HỘi hưỚng đẠo việt nam 1969


LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAMtải về 2.84 Mb.
trang2/22
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Do sự chi phối của hoàn cảnh. Việc thành lập phong trào H.Đ tại Việt Nam đã trải qua 5 giai đoạn khá rõ rệt sau đây:
1/ Giai đoạn thí nghiệm (1926-1932) :
Kể từ năm 1926, do sáng kiến của một số giáo sĩ người Pháp quan tâm đến vấn đề giáo dục thanh thiếu nhi ngoài gia đình và học đường và nhờ đã tìm hiểu mục đích, tôn chỉ của phong trào đang phát mạnh trên các quốc gia khác , một số thiếu đoàn đầu tiên được thành lập tại Bắc Việt nhưng vì thiếu Trưởng nên chưa hoạt động đúng mức.

Mãi đến tháng 9 năm 1930, phong trào HĐ mới thật sự quảng bá tại Việt Nam .


2/ Giai đoạn hệ thống hoá (1932-1945)
Từ năm 1932, dưới sự thúc đẩy của một số Trưởng được huấn luyện tại Trại Trường Giwell (Anh Quốc), ở mỗi kỳ (Bắc, Trung , Nam) đều có thành lập một hội HĐ.
Năm 1936, thiết lập trại Trường Đà Lạt để huấn luyện Trưởng HĐ Đông Dương.
Năm 1937, ba hội HĐ Bắc Trung Nam kỳ và hai Hội HĐ Lào và Cam-Bốt họp lại thành Liên Hội HĐ Đông Dương .
Cũng trong năm 1937 ,nhờ sự nâng đở của cựu Hoàng Đế Bảo Đại và cố hoàng đế Monivong (Lào) Trại Trường Bạch Mã đã được thiết lập để huấn luyện Trưởng của ba nghành Ấu – Thiếu- Tráng.

Năm 1940 họp bạn HĐ toàn quốc tại Rừng Sặt ( tỉnh Bắc Ninh) Bắc Việt để kỷ niệm 10 năm HĐVN.

Năm 1942 họp bạn HĐ toàn quốc tại Rừng Quảng Tế (Huế).
Năm 1943 họp bạn Tráng sinh tại Qua Châu , Ninh Bình và cù lao Bảy Miễu ( Nha Trang Trung -Việt ).
Đây là giai đoạn phát triển mạnh cũa HĐVN. Tổng số đoàn sinh lên tới 30.000.
3/ Giai đoạn tạm ngừng hoạt động (1945-1950).
Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công VN tuyên bố độc lập và thống nhất , do đó Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương đương nhiên giải tán . Tháng 10 năm 1945. Hội HĐVN được chính thức thành lập và một cuộc họp bạn HĐ toàn quốc đã được tổ chức tại Hà Nội ( Khu Đại học xá, Bạch Mai, Bắc Việt ) để đánh dấu biến cố trọng đại này.
Năm 1946 tại Bắc Việt , hội HĐVN tổ chức một cuộc Hội Nghị Trưởng toàn quốc để thảo luận về tổ chức và thống nhất phong trào Bắc- Trung – Nam. Bộ Tổng Uỷ Viên Hội HĐVN đầu tiên đã được thành lập vào dịp này .
Nhưng đến ngày 19-12-1946 , chiến tranh Việt - Pháp bùng nổ, do đó phong trào HĐVN tạm ngưng hoạt động.
4/ Giai đoạn tái lập (1950-1957)

Năm 1950, sau khi Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam phong trào HĐ lại được tái lập và hoạt động cho đến ngày nayNăm 1953 ,hội HĐVN được chính phủ thừa nhận. Họp bạn Huynh Trưởng đầu tiên tại Đà Lạt.
5/ Giai đoạn chỉnh đốn nội bộ và tăng gia liên lạc với các tổ chức HĐ ngoại quốc.
Ngày 7/5/1957, HĐVN được Văn Phòng Thế giới HĐ công nhận là hội viên chính thức.
Tháng 7 năm 1959 ,HĐVN cử một phái đoàn gồm 59 HĐS và Trưởng tham dự Họp Bạn Thế Giới thứ 10 tại công viên Makiling, gần Ma ni Thủ Đô Cộng Hoà Phi Luật Tân.
Tháng 12 năm 1959 , trại Họp Bạn Toàn Quốc lấy tên là Phục Hưng được tổ chức tại quốc gia Lâm Viên Trảng Bom Biên Hoà (Nam Việt).
Tham dự trại Họp Bạn này có Trưởng Đại diện Văn phòng HĐ Viễn đông và phái đoàn HĐ Trung Hoa Quốc gia , HĐ Cambodge, HĐ Huê kỳ, HĐ Pháp tại Việt Nam.
Từ ngày 29 đến 31 tháng chạp 1965,hội nghị Trưởng HĐ toàn quốc được tổ chức tại Sài Gòn.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA HỘI

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Hội Hướng Đạo Việt Nam thành lập với mục đích giáo dục thanh thiếu nhi trong toàn cõi VN về ba phương diện : đức , thể , thực, theo tôn chỉ và phương pháp “Hướng Đạo” dẫn giải trong 3 cuốn sách căn bản sau đây của cố Huân Tước Baden Powell of Gilwell :

_Sách Sói con (The Woft Cub’s Handbook)

_Hướng Đạo cho trẻ em (Scouting for boys)

_Đường thành công (Rovering to success)

Hội Hướng Đạo Việt Nam tổ chức như sau:

_Hội Đồng Trung Ương

_Ban Thường Vụ

_Bộ Tổng Uỷ Viên

_Ban Huấn Luyện
Hội Đồng Trung Ương
Hội Đồng Trung Ương là cơ quan lãnh đạo Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Hội Đồng Trung Ương gồm có:

a) Hội Trưởng

b) Một hay Phó Hội Trưởng

c) Tổng Uỷ Viên

d) Phó Tổng Uỷ Viên

e) Uỷ Viên Huấn Luyện Toàn Quốc (Trại Trưởng)

f) Các nhân viên trong Bộ Tổng Uỷ Viên

g) Các nhân viên trong Ban Quản Trị

h) Các nhân viên trong Ban Huấn Luyện

i) Một đại diện của mỗi tôn giáo và một đại diện của mỗi văn phòng tôn giáo có trong Hội Hướng Đạo Việt Nam.

j) Trưởng Ban Bảo Trợ Toàn Quốc

k) Và các Cố Vấn do Hội Đồng Trung Ương mời để tham khảo ý kiến.
Hội Đồng Trung Ương thi hành các quyết nghị của Đại Hội Đồng về chương trình hoạt động cũng như về việc sử dụng tài nguyên. Mỗi năm Hội Đồng Trung Ương trình bày ở Đại Hội Đồng hoạt động và các khoản chi trong năm vừa qua.
Hội Đồng Trung Ương mỗi năm họp ít nhất 2 lần. Mỗi phiên họp có biên bản do Hội Trưởng và Tổng Thơ Ký cùng ký.
Ban Thường Vụ
Hội Đồng Trung Ương uỷ quyền thường xuyên cho một Ban Thường Vụ gồm có:

_Hội Trưởng

_Tổng Uỷ Viên

_Tổng Thơ Ký

_Trại Trưởng

_Phó Tổng Uỷ Viên


Ban Thường Vụ thi hành các quyết nghị của Hội Đồng Trung Ương và báo cáo cho Hội Đồng những công việc đã được giải quyết . Các quyết định ở Ban Thường Vụ phải được chấp thuận bởi đa số hội viên có mặt và chỉ có giá trị khi có ít nhất 3 hội viên có mặt.
Bộ Tổng Uỷ Viên
Bộ Tổng Uỷ Viên gồm có :

_Tổng Uỷ Viên và Phó Tổng Uỷ Viên

_Uỷ viên nghành Tráng

_Uỷ viên nghành Kha

_Uỷ viên nghành Thiếu

_Uỷ viên nghành Ấu

_Uỷ viên Tu thư, Báo chí, Cổ động.
Bộ Tổng Uỷ Viên tổ chức và phát triển phong trào theo những quyết nghị của Hội Đồng Trung Ương đại diện bởi Ban Thương Vụ.

Chương trình sinh hoạt các nghành do Uỷ Viên Nghành hoạch định với sự chấp thuận của Bộ Tổng Uỷ Viên trước khi trình Ban Thường Vụ thông qua.


Trực thuộc bộ Tổng Uỷ Viên có:
A-Đoàn hoặc Đơn Vị Hướng Đạo
Các thanh thiếu nhi gia nhập Hội Hướng Đạo Việt Nam, được tập họp thành Đoàn, tức là những Đơn Vị Hướng Đạo. Mỗi trẻ trong Đoàn gọi là Đoàn trưởng hay là Trưởng Đơn Vị.Tuỳ hạng tuổi của Đoàn sinh, các Đoàn chia ra làm 4 ngành riêng biệt :


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương