HƯỚng dẫn tạo email account trong outlook express giao diện chính của Outlooktải về 12.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2016
Kích12.74 Kb.

HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL ACCOUNT
TRONG OUTLOOK EXPRESSGiao diện chính của Outlook

Bước 1:

 • Cài đặt outlook

 • Mở Outlook Express , vào Tools -> Accounts...

 • Nhấn nút Add -> Mail...

 

Bước 2

 • Display name : nhập tên hiển thị ( vd : VietNext )

 • Nhấn nút Next 

Bước 3

 • E-mail address : nhập địa chỉ e-mail : ví dụ: info@vietnext.vn

 • Nhất nút Next 

Bước 4

 • Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : nhập tên máy chủ nhận mail, vd : vietnext.vn

 • Outgoing mail (SMTP) server : nhập tên máy chủ gửi mail, vd : vietnext.vn

 • Nhấn nút Next 

Bước 5

 • Account name: Nhập đầy đủ địa chỉ email , vd : info@vietnext.vn

 • Password : Nhập mật khẩu của email

 • Nhấn nút Next

 

Bước 6

 • Chọn account vừa tạo, nhấn nút Properties ( nút thứ 3 bên phải ) 

Bước 7 

 • Đôi khi nhà cung cấp ADSL chặn port 25 ( port gửi email ), thì phải nhập giá trị 26 vào ô Outgoing mail (SMTP).

 • Nếu mail người nhận không chấp nhận dung lượng lớn ( mail @vnn.vn, @hcm.fpt.vn khoảng 2MB , mail @yahoo.com khoảng 10MB ), thì phải chia nhỏ email ra làm nhiều phần.
  Khi đó phải đánh dấu vào ô Sending -> Break apart messages larger than [   ] KB

 • Khi check mail POP3, Outlook Express tự động lấy hết thư trên server về máy của mình, nếu muốn lưu một bản trên server thì đánh dấu vào ô Delivery -> Leave a copy of messages on server.
  Tuy nhiên, không nên chọn ô này, vì như vậy sẽ bị đầy đĩa trên server ( nếu host bị đầy thì không nhận được email nữa )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương