HỘi hưỚng đẠo việt nam 1969tải về 2.84 Mb.
trang3/22
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

A1- Ấu Sinh : Cũng gọi là Sói con , là những trẻ từ 7 đến 12 tuổi.
Từ 4 đến 6 Sói con họp thành một đàn do 1 sói con trong Đàn, gọi là Sói Đầu Đàn hướng dẫn.Từ 2 đến 4 Đàn họp thành 1 Bầy, tức là Ấu Đoàn, do 1 Huynh Trưởng gọi là Bầy Trưởng hay là Ấu Trưởng điều khiển. Ấu Trưởng phải có 1 hay nhiều phó Ấu Trưởng ( Phó Bầy Trưởng) giúp việc.
Ấu trưởng và các phó có thể là phái nam hay phái nữ.
A2- Thiếu Sinh cũng gọi là Hướng Đạo sinh là những trẻ từ 11 đến 15 tuổi.
Từ 4 đến 8 Thiếu Sinh họp thành một Đội , do một Thiếu Sinh trong đội làm Đội Trưởng điều khiển. Từ 2 đến 4 Đội họp thành một Thiếu Đoàn do một Huynh Trưởng gọi là Thiếu Trưởng điều khiển.Thiếu Trưởng phải có 1 hay nhiều Phó Thiếu Trưởng giúp việc.
A3- Kha Sinh là những trẻ từ 16 đến 18 tuổi.

Từ 5 đến 7 Kha Sinh họp thành một đội, do một Kha Sinh trong Đội làm Đội Trưởng điều khiển.Từ 2 đến 4 Đội họp thành một Kha Đoàn do một Huynh Trưởng gọi là Kha Trưởng điều khiển. Kha Trưởng phải có một hay nhiều Phó Kha Trưởng giúp việc.A4- Tráng Sinh là những thanh niên từ 17 đến 25 tuổi.
Từ 5 đến 10 Tráng Sinh họp thành một toán, do một toán Trưởng được bầu cử điều khiển.

Từ 2 đến 4 Toán họp thành một Tráng Đoàn do một Tráng Trưởng điều khiển. Tráng Trưởng phải có một hay nhiều Phó Tráng Trưởng giúp việc.


B- Liên Đoàn:
Một Liên Đoàn có thể gồm có :

_Hoặc là một Ấu Đoàn và một Thiếu đoàn.

_Hoặc là một Thiếu Đoàn và một Kha Đoàn.

_Hoặc là một Kha Đoàn và một Tráng Đoàn.

_Hoặc là một Ấu Đoàn một Thiếu Đoàn và một Kha Đoàn.

_Hoặc là một Thiếu Đoàn, một Kha đoàn và một Tráng đoàn.

_Hoặc là một Ấu Đoàn, một Thiếu Đoàn, một Kha Đoàn và một Tráng Đoàn.

_Mỗi Liên Đoàn do một Liên Đoàn trưởng phụ trách và phối hơp các hoạt động.C – Đạo :
Nhiều Đoàn và Liên Đoàn, tuỳ theo điều kiện địa dư và số Đoàn Sinh họp thành từng Đạo, do một Đạo Trưởng quản trị và phối hợp các hoạt động. Một Đạo không được gồm quá 8 Liên Đoàn. Đạo Trưởng, có Phó Đạo Trưởng và các Trưởng phụ trách ngành giúp việc.
D- Châu :
Nhiều Đạo và Liên Đoàn tuỳ theo điều kiện địa dư, giao thông và nhân sự hợp thành từng Châu, do một Châu Trưởng trông nom.Châu không phải là một cấp hành chánh.Châu Trưởng chỉ thay mặt Bộ Tổng Uỷ Viên theo dõi , kiểm soát và thúc đẩy hoạt động các Đạo và Liên Đoàn thuộc Châu và khi cần có thể được giao phó những công tác đặc biệt tại chỗ.Châu Trưởng được Bộ Tổng Uỷ Viên phong nhiệm sau khi tham khảo ý kiến các Đạo trưởng thuộc Châu và với sự chấp thuận của Ban Thường Vụ.
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị gồm có :

_Tổng thư kí và Phó Tổng Thư kí

_Thủ quỹ

_Uỷ Viên giao tế

_Uỷ Viên Liên lạc quốc tế

Ban Quản Trị điều hành các vấn đề thuộc phạm vi hành chánh, tài chánh, giao tế liên lạc…cùng quản thủ tài sản của Hội, theo những quyết định của Ban Thường Vụ. Nhân Viên Ban Quản Trị do Tổng thư kí chọn và phải được Ban Thường Vụ chấp thuận.Ban Huấn Luyện
Ban huấn luyện gồm có :

_Trại Trưởng

_Các DCC, Akela Leader.
Ban bảo trợ
Ban Bảo Trợ với sự tham gia của những cựu Hướng Đạo sinh và những người có cảm tình với phong trào….Hướng Đạo, giúp đỡ Hội về mặt Tinh Thần và Vật Chất.
Các Ban Chuyên Môn
Hội đồng Trung Ương có thể thành lập những Ban Chuyên Môn gồm những người trong hoặc ngoài Hội, để giúp Hội nghiên cứu những vẩn đề đặc biệt.
Đại Hội Đồng
Đại Hội Đồng mỗi năm họp một lần do Hội Trưởng triệu tập, thành phần như sau :

a) Toàn thể nhân viên hội Đồng Trung Ương ghi ở điều 8

b) Châu trưởng

c) Đạo Trưởng

d) Liên đoàn trưởng ( những nơi chưa thành lập Đạo)
Đại hội Đồng nghe trình công việc năm vừa qua, xét bảng chi thu năm đó, tỏ bày các nguyện vọng về tương lai và biểu quyết chương trình hoạt động cùng chi thu dự trù cho năm tới.
Đại hội Đồng bầu cử : Hội Trưởng , Phó Hội Trưởng, Tổng Uỷ Viên, Phó Tổng Uỷ Viên,Tổng Thư Ký 3 năm 1 lần, nhưng mỗi năm có thể đặt vấn đề tín nhiệm đối với các vị này cùng các nhân viên trong Ban Quản Trị và Bộ Tổng Uỷ Viên.
Mãn nhiệm kỳ, Hội Trưởng, Phó Hội Trưởng, Tổng Uỷ Viên, Phó Tổng Uỷ Viên Và Tổng Thư Ký có thể tái cử .
Ngoài ra còn 1 số huy hiệu điều khiển trong nội bộ một đơn vị như:
Trong ấu đoàn :

_Sói đầu bầy mang: ba vạch vàng trên cánh tay trái áo

_Sói đầu đàn mang: hai vạch vàng trên cánh tay trái áo
Trong thiếu đoàn :

_Đội trưởng nhất mang : ba vạch trắng trên túi trái áo

_Phó đội trưởng mang : một vạch trắng trên túi trái áo
Trong kha đoàn :

_Như thiếu đoàn.Trong tráng đoàn

_Toán trưởng mang: 2 băng đỏ gắn dưới tua vai

_Phó toán trưởng mang : 1 băng đỏ gắn dưới tua vai

Còn một loại huy hiệu nữa, không phải để điều khiển mà để chỉ rõ trình độ của Hướng Đạo của đương sự.

_Sói 1 sao : đã qua chương trình 1 sao

_Sói 2 sao : đã qua chương trình 2 sao


Các ngôi sao này được mang trên mũ, hai bên huy hiệu nghành sói.
Hướng Đạo Sinh hạng nhì mang trên cánh tay trái áo một huy hiệu hình chữ nhật màu xanh, ở giữ có chữ ‘Sắp Sẵn” màu vàng.
HĐS hạng nhất mang một đẳng hiệu HĐ (như trên túi áo trái ), trên cánh tay trái áo, chổ một HĐS mang đẳng hiệu hạng nhì.

HĐS “Hướng Đạo Việt Nam “ mang một huy hiệu hình cái xiên màu xanh, có chữ Nghĩa (chữ Hán) màu đỏ trên cánh tay trái áo, trên đẳng hiệu Hướng Đạo hạng Nhất .


Huy hiệu thâm niên
Một ngôi sao 6 cánh, bằng kim khí, đính trên nền tròn bằng nỉ hay ny lông theo màu của Nghành mà đương sự đã sinh hoạt (Ấu : vàng ,Thiếu :xanh lục , kha : nâu, Tráng : đỏ) đeo ở trên túi áo, phía bên trái.

Mỗi sao biểu hiện cho một năm tròn đã hoạt động trong nghành và kể từ ngày tuyên hứa.


Nếu tạm ngừng hoạt động HĐ và sau này trở lại với phong trào, không được tính thời gian nghĩ hoạt động .

Để tránh mang nhiều sao quá là mất thẩm mỹ, HĐS có thể dùng ngôi sao có ghi đúng số năm hoạt động HĐ của mình .


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương