GIẤy mời trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Namtải về 8.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.15 Kb.Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012
GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2012 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, số 28 Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 qua đường điện thoại hoặc fax trước 11h thứ năm ngày 24/5/2012 cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

Chị Vũ Thị Thúy Hằng - Điện thoại: 0916 187 384 Fax: 04 3 972 6179Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Lưu ý:

Đề nghị Qúy Cổ đông và người đại diện được ủy quyền đến tham dự mang theo:

  • Giấy mời họp;

  • CMND/hộ chiếu (bản chính);

  • Giấy ủy quyền bản gốc và bản photo CMND của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền);
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRỊNH QUỐC VÂN
Đối với các cổ đông vì lý do không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền đính kèm


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương