HỢP ĐỒng mua bán căn hộ Căn hộ số: no1 b /201…/HĐmb các căn cứtải về 371.01 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích371.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Căn hộ số: NO1 B - ……../201…/HĐMBCác căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và luật số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 Luật đất đai.

 • Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 15/05/2000 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ.

 • Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật đất đai.

 • Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà Chung cư.

 • Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102003419 của Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cấp lần đầu ngày 21 tháng 07 năm 2006 và thay đổi lần 3 ngày 22 tháng 08 năm 2011 do Phòng đăng ký kinh doanh số 2 – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp.

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000288 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 22/04/2009

 • Quyết định thu hồi đất số 6474/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 10/12/2009 về việc thu hồi 23.380m2 đất tại địa chỉ số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, giao Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm thương mại – Dịch vụ, nhà ở Golden – Land Building.

 • Giấy phép xây dựng số 03/GPXD do Sở xây dựng Hà Nội cấp ngày 06/01/2012

 • Đơn xin đăng ký mua nhà ở Căn hộ chung cư của Ông (Bà) …………………….ngày ….. tháng …… năm 201…..

 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 201… , tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT

Địa chỉ : 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại : 04 3974 4186/ 3551 0186 Fax: 043 974 4189/ 3551 0188

Đại diện bởi : Ông Đỗ Hữu Hậu Chức vụ: Tổng Giám đốc

Theo giấy ủy quyền số: 06/HV-UQ ngày 02/01/2010 của Chủ tịch HĐQT công ty

Mã số thuế : 0102003419

Số tài khoản : 068704061236666 Tại NH TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB BANK)

– Số 198B phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Số tài khoản : 0031156888888 – Tại NH TMCP Quân Đội, Chi nhánh Thanh Xuân – 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số tài khoản : 0711000006666 – Tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) – 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.BÊN MUA:

Tên Ông (Bà) :

Giấy CMTND số :

Địa chỉ (HKTT) :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại : , Email:

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất ký Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với những điều khoản và điều kiện được quy định cụ thể dưới đây:ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

  1. Các định nghĩa:

   Dự án”

   Có nghĩa là Dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ, Nhà ở Golden Land Building tại số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

   Chủ đầu tư Dự án” hoặc “Bên Bán”

   Là Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt có toàn quyền đầu tư xây dựng kinh doanh và khai thác Dự án. Địa chỉ số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

   Các bên”

   Bao gồm Bên Bán và Bên Mua theo quy định của Hợp đồng này.

   Căn hộ”

   Có nghĩa là Căn hộ trong tòa N01 thuộc Dự án. Đối với Bên Mua là Căn hộ xây thô có các chi tiết và đặc điểm như mô tả tại Điều 2 và Phụ lục 1 đính kèm của Hợp đồng này.

   Chi tiết kỹ thuật và đặc điểm của Căn hộ”

   Là các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm của Căn hộ được liệt kê, mô tả chi tiết tại Phụ lục 1 (Tài liệu in mầu đính kèm của Hợp đồng).

   Chủ sở hữu Căn hộ”

   Có nghĩa là người có quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc nhiều Căn hộ trong Dự án trên cơ sở: Giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và ban hành; hoặc người có quyền sở hữu Căn hộ trên cơ sở hợp pháp, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ. Trong Hợp đồng Chủ sở hữu Căn hộ là Bên Mua, các Chủ sở hữu Căn hộ có thể là cá nhân, tổ chức khác ký kết Hợp đồng mua bán Căn hộ với Bên Bán.

   Ngày bàn giao thô dự kiến”

   Là ngày bàn giao Căn hộ dự kiến được thỏa thuận giữa các bên theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng.

   Ngày bàn giao thô thực tế”

   Ngày bàn giao sử dụng”   Có nghĩa là ngày Căn hộ được Bên Bán bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng.

   Có nghĩa là ngày bàn giao căn hộ để Bên B chính thức được phép sử dụng. Sau khi đã hoàn thiện xong nội thất, Bên Mua thông báo cho bên Bán kiểm tra, nghiệm thu để bên Bán làm thủ tục bàn giao theo đúng qui định.   Biên bản bàn giao Căn hộ”

   Có nghĩa là biên bản được lập bởi Bên Bán và Bên Mua về việc bàn giao Căn hộ và chuyển toàn bộ quyền quản lý, sử dụng và sở hữu cho Bên Mua theo mẫu nêu tại Phụ lục 7 đính kèm Hợp đồng.

   Bảo hành”

   Có nghĩa là thực hiện các công việc như khắc phục, sửa chữa, thay thế nội thất Căn hộ, thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành, sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng gây ra trong thời hạn bảo hành theo quy định tại Điều 10 của Hợp đồng.

   Bảo trì”

   Có nghĩa là công việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ do chủ đầu tư quản lý sử dụng công trình nhằm đảm bảo cho công trình vận hành an toàn theo một chu kỳ thời gian theo thiết kế và xây dựng nhà ở theo định kỳ nhằm duy trì chất lượng nhà ở.

   Kinh phí bảo trì”

   Có nghĩa là khoản kinh phí để phục vụ cho công tác bảo trì Tòa nhà. Khoản kinh phí này do Bên Mua thanh toán cho Bên Bán bằng 2% tổng giá trị bán Căn hộ trước thuế VAT (được quản lý và sử dụng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2005).

   Ban quản trị Tòa nhà”

   Là ban quản trị nhà chung cư của Tòa nhà N01 thuộc Dự án bao gồm những thành viên do chủ đầu tư hoặc hội nghị Chủ sở hữu Căn hộ và người sử dụng các Căn hộ bầu ra.

   Nội quy quản lý sử dụng Tòa nhà”

   Là bản nội quy được đính kèm tại Phụ lục 5 của Hợp đồng. Phụ lục này có thể được sửa đổi bởi ban quản trị Tòa nhà có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ.

   Công ty quản lý”

   Là công ty có kỹ năng quản lý chuyên nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ trong Dự án thực hiện các công việc theo Hợp đồng quản lý ký với chủ đầu tư hoặc ban quản trị. Bên Bán có quyền chỉ định Công ty quản lý.

   Dịch vụ quản lý”

   Là các dịch vụ được liệt kê tại Bản nội quy quản lý sử dụng của Tòa nhà.

   Phí quản lý hàng tháng”

   Có nghĩa là các khoản chi phí hàng tháng mà Bên Mua (Chủ sở hữu – người sử dụng Căn hộ) phải thanh toán cho công ty quản lý đối với dịch vụ quản lý được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 của Hợp đồng.

   Hợp đồng hoặc Hợp đồng mua bán Căn hộ”

   Có nghĩa là Hợp đồng mua bán Căn hộ và toàn bộ các Phụ lục kèm theo cũng như các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản được lập và ký kết bởi các bên tham gia Hợp đồng tại từng thời điểm.

   Đồng tiền giao dịch”

   Đồng tiền Việt Nam.

   Các công trình tiện ích”

   Có nghĩa là quảng trường, sân chơi chung, phòng sinh hoạt cộng đồng (nếu có). Tiện ích công cộng thuộc quyền quản lý của Bên Bán và/ hoặc công ty quản lý.

   Phần sở hữu chung”

   Có nghĩa là toàn bộ các bộ phận hoặc các khu vực của Tòa nhà không nằm trong phần sở hữu riêng của bất kỳ Căn hộ nào bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục sau: Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong Tòa nhà như: khung, cột, tường chịu lực, tường bao quanh, tường phân chia các Căn hộ, sàn, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, hệ thống ống xả rác, các hệ thống kỹ thuật bên trong hộp kỹ thuật (kể cả nằm trong Căn hộ), phòng kỹ thuật tại các tầng, hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình nằm ngoài Căn hộ, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa, đường đi chung, tiện ích công cộng hoặc các phần khác không thuộc phần sở hữu của Bên Bán và phần sở hữu riêng của Bên Mua. Phần sở hữu chung thuộc quyền quản lý của Bên Bán hoặc công ty quản lý.

   Phần sở hữu riêng của Bên Mua”

   Là phần diện tích và các tiện ích thuộc sở hữu riêng của Bên Mua tại Tòa nhà N01 trong Dự án được cụ thể và quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

   Phần sở hữu riêng của Bên Bán”

   Là các diện tích và các công trình tiện ích trong Dự án, Tòa nhà gồm: phần diện tích văn phòng, dịch vụ cho thuê từ tầng 1 đến tầng kỹ thuật, tầng tum; toàn bộ diện tích 03 tầng hầm của Tòa nhà, các phòng chức năng và các khu vực khác thuộc Tòa nhà nhưng không thuộc phần sở hữu chung của Tòa nhà và phần sở hữu riêng của Bên Mua. Phần sở hữu riêng của Bên Bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Bên Bán.

   Hoàn tất phần thô”

   Là việc hoàn tất các công tác kết cấu bê tông cốt thép và công tác xây gạch; hoàn thiện đầu chờ hệ thống cơ điện.

   Sự kiện bất khả kháng”

   Là các trường hợp xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của con người và được quy định cụ thể tại Điều 20 của Hợp đồng này.

   Số ngày”

   Được tính trên số ngày làm việc trong tuần không tính ngày thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày Lễ nghỉ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

   Thời hạn của Hợp đồng”

   Là thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng này.

  2. Diễn giải:

Trừ khi ngữ cảnh hoặc các điều khoản khác của Hợp đồng và các tài liệu kèm theo của Hợp đồng có quy định khác đi.

   1. Các đề mục hoặc tiêu đề chỉ để tham khảo và không nhằm diễn giải hoặc giải thích ý nghĩa của Hợp đồng và/ hoặc tài liệu đính kèm.

   2. Mọi tham chiếu đến các điều khoản và các phụ lục là các tham chiếu đến các điều khoản và phụ lục của hợp đồng này.

   3. Các danh từ số ít cũng chính là các danh từ số nhiều và ngược lại.

   4. Các tham chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân được thành lập dưới bất cứ hình thức nào cũng như những người thừa kế hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.: wp-content -> uploads -> sites
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> LỊch công tác tuầN 05-tháng 9 (Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2015)
sites -> KẾt quả nghiên cứu tính chất cơ, VẬt lý VÀ giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở việt nam làm cơ SỞ cho chế biếN, BẢo quản và SỬ DỤNG
sites -> Dear Parents
sites -> “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”
sites -> Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
sites -> Bài Trò chơi cùng nhau qua cầu
sites -> TS. Hoàng Sỹ Kim Ban biên tập ts. Nguyễn Ngọc Hiếu ts. Nguyễn Việt Hùng Ths. Nguyễn Thúy Anh Ths. Trần Thị Thoa
sites -> BỘ TÀi chính số: 54/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương