HÀ NỘI – 2013 BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠNGtải về 1.67 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG


HỒ THU MAI

HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ BỔ SUNG VIÊN SẮT/FOLIC ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ 20-35 TUỔI TẠI 3 XÃ HUYỆN TÂN LẠC TỈNH HÒA BÌNH
LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG
HÀ NỘI – 2013

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

HỒ THU MAI
HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ BỔ SUNG VIÊN SẮT/FOLIC ĐỐI VỚI CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ 20-35 TUỔI TẠI 3 XÃ HUYỆN TÂN LẠC TỈNH HÒA BÌNH
CHUYÊN NGÀNH DINH DƯỠNG

MÃ SỐ 62.72.03.03

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. GS. TS. LÊ THỊ HỢP

2. PGS. TS. LÊ BẠCH MAI

2


HÀ NỘI – 2013LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giả
Hồ Thu Mai

LỜI CẢM ƠNTôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng, Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, các Thầy Cô giáo và các Khoa -Phòng liên quan của Viện đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp và Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Bạch Mai những người Thầy tâm huyết đã tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ và định hướng cho tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận án.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Viện Dinh dưỡng, Ban điều hành dự án Nâng cao năng lực triển khai có hiệu quả hoạt động cải thiện bền vững tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em ở 10 tỉnh khó khăn đã hỗ trợ kinh phí giúp tôi hoàn thành các hoạt động nghiên cứu tại thực địa.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình; Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc; Uỷ ban nhân dân xã, Trạm Y tế xã, các cộng tác viên và phụ nữ tuổi sinh đẻ thuộc 3 xã Mãn Đức, Thanh Hối và Phong Phú - huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng ân tình tới Gia đình của tôi là nguồn động viên và truyền nhiệt huyết để tôi hoàn thành luận án.

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iiError: Reference source not found

i

LỜI CẢM ƠN

ii

MỤC LỤC

iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

vi

DANH MỤC BẢNG

vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

ix

ĐẶT VẤN ĐỀ

1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3

  1. Thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

3

   1. Khái niệm

3

   1. Tình hình thiếu năng lượng trường diễn ở PNTSĐ trên thế giới và ở Việt Nam

4

   1. Nguyên nhân và hậu quả của CED


6
   1. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số khái niệm


7

  1. Thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

8

   1. Khái niệm và phương pháp đánh giá tình trạng thiếu máu dinh dưỡng

8

   1. Nguyên nhân và hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng

10

   1. Tình hình thiếu máu dinh dưỡng của PNTSĐ trên thế giới và Việt Nam

12

  1. Các giải pháp can thiệp và phòng chống thiếu máu thiếu sắt

16

   1. Các giải pháp can thiệp đang áp dụng trên thế giới

16

   1. Các giải pháp can thiệp và hoạt động phòng chống thiếu máu đang áp dụng ở Việt Nam

19

  1. Vai trò và chuyển hoá sắt trong cơ thể

20

   1. Vai trò của sắt trong cơ thể

20

   1. Chuyển hoá sắt trong cơ thể

21

  1. Vai trò của folate trong phòng chống thiếu máu

24

   1. Vai trò của folate

24

   1. Vai trò của folate tới thai sản

25

   1. Hậu quả của thiếu folate trong mối liên quan với thiếu máu

25

  1. Vai trò của truyền thông tích cực lên cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

26

   1. Khái niệm về truyền thông tích cực

26

   1. Các giai đoạn của truyền thông tích cực

26

   1. Khó khăn, hạn chế, ưu và nhược điểm của phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng

28

   1. Thay đổi kiến thức, hành vi - phương pháp đánh giá thay đổi kiến thức, hành vi

29

   1. Một số nghiên cứu về hiệu quả của truyền thông tích cực trên thế giới và ở Việt Nam

36

GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

39

: FileUpload -> Documents
Documents -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Documents -> Phụ lục về cấp hạng khách quốc tế
Documents -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam qcvn 01 78: 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thứC Ăn chăn nuôi các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và MỨc giới hạn tốI Đa cho phép trong thứC Ăn chăn nuôI
Documents -> TỔng cục dạy nghề
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng nguyễn thị thanh hưƠng thực trạng và giải pháP
Documents -> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bé y tÕ ViÖn dinh d­ìng Ph¹m hoµng h­ng HiÖu qu¶ cña truyÒn th ng tÝch cùc ®Õn ®a d¹ng ho¸ b÷a ¨n vµ
Documents -> TỜ khai xác nhận viện trợ HÀng hóA, DỊch vụ trong nưỚC
Documents -> Phụ lục I mẫU ĐƠN ĐỀ nghị ĐĂng ký LƯu hàNH
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng quốc gia tiếp thị XÃ HỘi vớI việc bổ sung sắt cho phụ NỮ CÓ thai dân tộc mưỜng ở HÒa bìNH


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương