How to operate the disinfection cabinet? Model No.: Bi-111-msbtải về 172.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích172.9 Kb.
HOW TO OPERATE THE DISINFECTION CABINET?
Model No.: BI-111-MSB;

Description on each control

 1. From left to right on touch screen panel is “On/Off”, “Sterilize” (for up cabinet), “Dry” (for down cabinet), “Hour”, “Minute” and “Auto”.

 2. “Sterilize” control and “Dry” control cannot work in the same time, “Auto” control can make up cabinet and down cabinet working in the same time.

 3. In working status, press each control can shut down this function. Only “On/Off” control can shut down all functions.

 4. In working status, the numbers on LED display part, the first 2 numbers is working time for up cabinet, the last 2 numbers is working time for down cabinet.

 5. After working ended, the clock is still counting but not display on panel.

 1. Connect with direct power supply 220V/50Hz, the LED display panel do self testing. After 3 seconds, display panel is closed and the whole disinfection cabinet is in working standby status.

 2. Press “On/Off” control one time, full display panel is on and the whole disinfection cabinet is in working status. During this time, press “Hour”, “Minute” to adjust the clock. Cannot adjust the clock in working status. Let the disinfection cabinet work, users must press “On/Off” first then press related control. When the disinfection cabinet is in working status, press “On/Off” control, all functions is closed.

 3. “Sterilize” function

 1. Press “Sterilize” control in the first time, the up cabinet sterilizes 65 minutes. Ozone and UV lamp in the up cabinet is closed after 65 minutes’ working.

 2. Press “Sterilize” control twice, in standby status.

 1. “Dry” function

 1. Press “Dry” control in the first time, the down cabinet dry in high temperature for 45 minutes. Infrared lamp in the down cabinet is closed after 45 minutes’ working.

 2. Press “Dry” control twice, in standby status.

 1. “Auto” function

 1. Press “Auto” control in the first time, the up and down cabinets work in the same time. The up cabinet sterilizes 65 minutes. Ozone and UV lamp in the up cabinet is closed after 65 minutes’ working. The down cabinet dry in high temperature for 45 minutes. Infrared lamp in the down cabinet is closed after 45 minutes’ working.

 2. Press “Auto” control twice, in standby status.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY BÁTMô hình số: BI-111-MSB;.


Thiết kế của máy sấy bát bao gồm hai khoang riêng biệt, khoang trên và khoang dưới. khoang trên dùng cho khử trùng bằng tia cực tím. Khoang dưới chỉ có chức năng sấy khô.
1,Nút “ ON/OF”. Để máy hoạt động được ta sử dụng nút “ON/OF” có nghĩa là tắt và mở.
2, Nút “ STERILIZE”

*Bấm vào nút “ STERILIZE” lần thứ nhất :

- Máy hoạt động khử trùng ở khoang trên trong vòng 65 phút rồi tự ngắt.

*Bấm vào nút “ STERILIZE” lần thứ hai, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.


3, Nút “ Dry” là chức năng sấy khô ngăn bên dưới,

-Bấm nút “ Dry” lần thứ nhất, máy sẽ sấy khô khoang dưới trong vòng 65 phút rồi tự ngắt

-Bấm nút “ Dry” lần nữa, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.
4, Nút “ HOUR” là nút cài đặt giờ, khi bấm vào nút này đồng hồ sẽ nhẩy số từ 00 đến 23 h
5, Nút “ MINUTE” là nút cài đặt phút, khi bấm vào nút này đồng hồ sẽ nhảy từ 00 đến 60 phút
6, Nút “ OUTO”

-Bấm vào nut “ OUTO” lần thứ nhất

+ Khoang trên sẽ hoạt động khử trùng trong vòng 65 phút rồi tự ngắt, đồng thời khoang dưới sẽ hoạt động sấy khô trong vòng 45 phút.

-Bấm vào nút “ OUTO” lần thứ hai, máy sẽ ngắt chế độ hoạt động.


------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương