GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚCtải về 34.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích34.14 Kb.

Không ghi vào khu vực này
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  Chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Mẫu số: C1-02/NS

Theo TT số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC

Mã hiệu: (1) ……………

Số: (1) …………………Người nộp thuế: CÔNG TY       Mã số thuế:      

Địa chỉ:       Quận/Huyện:       Tỉnh/TP Hà Nội

Người nộp thay: ………………………………………….. Mã số thuế của người nộp thay ………..……………………


Đề nghị KBNN (NH) (2)       trích TK số      

hoặc thu bằng tiền mặt

Để nộp vào NSNN  (hoặc) TK tạm thu  số tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan thu (3) Chi cục thuế      

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế      

Tờ khai HQ số      ngày (4)       QĐ số: …………… ngày (5) …………… (hoặc) Bảng kê số …………… ngày (6)

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Mã chương

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

1

Thuế môn bài bậc 4

(vốn điều lệ<2 tỷ)754

1804
1.000.000đ
Thuế môn bài bậc 3

(Vốn điều lệ từ 2 – 5 tỷ)754

1803
1.500.000đ
Thuế môn bài bậc 2

(Vốn điều lệ từ 5 – 10 tỷ)754

1802
2.000.000đ
Thuế môn bài bậc 1

(Vốn điều lệ >10 tỷ)

754

1801
2.500.000đ

2

Thuế Giá trị gia tăng

754

17013

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

754

10514

Thuế Thu nhập cá nhân

(từ tiền lương, tiền công)754

10015

Phạt vi phạm hành chính thuế

(áp dụng cho mọi loại vi phạm)754

42686

Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu

754

1702Tổng cộng

     

Tổng số tiền ghi bằng chữ      

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ: ……………….. Mã ĐBHC: ………………….. Nợ TK: ……………………………………..Mã KBNN: ……………. Mã nguồn NS: …………….… Có TK: ………………………………………

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)
Ngày 28 tháng 11 năm 2012

NGÂN HÀNG A (11)
Ngày … tháng … năm …

Người nộp tiền

Kế toán trưởng (10)

Thủ trưởng (10)

Kế toán

Kế toán trưởng
NGÂN HÀNG B (11)
Ngày … tháng … năm …

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
N
gày … tháng … năm …

Kế toán

Kế toán trưởng

Thủ quỹ (7)

Kế toán

Kế toán trưởng (8)

: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Beta glucan là GÌ?
2012 -> 1729/vpcp-ktth v/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng csxh được bổ sung vào danh sách hộ nghèo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
2012 -> Danh mục mã trưỜng thpt, MÃ trưỜng nghề VÀ TƯƠng đƯƠng năM 2012
2012 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2012 -> Phòng Biện Lý Quận King Hiệp Hội chống Hành Hung Trong Gia Đình
2012 -> Thay đổi khí hậu là gì?
2012 -> Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
2012 -> ChÝnh s¸ch x· héi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương