → CH.0004006

[11]- Business law : With UCC applications / Gordon W. Brown, Paul A. Sukys - 9th ed .. - New York : Glencoe/McGraw-Hill , 2001. - 865 p ; 28 cm

Hiện có: 3

NV.0002934;NV.0003499;

NV.00034981. Anderson's Business law & the regulatory environment : Principles & cases / David P. Twomey, Marianne Moody Jennings, Ivan Fox - 14th ed .. - Cincinnati, Ohio : West Legal Studies in Business , 2001. - xxii, 1346 p ; ill ; 26 cm, 0324015003 (acid-free paper)

NV.0002483;NV.0002851

2. Business law for a new century / Jeffrey F. Beatty, Susan S. Samuelson - 2nd ed .. - Cincinnati, Ohio : West Legal Studies in Business , 2001. - 1 v. (various pagings) ; col. ill., 1 map ; 29 cm, 0324003501 (hc)

NV.0002480;NV.0002698Tài liệu tham khảo khuyến khích
1. Tạp chí Luật học = Jurisrudence review / Trường Đại học Luật Hà Nội. - H. : Trường Đại học Luật Hà Nội , 2005 ; 27 cm

T37Tên học phần: Luật kinh tế và ngân hàng

Tài liệu tham khảo Tài liệu cùng chủ đề

[1]- Luật kinh tế và thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : Thống kê , 2004. - 310 tr ; 21 cm:

Hiện có: 10

GT.0001232 → GT.0001241


1. Luật kinh tế & luật thương mại / Trịnh Thị Sâm chủ biên. - H. : nxb Đại học Quốc gia , 2000. - 286tr ; 20,5cm

Hiện có: 10

GT.0000930 → GT.0000935

GT.0001091 → GT.0001096[3]- Bộ Luật dân sự mới 2005 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 : ( Có hiệu lực từ 1/1/2006 ): Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thống kê , 2006. - 667 tr ; 27 cm

Hiện có: 2

PD.0034965

PM.00242381. Các câu hỏi đáp thường gặp về Bộ luật dân sự mới : ( Có hiệu lực 01-01-2006 ). - H. : Lao động xã hội , 2006. - 337 tr ; 24 cm

PD.0034259;PD.0034260[4]- Luật doanh nghiệp 2005 : Song ngữ Việt - Anh / Phan Đức Hiếu. - H. : Thống kê , 2005. - 388 tr ; 20,5 cm

Hiện có: 13

PD.0033901 → PD.0033905

CH.0005595 → CH.0005597;

PM.0022995 → PM.0022994


1. Hỏi đáp về Luật doanh nghiệp / Nguyễn Thị Mai. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng , 1999. - 186 tr ; 19cm

PD.0012848 →  PD.0012852


PM.0007024 → PM.0007028

CH.0000871 → CH.0000880[5]- Luật phá sản. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 72 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030029

PM.0019548;  PM.00195491. Những nội dung cơ bản của Luật phá sản / Vụ Công tác lập pháp. - H. : Tư pháp , 2004. - 129 tr ; 20,5 cm

PD.0030078

PM.0019606;PM.0019607
2. Pháp luật phá sản của Việt Nam / Dương Đăng Huệ. - H. : Tư pháp , 2005. - 267 tr ; 20,5 cm

 PD.0031924;PD.0031925

3. Tìm hiểu Luật phá sản năm 2004 / Thy Anh sưu tầm. - H. : Lao động , 2004. - 170 tr ; 20,5 cm

 PD.0030077

 PM.0019602;PM.0019603


[6]- Luật đầu tư năm 2005 : Song ngữ Việt- Anh / Phan Đức Hiếu. - H. : Giao thông vận tải , 2006. - 129 tr ; 21 cm

Hiện có: 6

PD.0035494; PD.0035495

PM.0024877 → PM.0024880


[7]- Luật thương mại. - H. : Chính trị quốc gia , 2005. - 191 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0032493 → PD.0032495

PM.0021553;   PM.0021554

CH.0004742 → CH.0004744


1. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại. - H. : Thống kê , 2001. - 556 tr ; 20cm

PD.0019102 → PD.0019104

PD.0024374 → PD.0024378

PM.0010372 → PM.0010379

2. Hỏi đáp về Luật thương mại / Phan Hồng Lĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 1996. - 158tr ; 21cm

PD.0008609-PD.0008613

3. Luật Thương mại : (Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2006) / Ngọc Điệp sưu tầm. - H. : Lao động xã hội , 2005. - 154 tr ; 19 cm

PD.0032458-PD.0032460
[8]- Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 315 tr ; 19 cm

Hiện có: 3

PD.0030010

PM.0019535;PM.00195361. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia , 2006. - 562 tr ; 27 cm

PD.0036328

2. Bộ luật tố tụng hình sự. - H. : Lao động xã hội , 2005. - 169 tr ; 19 cm

PD.0035460[9]- Pháp lệnh trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia , 2004. - 92 tr ; 19 cm

Hiện có: 9

PD.0030020 → PD.0030022; 

PM.0019542 → PM.0019544;

CH.0004004 → CH.0004006


1. Trọng tài thương mại Việt Nam trong tiến trình đổi mới: Sách tham khảo / Dương Văn Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia , 1999. - 324 tr ; 19cm

PD.0012197 →   PD.0012201


PM.0006740 → PM.0006744

[10]- Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia , 1998. - 40tr ; 19cm

Hiện có: 10

PD.0009058 → PD.0009062
PM.0005668 → PM.0005672  


1. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Lê Thị Thu Thủy chủ biên. - H. : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội , 2005. - 327 tr ; 20,5 cm

  PD.0032608 → PD.0032610

PM.0021636 → PM.0021638

CH.0005015 → CH.0005017[11]- Luật các tổ chức tín dụng. - H. : Chính trị Quốc gia , 1998. - 67 tr ; 19cm

Hiện có: 10

PM.0005673 →  PM.0005677
PD.0009068 → PD.0009072


1. Tìm hiểu về Luật các tổ chức tín dụng : ( Sửa đổi, bổ sung năm 2004 ). - H. : Lao động , 2004. - 479 tr ; 479 cm

PD.0030146 → PD.0030148

PM.0019693 → PM.0019695

2. Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia , 2002. - 507 tr ; 20cm

PD.0020871 → PD.0020873

PM.0011357 → PM.0011359Tài liệu tham khảo khuyến khích
2. Law of contract / W. T. Major, Christine Taylor - 9th ed .. - London : Financial times/Pitman publishing , 1996. - 299 p ; 22 cm, 0273634348

Hiện có: 1

NV.0003396

5. Tạp chí Luật học = Jurisrudence review / Trường Đại học Luật Hà Nội. - H. : Trường Đại học Luật Hà Nội , 2005 ; 27 cm ;

T37


6. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Lê Thị Thu Thủy chủ biên. - H. : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội , 2005. - 327 tr ; 20,5 cm

Hiện có: 9

  PD.0032608 → PD.0032610

PM.0021636 → PM.0021638

CH.0005015 → CH.0005017  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương