Hcm citywebtải về 383.66 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích383.66 Kb.
1   2   3   4

NHÀ NƯỚC PHÁP

Các biểu tượng cộng hoà


biểu tượng nhà nước pháp

Quốc kì của nước Pháp


Quốc khánh


Ngày 14 tháng 7 năm 1789 là ngày phá ngục Bastille, và được chọn là ngày quốc khánh nước Pháp.

Quốc kỳ


Cờ nước Pháp có ba màu xanh trắng đỏ có từ Cách mạng Pháp. Màu trắng đại diện cho nhà vua, Màu xanh và đỏ là màu của Paris. Nó trở thành quốc kì của Pháp từ nền Cộng hoà thứ hai 1848.

Ngày nay, quốc kì được treo trên tất cả các toà nhà hành chính công và treo cờ là nghi lễ chính thức trong các hoạt động dân sự và quân sự.


Quốc ca ::: l'Hymne National Français


Quốc ca Pháp là bài La Marseillaise.

Quốc huy

Biểu tượng


Marianne là hình ảnh biểu tượng của Cộng hòa Pháp. Hình ảnh cô là biểu tượng của Tự do và Cộng hòa xuất hiện lần đầu tiên trong Cách mạng Pháp năm 1789. Nguồn gốc cái tên Marianne chưa xác định rõ ràng. ban đầu Marie-Anne là cái tên rất thông dụng hồi thế kỷ 18. Ban đầu Marianne là một phụ nữ đội mũ lưỡi trai Phrygian. Những người cách mạng ở phía nam nước Pháp lấy mũ lưỡi trai Phrygian làm biểu tượng tự do. Loại mũ này từng được các nô lệ tự do ở cả Hy Lạp và Roma đội. Những ngư dân Địa Trung Hải và những người bị kết án tù làm việc trên tàu buồm cũng thường đội loại mũ này.

Ngày nay, tại các cơ quan hành chính đều có tượng Marianne bán thân.


Con dấu


Con dấu chính phủ Pháp do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp giữ.

Con gà trống ::: Coq

Liên kết chọn lọc


http://www.elysee.fr/

Nguyên tắc cộng hoà


biểu tượng nhà nước pháp

Biểu tượng nước PhápKhẩu hiệu: Liberté, Egalité, Fraternité ::: "Tự do, Bình đẳng, Bác ái"

Cộng hoà Pháp là nước dân chủ, không tôn giáo, xã hội, không tập quyền


Dân chủ,


Hệ thống nghị viện đảm bảo chế độ dân chủ ở Pháp. Thông qua các cuộc họp ở hai viện, những khác biệt về chính trị và tranh luận thường xuyên diễn ra.

Không tôn giáo,

Xã hội,

Không tập quyền: các vùng, các tỉnh, các thị trấn

Thể chế Cộng hoà


Nước Pháp theo thể chế Cộng Hoà.

Quyền hành pháp


Quyền hành pháp được thực hiện thông qua tổng thống và chính phủ. Nước Pháp theo chế độ Nghị viện - Tổng thống.

Ở cấp vùng và tỉnh, nhà nước đại diện bằng tỉnh trưởng :: préfet. Tỉnh trưởng có nhiệm vụ cập nhật luật pháp, quản lí các dịch vụ hành chính.


Tổng thống Cộng hoà

Hiến pháp quy định Tổng thống được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, có nhiệm kì 5 năm, có quyền lực lớn: chỉ định Thủ tướng, chủ trì Hội đồng Bộ trưởng, giải tán Quốc hội và quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề quan trọng... Tổng thống là lãnh đạo cao nhất về chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Nước Pháp có 5 Tổng thống của nền Cộng hoà V: • Charles de Gaulle (1959-1969). Xem thêm : http://vietsciences.free.fr/biographie/politicians/degaulle.htm

 • Georges POMPIDOU (1969-1974)

 • Valéry Fiscard d'Estain (1974-1981)

 • François MITTERRAND (1981-1995)

 • Jacques CHIRAC (1995-2007)

 • Nicolas SARKOZY (2007-nay)

Tổng thống được bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm.
Chính phủ

Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, là người chịu trách nhiệm về quốc phòng và có nhiệm vụ thực thi các đạo luật, lãnh đạo hoạt động của Chính phủ. Chính phủ xác định và thi hành chính sách Quốc gia. Chính phủ có bộ máy hành chính, lực lượng vũ trang và chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

Chính phủ gồm 15 bộ • Bộ đại học và nghiên cứu ::: Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche;

 • Bộ giáo dục ::: Le ministère de l'Éducation nationale.

 • Bộ kinh tế, công nghiệp và việc làm ::: Le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi;

 • Bộ lao động, quan hệ xã hội, gia đình và đoàn kết ::: Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

 • Bộ ngân sách, tài chính công, công chức và cải cách nhà nước ::: Le ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique;

 • Bộ ngoại giao và châu Âu ::: Le ministère des affaires étrangères et européennes;

 • Bộ nhà ở và đô thị ::: Le ministère du Logement et de la Ville;

 • Bộ nhập cư, quốc tịch và phát triển đoàn kết ::: Le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

 • Bộ nông nghiệp và nghề cá ::: Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche;

 • Bộ nội vụ ::: Le ministère de l'intérieur;

 • Bộ quốc phòng ::: Le ministère de la défense nationale;

 • Bộ sinh thái, năng lượng, phát triên bền vững và quy hoạch đất đai ::: Le ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire;

 • Bộ tư pháp::: Le ministère de la Justice

 • Bộ văn hoá và truyền thông ::: Le ministère de la Culture et de la Communication;

 • Bộ y tế, thanh niên, thể thao và đời sống hiệp hội::: Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative;
Hội đồng Hiến pháp

Hội đồng Hiến pháp gồm chín thành viên, được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 9 năm, không được tái bổ nhiệm.

 • Ba thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng do Tổng thống bổ nhiệm,

 • ba thành viên do Chủ tịch Quốc hội và

 • ba thành viên do Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm.

Hội đồng Hiến pháp có nhiệm vụ theo dõi việc phân chia quyền lực giữa Nghị viện và Chính phủ, kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật, là cơ quan bảo vệ các quyền tự do cơ bản.
Liên kết chọn lọc

 • Website Phủ Tổng thống : http://www.elysee.fr/.

 • Website Thủ tướng chính phủ : http://www.premier-ministre.gouv.fr/

 • Hội đồng Nhà nước: http://www.conseil-etat.fr/

 • Thẩm kế viện: http://www.ccomptes.fr/

 • Maison de la France: http://www.franceguide.com/

Quyền lập pháp


Quyền lập pháp được thực hiện thông qua nghị viện ::: le parlement gồm Thượng viện ::: Sémat và Quốc hội ::: Assemblée Nationale. do phổ thông đầu phiếu trực tiếp bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm (577 đại biểu). Thượng viện được bầu gián tiếp (do các uỷ viên hội đồng vùng, tỉnh và các nghị sĩ Quốc hội bầu ra), nhiệm kỳ 9 năm, 3 năm bầu lại 1/3. Với việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Quốc hội có thể bãi miễn chính phủ. Nghị viện bỏ phiếu thông qua luật, ngân sách và kiểm soát hoạt động của chính phủ.

Luật có hiệu lực cần phải được Nghị viện thông qua.  Luật khởi đầu từ Nghị viện (đề xuất luật) hay từ chính phủ (dự án luật).Dự án luật được tiếp nhận qua Hội đồng bộ trưởng, Nghị viện gồm Thượng nghị viện và Quốc hội.
Liên kết chọn lọc

 • Hội đồng Hiến Pháp: http://www.conseil-constitutionnel.fr/

Quyền tư pháp

 
Quyền con người

Những giá trị quan trọng của thể chế Cộng hoà thể hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 ::: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Các đảng phái chính trị

Cánh tả


 • Đảng Xã hội ::: Parti Social (PS) thành lập 1905, đầu những năm 70 phát triển mạnh, có tổ chức sâu rộng trong xã hội.

 • Đảng Cộng sản ::: Parti communiste (PC) ra đời năm 1920, theo đường lối mác-xít, với mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường hoà bình.

 • Đảng Xanh ::: Les Verts thành lập 1984, chủ trương đoàn kết, có trách nhiệm đối với hành tinh và trách nhiệm công dân. 

Ngoài ra còn có các đảng khác như: Phong trào Công dân ::: Mouvement des citoyens); Đảng Xã hội cấp tiến ::: Parti Radical Socialiste; Đảng Đấu tranh Công nhân ::: Lutte Ouvrière)...

Cánh hữu:


 • Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân ::: Union pour un Mouvement Populaire (UMP) thành lập tháng 10/2002, tập hợp các đảng Le Rassemblement pour la République (RPR), Union Pour la France (UDF) và cánh trung hữu của Lực lượng Dân chủ. UMP là đảng cầm quyền hiện nay tại Pháp.

 • Đảng Mặt trận Quốc gia ::: Front National: thành lập năm 1972. Đầu năm 1999, phân liệt thành 2 đảng là Mặt trận Quốc gia ::: Front National và Mặt trận Quốc gia-Phong trào Quốc gia ::: Front National-Mouvement National.

Các Đảng trung dung


 • Đảng Phong trào Dân chủ ::: Mouvement Démocrate  (MoDem) do François Bayrou thành lập tháng 12/2007 trên cơ sở lực lượng UDF trung thành với ông. MoDem chủ trương tham gia vào công cuộc cải tổ xã hội Pháp.

 • Đảng Trung dung mới ::: la nouvelle caledonie (NC): do các Nghị sĩ đảng UDF tái cử khác thành lập  tháng 5/2007. NC ủng hộ phe đa số của UMP nhưng vẫn muốn có sự độc lập về chính trị với đảng UMP.

: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương