HƯỚng dẫn sử DỤng & VẬn hành cổng thông tin đẠi học khoa học tự nhiêN Đhqghntải về 3.29 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích3.29 Mb.
  1   2   3   4   5HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & VẬN HÀNH

CỔNG THÔNG TIN

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

HÀ NỘI 2009

MỤC LỤC

I. GIẢI THÍCH TỪ TẮT 3

II. GIỚI THIỆU CHUNG 4

1. Địa chỉ truy cập 4

2. Mô hình làm việc 4

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 4

1. Giới thiệu 4

2. Tin tức 6

3. Các sự kiện 7

4. Cơ cấu tổ chức 7

5. Chương trình đặc biệt 8

6. Thông báo 8

7. Thư viện tài liệu 9

8. Thư viện ảnh 9

9. Gương mặt tiêu biểu 10

10. Điều hành tác nghiệp 11

11. Quảng cáo, liên kết 12

12. Thăm dò dư luận 13

13. Liên hệ 13

IV. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN 13

1. Tin tức 15

2. Sự kiện 17

3. Đơn vị trực thuộc 17

4. Danh sách cán bộ thuộc HUS 18

5. Người sử dụng 19

6. Quản lý tệp 20

7. Quản lý ảnh 20

8. Quản lý ảnh, thư viện ảnh 21

9. Quản lý tài liệu 22

V. LIÊN HỆ 22


 1. GIẢI THÍCH TỪ TẮT


  Stt

  Từ viết tắt

  Nội dung ý nghĩa  HUS

  Trường đại học Khoa học Tư nhiên  CNTT

  Công nghệ thông tin  CSDL

  Cơ sở dữ liệu  Server

  Máy chủ  Client

  Máy trạm  Firewall

  Tường lửa  User

  Người sử dụng chương trình  LAN

  Mạng nội bộ  WAN

  Mạng diện rộng  DB

  Database  SSO

  Single SignOn  HUS Portal

  Cổng thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên

  Lãnh đạo  CV

  Cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ
 2. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Địa chỉ truy cập


Để truy cập vào HUS Portal chúng ta truy cập theo các địa chỉ sau:

 • Khai thác thông tin: http://www.hus.edu.vn

 • Quản trị Hệ thống: http://www.hus.edu.vn/admin/

 • Các đơn vị trực thuộc truy cập theo cú pháp: http://hus.edu.vn/?portal= viết tắt> hoặc http://hus.edu.vn/ viết tắt>. Ví dụ đối với Khoan Toán – Tin ứng dụng: http://hus.edu.vn/?portal=mim hoặc http://hus.edu.vn/mim
  1. Mô hình làm việc
 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  1. Giới thiệu


HUS Portal sau khi truy cập sẽ có giao diện như sau:Giao diện trang chủ