Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014tải về 48.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích48.54 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 952 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014
KẾ HOẠCH

Tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ các nước châu Phi

(Ngày 10 tháng 6 năm 2014)

Theo sự thống nhất giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) Việt Nam, Đoàn Đại sứ các nước châu Phi gồm các Đại sứ, Đại biện lâm thời, thành viên Đại sứ quán 8 nước châu Phi: An-giê-ri, Ma-rốc, Ăng-go-la, Ai Cập, Libi, Mô-dăm-bích, Nam Phi, Su-đăng sẽ tới thăm và làm việc tại tỉnh. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đón tiếp Đoàn như sau:I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG:

1. Mục đích:

 • Giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội, các đặc trưng của tỉnh, quảng bá hình ảnh, con người, thế mạnh của tỉnh Hải Dương đối với đại diện các quốc gia châu Phi.

 • Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước châu Phi và Việt Nam nói chung, Hải Dương nói riêng.

2. Nội dung:

 • Trao đổi về tình hình kinh tế xã hội, các đặc trưng của tỉnh; trao đổi về tình hình các bên cùng quan tâm.

 • Giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh: gốm sứ Chu Đậu, vải thiều Thanh Hà.

II. CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian: Từ 9h00 đến 15h30, thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014.

 • 09h00 – 10h00: Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn tại Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh.

Cùng tham gia tiếp và làm việc với Đoàn có: đ/c Vũ Ngọc Long – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Các cán bộ Văn phòng UBND tỉnh và Liên hiệp các TCHN tỉnh.

 • 10h00 – 13h00: Đoàn đi thăm Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu và dự cơm trưa tại Công ty CP Gốm Chu Đậu do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) mời. Sau đó, Đoàn rời đi xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà

Thành phần đi cùng Đoàn: đ/c Vũ Ngọc Long – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các cán bộ thuộc Phòng Ngoại vụ, Phòng Quản trị - Tài vụ (Văn phòng UBND tỉnh) và Liên hiệp các TCHN tỉnh.

 • 13h30 – 14h00: Lãnh đạo xã Thanh Sơn tiếp Đoàn, giới thiệu về tình hình của xã và đặc sản vải thiều.

Thành phần đi cùng Đoàn: đ/c Vũ Ngọc Long – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các cán bộ thuộc Phòng Ngoại vụ, Phòng Quản trị - Tài vụ (Văn phòng UBND tỉnh) và Liên hiệp các TCHN tỉnh.

 • 14h00 – 15h30: Đưa Đoàn đi thăm cây vải tổ và một số vườn vải tại xã Thanh Sơn.

Thành phần đi cùng Đoàn: đ/c Vũ Ngọc Long – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Đại diện Lãnh đạo xã Thanh Sơn, các cán bộ thuộc Phòng Ngoại vụ, Phòng Quản trị - Tài vụ (Văn phòng UBND tỉnh) và Liên hiệp các TCHN tỉnh.

 • 15h30: Tặng vải cho Đoàn; chia tay Đoàn về Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Văn phòng UBND tỉnh:

 • Bố trí đón tiếp, đảm bảo hậu cần và phương tiện đi lại cho những cán bộ của tỉnh đi cùng Đoàn; bố trí cho Đoàn đi thăm các địa điểm theo Kế hoạch.

 • Chuẩn bị quà tặng cho Đoàn. Quà tặng gồm: mỗi người tham gia Đoàn: 1 bình gốm Chu Đậu; mỗi Đại sứ quán: 1 thùng vải quả 20kg; mỗi cán bộ của Đoàn (phía Việt Nam): 1 túi vải quả 5 kg.

 • Chuẩn bị nội dung làm việc và các điều kiện phục vụ chương trình làm việc của Lãnh đạo tỉnh.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Cử đại diện Lãnh đạo tham gia làm việc với Đoàn.

 1. Công an tỉnh:

Đảm bảo an ninh cho Đoàn trong suốt thời gian Đoàn làm việc tại địa phương.

 1. Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Cử phóng viên theo dõi và đưa tin.

 1. Sở Y tế:

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Tổng Công ty Hapro, Công ty CP Gốm Chu Đậu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại buổi tiếp cơm Đoàn.

 1. Liên hiệp CTCHN tỉnh:

Cử đại diện Lãnh đạo và cán bộ tham gia làm việc với Đoàn; đưa Đoàn đi thăm các địa điểm theo Kế hoạch.

 1. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà:

Chỉ đạo UBND xã Thanh Sơn chuẩn bị nội dung, tổ chức đón tiếp và cử người tham gia đi cùng Đoàn thăm cây vải tổ và các vườn vải theo Kế hoạch.

 1. Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu:

Đề nghị Công ty bố trí thời gian tiếp Đoàn và phối hợp với Tổng Công ty Hapro tổ chức cơm trưa chu đáo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên chỉ đạo thực hiện tốt công việc được giao, đảm bảo hoạt động của Đoàn Đại sứ các nước châu Phi tại địa phương an toàn, hiệu quả./.

Nơi nhận:

 • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (Để báo cáo)

 • Các Sở, ngành: KH&ĐT, Công an tỉnh, Y tế, Báo HD, Đài PTTH tỉnh;

 • LĐVP: Ô. Khương, Ô. Long;

 • Liên hiệp CTCHN tỉnh;

 • UBND huyện Thanh Hà;

 • UBND xã Thanh Sơn (huyện Thanh Hà);

 • Chi cục ATVSTP;

 • Công ty CP Gốm Chu Đậu;

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh;

 • Phòng QT-TV, Nhà khách,

 • Trung tâm Công báo - Tin học;

 • Lưu: VP, H. Thảo (30)

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký

Hoàng Mai KhươngDANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU PHI

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

(Thứ Ba, ngày 10/6/2014)
1. Phía Châu Phi: Tổng số 21 người Ăng-go-la, Ai Cập, Libi, Mô-dăm-bích, Nam Phi, Su-đăng


Quốc gia

Họ và tên, chức vụ

Ghi chú

An-giê-ri

 1. Ông Cherif Chikhi, Đại sứ

 2. Bí thư thứ ba

Trưởng đoàn

Ma-rốc

 1. Ông El Houcine Fardani, Đại sứ

 2. Ông Amine Aboussaid, Tham tán Văn hóa

 3. Ông Hicham Soubata, Tham tán Kinh tế
Ăng-go-la

 1. Ông Joao Manuel Bernardo, Đại sứ

 2. Ông Lopes Quimonha, Tùy viên báo chí

 3. Ông Antonio Maeria, Tùy viên lễ tân
Ai Cập

 1. Ông Youssef K. Hanna, Đại sứ

 2. Phu nhân hoặc Tham tán
Libi

1. Ông Rabea M.K.Tailamun, Đại biện lâm thời

2. Ông Phạm Công Việt, Phiên dịch


Mô-dăm-bích

 1. Ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ

 2. Ông Aristides Adriano, Tham tán

 3. Ông Tito Lidimba, Bí thư thứ hai
Nam Phi

 1. Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ

 2. Van der Westhuizen Nel Marida, Tham tán

 3. Ông To Quang Hung, Phiên dịch
Su-đăng

 1. Ông Sayed Altayed Ahmed, Đại sứ

 2. Phu nhân Đại sứ

 3. Ông Saifalislam Muhamed A.Rahman, Phó Đại sứ

Phía Việt Nam: Tổng số 8 người


STT

Họ và tên

Chức vụBà Trần Thị Xuân Oanh

Phó Trưởng ban Ban Á PhiÔng Đỗ Đức Định

Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Châu PhiÔng Trần Mạnh Cảnh

Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Châu PhiÔng Phạm Sỹ Tam

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Việt Nam – Châu PhiÔng Lê Thiết Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Việt Nam – Châu PhiBà Phạm Thị Nguyệt

Chuyên viên Ban Á PhiBà Dương Thị Thư

Chuyên viên Ban Á PhiCán bộ ghi hình


: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương