HƯỚng dẫn cách tạo account dyndns freetải về 5.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2016
Kích5.43 Kb.
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ACCOUNT DYNDNS FREE
- Vào website: dlinkddns.com

-Tạo account.


Click vào SUPPORT.
Click vào create an account.

Username: tên account.

Password: điền pass

Confim : điền lại pass.

Email: điền vào email để kích hoạt account.

Check vào Subscribe to our mailing listI agree to the Acceptable Use Policy above

Ấn vào create account.

  • Mở địa chỉ mail để kích hoạt account vừa tạo.

  • Sử dụng account nay để login vào website: dyndns.com, sau đó tạo tên miền trên trang dyndns.com.( sử dụng giồng như account free trên dyndns.com)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương