Hồ sơ, cán bộ đi b thuộc tỉnh Thủ Dầu Mộttải về 0.51 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc

51016

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

1950
Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một
51025

NGUYỄN VĂN NHIỀU

1928
Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51000

NGUYỄN VĂN NINH

1947
Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51003

NGUYỄN VĂN NỮA

20/8/1919

28/5/1975

Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Vụ kế hoạch và thống kê - Bộ Cơ khí và luyện kim

51039

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

5/5/1935
Xóm Bưng Cải, xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Đại học Sư p hạm Hà Nội

51041

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

1947
Ấp 4, Cầu Ông Cô, xã Tân An Xã, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51048

NGUYỄN VĂN RANH

7/8/1928

3/5/1975

Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Phát điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

51049

NGUYỄN VĂN RẼ

20/10/1942

25/3/1974

Xã Phước An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một

Viện cây Công nghiệp - Uỷ ban Nông nghiệp TW

51053

NGUYỄN VĂN SÁCH

12/12/1925

28/5/1975

Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo

51058

NGUYỄN VĂN SÁNG

1930
Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Cơ khí nông nghiệp - Bộ cơ khí và luyện kim

51059

NGUYỄN VĂN SÁNG

1/1/1941

15/9/1965

Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Cục Bảo Vệ - Tổng Cục Lâm Nghiệp

51065

NGUYỄN VĂN SẮNG

1932

5/1/1974

Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Cơ khí trung tâm Cẩm Phả, Quảng Ninh

51057

NGUYỄN VĂN SẢNG

1/1/1914

15/4/1975

Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu Một

Phòng Điều tra rừng - Tổng cục Lâm nghiệp

51062

NGUYỄN VĂN SANH

11/11/1937

3/1/1974

Ấp Bến Mũi, xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Lâm trường Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

51073

NGUYỄN VĂN SƠN

24/12/1924

24/9/1969

Xã Bình Hoá, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Ban Công nghiệp Trung ương

51072

NGUYỄN VĂN SƠN

5/5/1937

22/1/1975

Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

HTX Thương binh Nguyễn Đình Chiểu

51074

NGUYỄN VĂN SŨ

5/5/1923
Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Y cụ (Bộ cơ khí và luyện kim)

51081

NGUYỄN VĂN TẤN

1921
Xã Thuận Giao, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một
51079

NGUYỄN VĂN TĂNG

15/11/1947
Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Tổ trưởng đội thanh niên Cờ đỏ tại K5, T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

51114

NGUYỄN VĂN THẬN

20/6/1937

3/5/1975

Xã Bình Hòa, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Công ty Điện lực Việt Nam

51112

NGUYỄN VĂN THẮNG

1945
Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một
51111

NGUYỄN VĂN THẲNG

16/10/1929

3/5/1975

Xã Tân Hiệp, huyện Lai Thiện, tỉnh Thủ Dầu Một

Công ty Hải sản Cấp I Hà Nội

51107

NGUYỄN VĂN THÀNH

9/6/1944

3/1/1974

Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng

51106

NGUYỄN VĂN THÀNH

10/10/1923

2/5/1975

Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Vụ Lao động Tiền lương - Bộ Cơ khí và Luyện kim

51105

NGUYỄN VĂN THÀNH

1940
Ấp 12, Bến Đồn, xã Chánh Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51119

NGUYỄN VĂN THÌNH

19/9/1929

3/5/1975

Xã Lại Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Quản lý kinh tế Công nghiệp Hóa chất

51120

NGUYỄN VĂN THÔI

4/8/1915

9/5/1975

Xã An Sơn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Công ty Vận tải Biển Việt Nam

51125

NGUYỄN VĂN THƠM

1924
Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Chế tạo bơm tỉnh Hải Hưng

51128

NGUYỄN VĂN THỬ

1927

18/2/1970

Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Nông trường Quốc doanh Sông Âm tỉnh Thanh Hóa

51090

NGUYỄN VĂN TÒNG

0/8/1933
Xã Tân Phước Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Viện chống lao TW

51140

NGUYỄN VĂN TRỬNG

1/5/1927
Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một
51093

NGUYỄN VĂN TUẤN

12/11/1924

3/8/1975

Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Ban CP72

51141

NGUYỄN VĂN ÚT

5/5/1947
Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51149

NGUYỄN VĂN VẺ

1941

1974

Ấp 4, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Xã Đoàn Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

51159

NGUYỄN VĂN XÔN

5/10/1928

15/3/1974

Ấp 2, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Ba Kinh tài phần khu 4 ở miền Đông Nam Bộ

51158

NGUYỄN VĂN XỎN

1927

15/3/1974

Ấp An Hoà, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

51034

NGUYỄN XUÂN PHONG

30/7/1930

19/9/1964

Xã Lai Uyên, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

51060

PHẠM ĐÌNH SÁNG

2/6/1955

10/1/1975

Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Phổ thông Lao động TW

51134

PHẠM ĐÌNH TRỊ

26/11/1930

25/5/1975

Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Trung học Nông lâm tỉnh Tuyên Quang

51050

PHẠM MINH RI

4/12/1925

3/10/1962

Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Bộ Công nghiệp Nặng

50850

PHẠM NGỌC CHÁNH

16/12/1937

22/5/1975

Xã An Sơn, huyện Thái Liêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy Dệt Khăn mặt Khăn tay Xuất biên thuộc Cục Công nghiệp TP Hà Nội

51061

PHẠM NGỌC SÁNG

17/11/1931

15/1/1975

Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Bệnh viện E, Bộ Y tế, TP Hà Nội

50978

PHẠM THỊ LÝ

1/10/1928
Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Nguyễn Ái Quốc 4

51002

PHẠM THỊ NGỌC NỮ

8/1/1958
Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một
51086

PHẠM TIỂU

11/2/1930

20/10/1972

Xóm Bưng, xã Phú Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Đội xe Tiểu đoàn Địa chất 36

50934

PHẠM TRỌNG HỮU

10/3/1948

25/6/1975

Xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

K15, Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

50811

PHẠM VĂN BÁ

1931

17/2/1936

Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương

50820

PHẠM VĂN BIỀU

1923
Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một
50867

PHẠM VĂN DẨN

1939

1974

Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Hội đồng Cung cấp huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

50903

PHẠM VĂN HAI

10/5/1935

19/5/1975

Xã Chính Hiệp, huyện Phú Cường(Châu Thành), tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy thiết bị Điện, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

50982

PHẠM VĂN MẬM

1940

1974

Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Cơ quan Hội đồng cung cấp huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

50997

PHẠM VĂN NEO

10/10/1922
Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một
51052

PHẠM VĂN RƠN

1940

12/11/1974

Xã Tương Bình Hiệp, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

K115

51150

PHẠM VĂN VIẾT

10/7/1925

9/12/1974

Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nông trường Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An

51161

PHẠM VĂN XUỒNG

15/3/1929

22/2/1974

Ấp Hoá Nhựt, xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

Tổ trưởng Đảng tổ 5, Chi bộ 1, K4 T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

50995

PHAN ANH NA

23/9/1940

26/5/1975

Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Chi điểm Ngân hàng Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng

50815

PHAN BẮC

0/12/1934

25/11/1967

Xã Tân Hiệp, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Trung học Kỹ thuật - Bộ Công nghiệp Nhẹ

50999

PHAN DĂN NIA

1939

15/2/1974

Xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một

T.72, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

51115

PHAN DUY THÊ

0/12/1922

12/2/1974

Xã Lại Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Tổng Công ty Than và Xi măng - Bộ Vật tư

50835

PHAN NHẬT CANG

1/2/1930

2/7/1975

Xã Bình Hoà, huyện Lai Thiếu, tỉnh Thủ Dầu Một

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thanh Hoá

50996

PHAN THANH NAM

1948
Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51138

PHAN THÀNH TRUNG

1927

15/1/1971

Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Phổ thông Lao động Trung ương

50827

PHAN VĂN BỔ

28/12/1920

2/7/1975

Xã Thái Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một

Công ty Công trình đường sông I thuộc Cục Vận tải đường sông

50875

PHAN VĂN ĐẠI

22/12/1925

3/5/1975

Xã An Sơn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Công ty Thiết bị - Ủy ban Nông nghệp Trung ương

50896

PHAN VĂN GÁT

30/10/1916
Ấp Hoá Nhựt, xã Tân Hoá Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một
50935

PHAN VĂN KIA

25/6/1932

20/2/1974

Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Đài truyền thanh Tiên Lữ, tỉnh Hải Hưng

51029

PHAN VĂN PHẢI

23/9/1939
Xã Hải Yên, huyện Hải Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một
51045

PHAN VĂN QUỐC

1926
Xã Chính Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một
51054

PHAN VĂN SAM

15/1/1930
Xã Bình Chiểu, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội

51068

PHAN VĂN SIÊNG

0/6/1928

9/11/1962

Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Vụ Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá, TP. Hà Nội

50966

PHÙNG QUANG LỢI

28/8/1928

22/3/1973

Xã Phú Long, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một

Xưởng cơ khí 66 tỉnh Thanh Hóa

50990

THÁI HOÀNG MINH

24/11/1955

10/4/1975

Xã Bến Cát, huyện Hớn Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

50908

THÁI THỊ HẠNH

1956
Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương