Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦUtải về 4.67 Mb.
trang11/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63

1.2.2 Các thiết bị vào/ra


Các thiết bị vào/ra (Input/Output Device) dùng để trao đổi dữ liệu giữa môi trường bên ngoài và MTĐT. Cụ thể hơn, qua các thiết bị vào có chức năng chuyển dữ liệu từ bên ngoài vào bộ nhớ trong còn các thiết bị ra dùng để chuyển thông tin từ bộ nhớ trong của MTĐT đưa ra môi trường ngoài.
1.2.2.1 Thiết bị vào

Bàn phím (keyboard) là thiết bị dùng để đưa dữ liệu vào MTĐT trực tiếp, không qua giá mang tin. Tương tự như trên máy chữ, trên bàn phím có các phím chữ cái, chữ số và các phím kí tự đặc biệt. Các phím chia thành bốn nhóm sau:- Nhóm phím chữ: bao gồm các phím tương tự như phím máy chữ để gõ vào các chữ, các chữ số, các dấu.

- Nhóm phím chức năng: để thực hiện nhanh một số yêu cầu nào đó. Thường các phần mềm tự quy định những thao tác tương ứng với các phím chức năng. Bàn phím của máy tính PC thường để sẵn 12 phím chức năng.

- Nhóm phím điều khiển: xác định một số chức năng đặc biệt như thiết lập các chế độ khác nhau của bàn phím.

- Nhóm phím soạn thảo: Nhóm này đặc biệt quan trọng vì khoảng 80-90% thời gian làm việc trên máy là sọan thảo văn bản. Các phím sọan thảo hỗ trợ những công việc thông thường nhất trong sọan thảo.

- Nhóm phím cuối cùng là các phím chữ số.
Hình 1.8: Bàn phím
Khi ta ấn một phím, tín hiệu được truyền cho máy tính thông qua bộ lập mã, tương ứng với kí tự của phím được ấn đó. Bàn phím là thiết bị vào thông dụng của các máy tính hiện nay.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương