“Falling Apart Of The World (World Falling Apart)tải về 2.56 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích2.56 Mb.
1   2   3   4   5
K nào trong các ngươi mà không xây đp, tô trng b ngoài m m ca đng Tiên tri, mà t ph các ngươi đã giết? Các ngươi t làm chng cho mình rng tht là con cháu nhng ngưi giết các đng Tiên tri.” Đúng thế. “Kẻ nào trong các ngươi?”

Họ kêu khóc xin cứu giúp. Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho mà họ từ khước. Thế thì Đức Chúa Trời đáng trách hay dân sự đáng bị quở trách? Dân sự đáng bị quở trách. Tất nhiên rồi.150 Khi Chúa Jêsus sinh ra, như tôi đã nói, thế giới ấy đang tan rã. Nó đã bị kiểm soát bởi chính trị, chính trị bị hư hoại trong thời của họ. Giáo hội nhà nước bị bại hoại. Những người La-mã và những người Hy-lạp đang tìm kiếm một Đấng Mê-si được xức dầu. Những người Hy-lạp và La-mã chắc có lẽ đã có được phần tốt nhất của thế giới, họ đang tranh chiến với nhau, những người Do-thái muốn một Đấng Mê-si đến. Những người La-mã đang tìm kiếm một nhà chính trị vĩ đại nào đó, người có thể đứng lên tại La-mã, tiếp quản Hy-lạp và bảo cho họ cách làm điều đó như thế nào và La-mã sẽ cai trị thế giới. Hy-lạp muốn một nhà chính trị vĩ đại đứng lên, nhà chính trị được xức dầu, Một Đấng Mê-si, bảo, “Chúng ta sẽ thắng người La-mã, người Do-thái và những người còn lại của họ.” Xem đó, đó là những gì họ đang tìm kiếm.

Nếu đó không phải là bức tranh hôm nay, tôi không biết nó là gì. Đúng thế.151 Chính trị muốn có một Đấng Mê-si được xức dầu. Những người Do-thái tìm kiếm một Đấng Mê-si, họ muốn một người đến không giống như họ có. Họ muốn một vị đại tướng đi vào và đánh bật cả những người La-mã và Hy-lạp ra khỏi mặt đất giùm họ. Đó là kiểu Đấng Mê-si họ muốn. Họ cầu nguyện cho kiểu Đấng Mê-si đó. Những người La-mã bảo, “Hãy sai đến cho chúng tôi một người, chúng ta hãy bỏ phiếu cho người nào đó, đó là người được xức dầu, một người có thể hiểu, là một tay phù phép trong chính trị. Người ấy biết một cách chính xác chiến lược để lấy Hy-lạp và hết thảy những phần còn lại của thế giới.” Những người còn lại của thế giới đang kêu gào, “Hãy gởi đến cho chúng tôi người nào đó được xức dầu với một đầu óc thiên tài, biết cách để chiếm lĩnh phần còn lại của thế giới.”

Nếu đó không phải là bức tranh của thế giới này hôm nay, tôi không biết nó là gì.152 Giáo hội kêu gào, “Xin gởi đến cho chúng tôi một vị đại tướng giáng xuống, người mặc cho mỗi người chúng tôi một bộ áo giáp, biết cách sử dụng gươm như thế nào, bảo cho chúng tôi biết chiến lược và chúng tôi sẽ đạp lên La-mã, Hy-lạp và những người còn lại khỏi mặt đất.” Đó là cách họ muốn làm: Cai trị. Đó là quyền lực.

153 Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng giống như vậy trong những Giáo hội. Anh em Giám Lý, anh em đang tìm kiếm một Đấng Mê-si. Kiểu Đấng Mê-si nào? Không phải là Đấng mà Đức Chúa Trời muốn gởi đến cho anh em. Anh em Báp-tít, anh em đang tìm kiếm một Đấng Mê-si. Anh em Hội Chúng Đức Chúa Trời, anh em đang tìm kiếm một Đấng. Anh em Một Ngôi (Oneness), anh em đang tìm kiếm một Đấng. Đúng vậy. Nhưng anh em đang tìm kiếm điều gì? Cũng chính là điều mà thế giới chính trị đang tìm kiếm, cho một thiên tài toán học vĩ đại nào đó, học giả vĩ đại nào đó với một tấm bằng Tiến sĩ Thần Đạo, Tiến sĩ Triết, đến trong Giáo hội của anh em, đánh bật các hệ phái khác ra và buộc tất cả tham gia với anh em, một anh chàng nào đó thật là giỏi về khoa nói rằng anh ta có thể chiếm lĩnh toàn bộ thế giới.

154 Họ đang kêu gào một Đấng Mê-si ở đây vào thì giờ Lễ Giáng sinh. Ồ. Họ đã được cái gì? Họ muốn chiếm lấy. Thế giới ngày nay muốn chiếm lấy. Giáo hội muốn chiếm lấy. Mỗi một hệ phái sẽ... Nhưng hãy nhìn những gì Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ muốn một thiên tài quân sự. Họ muốn một thiên tài khoa học, nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ một Chiên Con, một Hài Nhi. Quả là một nghịch lý. Anh em nghĩ họ sẽ chấp nhận Con Trẻ đang khóc đó sao? Nhưng đó là những gì họ cần. Đức Chúa Trời ban cho theo nhu cầu của anh em. Chắc chắn. Họ được ban cho một Hài Nhi trong khi họ muốn có một đại tướng; Song, họ có một Con Trẻ, nhu mì, hạ mình. Dù sao, Đức Chúa Trời đã biết những nhu cầu của họ.

155 Ngài đã không đến để là một nhà chính trị dân tộc hay Giáo hội. Nếu Đấng Mê-si đến hôm nay, Ngài sẽ không phải là nhà chính trị dân tộc hay Giáo hội. Nếu chúng ta kêu gào cho một người như thế, Đức Chúa Trời sẽ gởi đến cho chúng ta sự giải cứu nhưng chúng ta phải nhận lấy Lời theo cách mà Ngài sai Lời. Họ đã không làm điều đó. Họ đã không muốn Lời theo cách đó. Giáo hội ngày nay kêu lớn, “Ồ, Lạy Cha Thiên Thượng, xin Ngài vui lòng sai Jêsus đến cho chúng tôi không? Ngài có vui lòng không?” Khi Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành vào, hiểu không? Anh em ơi, “Chúng tôi sẽ không để cho người này cai trị chúng tôi. Ồ, tôi không muốn nghe ‘điều đó’. Tôi không thể chấp nhận điều đó, hệ phái của tôi sẽ không tin điều đó.” Thế thì anh em không muốn một Đấng Mê-si, anh em không muốn sự xức dầu.

Nếu Đức Chúa Trời sai đến một Đấng Mê-si, Ngài sẽ chính xác Lời từng Lời của Kinh thánh, chính xác những gì Ngài đã là vào thuở ban đầu. Tiếng kêu la của thế giới, khi chúng ta nhìn thấy những chính trị gia và mọi thứ khác vắt ra chính Sự Sống của Hội thánh và chúng ta kêu gào, Đức Chúa Trời đã gởi đến cho chúng ta, rồi chúng ta từ chối Lời. Đúng vậy. Chúng ta không muốn điều đó. Không, nếu nó không hợp với những niềm tin hệ phái của chúng ta, chúng ta không thể nhận lãnh Lời. Hiểu không? Ồ, anh em há không nhìn thấy Lễ Giáng sinh thực sự là gì sao... Dân sự không muốn Lời. Họ không muốn cách Đức Chúa Trời ban cho Lời. Họ đang tìm kiếm điều gì đó nhưng họ không muốn Nó.156 Vậy thì, Đức Chúa Trời gởi đến cho họ vào ngày mà họ đang kêu gào, không phải là một thiên tài quân sự, không phải là một vị đại tướng vĩ đại giáng xuống với một bộ giáp được buộc khóa kỹ, với một thanh gươm hay ngọn giáo siêu nhiên để có thể khuất phục và đuổi người La-mã và Hy-lạp và những người còn lại của họ vào trong biển cả và cho họ chết đuối một lần nữa. Ngài đã không sai đến cho họ điều gì đó giống như thế, dẫu Ngài nói Ngài đã làm điều ấy một lần trong thời Môi-se nhưng lúc ấy, họ đã cần đến. Song Ngài đã sai đến cho họ một Đấng Cứu Thế và họ đã không muốn Lời. Họ nghĩ họ được cứu. Hiểu không? Đó cũng là cách với những Giáo hội ngày nay, ta tìm thấy vào thì giờ Giáng sinh với tất cả kim tuyến Lễ Giáng sinh, những ngọn đèn Ông già Nô-ên, những đặc điểm và các thứ ngoại giáo rơi vào Công giáo và các Giáo hội Tin lành, và nó thật sự thối nát như có thể được. Đức Chúa Trời sai đến cho họ một Đấng Cứu Thế. Cái gì? Trở lại với Lời. Đức Thánh Linh, Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời và Đấng Được Xức Dầu của Ngài, để xức dầu cho Hội thánh của Ngài và ban trở lại cho Lời. Anh em có nghĩ họ muốn Lời không? Không, thưa quí vị, họ sẽ không có Lời. Họ sẽ khước từ giống như họ luôn luôn làm.

157 Ngài sai đến một Đấng Cứu Thế, nhưng lúc đó Ngài sai đến một Đấng Cứu Thế để làm gì? Ngài muốn thả xuống một điều gì đó bé nhỏ tại đây, sẽ giúp được cho anh em. Có những người được định trước sẽ nhận lãnh nó. Có khi Ngài đã đến lần đầu tiên. Có khi Ngài sẽ đến lần thứ hai. Cho dù thế giới Giáo hội nghĩ gì về nó... Ngài không sai Lời đến vô ích. Ai đó sẽ nhận lãnh Lời. Có ai đó có Lời, chỉ thế thôi; Nhưng không phải là thế giới chính trị hay Giáo hội chính trị hay bất kể nó là gì. Nhưng khi anh em kêu gào và Đức Chúa Trời gởi đến, người nào đó sẽ nhận lãnh nó. Đúng vậy.

158 Ngài sai đến một Đấng Cứu Thế, không phải là để đuổi các nước đi. Như chúng ta hôm nay suy nghĩ, chúng ta cần một người có thể đứng lên. Nước Mỹ muốn có một người sẽ đánh hạ nước Nga. Nước Nga muốn có một người sẽ đánh bại phần còn lại của thế giới và đem người lên cung trăng. Nhưng Đức Chúa Trời ban hòa bình đến cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban hy vọng đến cho chúng ta. Chúng ta không muốn thế. Ồ, bảo, “Chúng ta có thể có hòa bình; Các nước muốn có hòa bình.” Thực vậy. Họ nghĩ họ có thể có nó khi Liên Hiệp Quốc họp lại cùng nhau. Liên Hiệp Quốc còn lâu mới làm được việc đó.

Hòa bình mà thế giới có hôm nay giống như một quả bóng cao su nổi trên không khí: Chỉ mỗi ngọn gió nhỏ có thể mang nó đi cách nào nó muốn. Chắc chắn. sự thay đổi chính trị nhỏ nào đều làm lắc nó từ bên này sang bên khác. Ta không thể cầu nguyện tại Liên hiệp quốc vì điều đó có thể làm tổn thương danh của những người khác, nhưng cảm xúc thậm chí không tin vào Đức Chúa Trời. Ồ, há đó có phải là sự ổn định không, chỉ thổi phồng ra theo cách nào? Một điều khác, quả bóng sẽ nổ tung, va vào thứ gì nữa. A-men! Sự hòa bình được gọi là của thế giới này, bởi Liên Hiệp Quốc, giống như vậy, sẽ nổ tung. Đúng vậy. Không có nền hòa bình nào trong đó. Ta không thể tìm thấy hòa bình bởi những thành tựu do con người tạo nên. Nó không có ở đó. Nó bị mang đi với mọi ngọn gió!159 Giáo hội muốn một nền hòa bình. Họ muốn... hòa bình của họ trôi giạt đây đó với mọi ngọn gió tín lý nữa. Mọi thứ quét qua xung quanh, một người trong họ nói, “Ồ, tôi nghĩ tất cả chúng ta phải làm...”

160 Anh em suy nghĩ ư? Anh em không phải suy nghĩ điều sắp xảy đến đâu. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những ý tưởng của Ngài rồi. Anh em không có quyền nghĩ cách khác. “Hãy có đng mt tâm tình như Đng Christ đã có.” Ngài đã có mục đích và đã thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, Ngài Phán, “Nếu Ta không làm các việc của Đức Chúa Trời, thì đừng tin Ta.” Hiểu không?

Anh em không có ý nghĩ nào xảy đến. Ngài là Đấng thực hiện ý nghĩ. Hãy để tâm tình của Ngài ở trong anh em; Anh em nghĩ điều giống vậy. Đó là Lời Ngài. Như thế nào anh em sẽ nghĩ khác được? Ngài đã hoàn tất bày tỏ những suy tư của Ngài cho chúng ta. Nhưng chúng ta muốn thực hiện suy nghĩ của chúng ta, “Tôi nghĩ họ cần làm điều này.”161 Tôi đi xe với một người cao niên yêu dấu hôm qua, đi lên cầu nguyện cho một trẻ bị ốm. Khi chúng tôi đến chỗ đứa trẻ bị ốm, gia đình của nó không muốn chúng tôi cầu nguyện cho nó. Đó chỉ là ý tưởng loài người. Tuy nhiên, trên đường đi lên, người phụ nữ cao niên, khoảng 81 tuổi, còn nhanh nhẹn và sáng suốt, rất tốt, nhưng Chị ấy bảo, “Tôi nghĩ điều nên xảy ra (Hiểu không? ‘Tôi nghĩ’) là tất cả những Giáo hội nên đến cùng nhau và hiệp một.” Đó cũng là chính xác những gì ma quỷ nghĩ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn một sự phân rẽ của Hội thánh của Ngài khỏi những việc thế gian. Ngài không muốn nó bị pha trộn trong chính trị Giáo hội. Hiểu không? Chuyện gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã sai Đấng Mê-si đến thế gian? Người phụ nữ đó chỉ nghĩ những ý nghĩ của cả thế giới. Liên hiệp Giáo hội là gì ngoài là sự suy nghĩ giống nhau? Hội đồng Giáo hội Thế Giới là gì ngoài là cùng một mục đích để đạt được chính suy nghĩ đó? Có đúng vậy không? Ồ, lúc ấy, người phụ nữ chỉ bày tỏ những ý nghĩ thuộc về thế gian.

162 Nhưng đây là những ý tưởng của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Chúng ta không có quyền để khác đi Điều Đó. Đó là những ý tưởng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta tìm thấy thế giới đang tan rã, chúng ta đang kêu gào cho điều gì đó. Chúng ta hãy nhận lãnh Lời. Bây giờ, nếu nó nhận và dẫn chúng ta đi lạc đến với chính trị, đó chính là điều làm suy đồi của chúng ta.

163 Tôi có một điều nhỏ để nói với nhà lãnh đạo quốc gia của nhóm Thương gia Cơ-đốc này. Đó là một nhóm người tốt đẹp, nhưng nếu họ bắt đầu theo cách sai trật, họ sẽ hóa thành bột giống như những người còn lại trong họ, trở thành hệ phái. Tôi muốn anh em cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho người này. Tôi phải đi. Tôi có một khải tượng từ nơi Chúa cho ông. Hiểu không? Nếu họ không thay đổi, nếu họ cứ tiếp tục, họ sẽ đi đến thành một tổ chức. Khi họ làm như vậy, Đức Chúa Trời đã xong với nó. Đúng vậy.

164 Xem đó, loài người không thể đến với nhau, trừ phi họ cố gắng hiểu được những ý riêng họ. Đó là lý do Đức Chúa Trời lấy những cá nhân. Hiểu không? Đức Chúa Trời không và đã không bao giờ làm việc với một hệ phái, không có chỗ nào trong lịch sử Ngài đã từng làm như vậy. Ngài làm việc với những cá nhân, một người. Đúng vậy. Nhưng chúng ta cố gắng hợp một nhóm người lại với nhau và nói nó theo cách này, cách đó, giống như vậy. Điều đầu tiên anh em biết những tư tưởng thông sáng, nhanh nhẹn, vĩ đại, những người khổng lồ này mà ma quỷ đã sai vào, bảo, “Ồ, nó nên là điều này. Tôi có thể chứng minh nó cho anh em.” Cho dẫu điều gì anh em có thể chứng minh nếu nó nghịch lại với Lời đó, hãy tránh ra khỏi nó. Đúng vậy. Nó bị mang đi với mỗi ngọn gió tín lý, thổi nó nơi nào, lúc nào. Thực vậy.

165 Nước Nga ngày nay đang tìm kiếm một Đấng Mê-si được xức dầu. Họ đang tìm kiếm điều gì? Chuyện gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời sai đến cho họ, Đấng Mê-si được xức dầu, một Chiên Con giống như Ngài đã làm cách đây 1.900 năm? Họ đã tống khứ Nó đi cũng giống như Hê-rốt đã làm, cố hết sức để tống khứ Lời. Quan điểm của nước Nga về Đấng Mê-si là gì? Họ muốn khoa học. Họ muốn khoa học được xức dầu -- Nhà khoa học, một thiên tài có thể chinh phục thế giới của họ, có thể đánh bại những phần còn lại của thế giới để lên cung trăng, những người có thể chinh phục khoảng không, có thể đem họ qua bên kia những vì sao. Đó là kiểu Đấng Mê-si mà nước Nga đang tìm kiếm.

166 Ôi hỡi Đức Chúa Trời! Giờ này xin lắng nghe, chúng ta ở thì giờ Giáng sinh một lần nữa. Chuyện gì xảy ra nếu họ đã nhận nó. Thế thì trông ngóng điều gì đó ngược lại. Những người còn lại mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng sẽ đến với cái gì? Xem đó, Đức Chúa Trời biết những gì chúng ta cần, không phải là những gì chúng ta muốn. Hãy nghiên cứu điều đó. Chuyện gì xảy ra nếu Nga Sô đã có được người đã được xức dầu của họ? Họ sẽ không tin nhận một Chiên Con. Không, không. Họ sẽ không nhận lãnh điều gì. Không, thưa quí vị, họ không muốn nó. Đó là tất cả có trong đó. Họ chỉ không muốn. Họ không muốn điều gì giống như thế! Họ muốn một Đấng Mê-si được xức dầu. Ồ, “Đấng Mê-si” có nghĩa là “Đấng được xức dầu.” Như vậy, họ muốn có một Đấng được xức dầu, nhưng họ lại muốn có một nhà khoa học được xức dầu, một thiên tài, người có thể lấy những nguyên tử làm tan nát chúng ra, người có thể chinh phục không gian, người có thể đưa Nga Sô lên cung trăng, nhìn trở lại và tự vỗ lên ngực mình, bảo, “Những người còn lại của các anh, thế giới, phải phục vụ chúng ta.” Vậy đó, đó là những gì Nga Sô muốn. Ồ, vâng, thưa quí vị. Anh em biết, cả thế giới kêu gào...

167 Cách đây không lâu, Đức Quốc đã kêu gào tìm kiếm một người. Họ đã có một người ấy. Hãy nhìn những gì họ đã có với nó. Hiểu không? Anh em hiểu, phải không? Họ có được Hít-le. Chính họ đã nhận được điều gì? Sự hỗn hoạn. Đó là điều những mê-si được xức dầu này kể đến nếu anh em chối bỏ Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời. Họ đã có điều gì? Khi những ơn phước Ngũ Tuần giáng trên nước Nga hay nước Đức, họ đã chối bỏ Sứ điệp. Họ đã nhạo cười và tống những người ấy vào ngục. Họ đã làm gì? Họ chối bỏ Thập Tự Giá, họ có cây thập tự đôi, chữ vạn. Anh em sẽ không nhận được ơn thương xót, sau đó, không còn lại gì ngoài sự phán xét. Thưa các bạn, điều đó là thực. Nào, hãy nhìn họ đang ở đâu hôm nay. Hiểu không?

Để ý, họ không có tư cách thành viên nơi nào. Họ chỉ là một dân bị tan vỡ. Họ đã nhận một đấng mê-si sai. Nếu nước Nga làm giống như thế, cho dẫu họ có chấp nhận thiên tài của họ nhiều đến như thế nào, sẽ đi đến cùng một điều, nó sẽ hủy diệt cả quốc gia. Hiểu không?168 Ngày nay Ấn-độ muốn một người được xức dầu. Họ muốn có một mê-si. Bây giờ, hãy nhớ, “mê-si” có nghĩa là “được xức dầu.” Họ muốn một người được xức dầu. Họ muốn điều gì? Họ muốn một sẽ cho họ ăn, cho họ thứ gì đó để ăn, mặc quần áo cho họ mà không phải làm lụng: Chỉ bước đi lên xuống với đường phố, ưỡn ẹo từ phía bên này sang bên kia. Chính đó. Họ chỉ muốn xin. Họ không chịu làm việc. Vậy, họ muốn kiểu người thánh nào đó dấy lên, người có thể vươn lên tới đỉnh các cây, rung lắc, bánh mì, thịt -- các thứ, trào xuống, chất thành đống cao ngất nghểu, ngồi quanh và ăn, ngủ phần ngày còn lại, thức dậy và diện những bộ quần áo đẹp nhất, đó là kiểu mê-si mà Ấn-độ muốn.

169 Nước Nga muốn có một thiên tài khoa học cho mê-si được xức dầu của họ vào Lễ Giáng sinh này. Đó là những gì họ muốn được ban cho. Ấn-độ muốn một mê-si có thể cho họ ăn và mặc quần áo cho họ mà không phải làm việc.

170 Hỡi nước Mỹ, quí vị muốn gì? Quan điểm của quí vị là gì? Quí vị đã kêu gào xin một mê-si. Các bạn lưu ý, bài này được ghi âm. Quí vị đã nhận được những gì quí vị muốn. Quí vị muốn có một nhà chính trị, thì đã có được. Bây giờ, quí vị sẽ làm gì với nó? Kẻ đó sẽ lột da quí vị. Đó là một cách chính xác những gì sẽ thực hiện, sẽ đưa quí vị đến mộ phần mình. Quí vị muốn, quí vị đã được thỏa cơn khát khao của mình. Giờ đây, quí vị sẽ làm gì với nó? Nó ở trên bàn tay quí vị bây giờ: A-háp và Giê-sa-bên hiện đại. Chính điều mà quí vị chạy đến đây vì tự do, tự quí vị kéo chính mình vào trong đó trở lại, nhưng đó là những gì quí vị muốn. Quí vị muốn một Ricky ngốc nghếch nào đó, một Elvis hiện đại của thời đại, quí vị đã có rồi. Quí vị muốn có một nhà chính trị có học thức, nhanh nhẹn với một bộ óc thiên tài, quí vị đã có rồi. Quí vị đã làm điều đó như thế nào? Bởi sự ngang nghịch, bộ máy chính trị đã mang nó vào, che phủ mắt của những người nhân lành. Tôi không phải người Dân Chủ hay người Cộng Hòa, tôi là một người Cơ-đốc. Hiểu không? Cả 2 phía đều hư hoại. Nhưng khi một người ít nhất tỏ lộ những suy nghĩ và những hy vọng của Cơ-đốc giáo ở một phía khác, lúc ấy, quí vị xây đi, thiết lập nên những cỗ máy để làm gì? Để bầu ra thiên tài mà quí vị muốn. Quí vị đã làm điều đó như thế nào? Quí vị đặt ông ta trên truyền hình, phát khắp nước, ồ, cố để kiểm tra những quyền phép tinh thần giữa 2 vị Tổng thống sắp được bầu lên. Quí vị đã bầu người mà quí vị nghĩ có bộ óc thiên tài, không nhìn những gì ở phía sau nó.

171 Quí vị có nhìn thấy những gì quí vị có được trong sự mặc cả của mình không? Ồ, ồ. Đây là Lễ Giáng sinh một lần nữa. Vâng, nước Mỹ đã có mê-si của nó: Quí vị sẽ làm gì với người? Hãy quan sát những gì ông ta thực hiện đối với mình. Quí vị cứ nhớ, những gì Hít-le đã làm với nước Đức. Hãy ghi nhớ, lưu giữ điều đó trong đầu mình. Bài đã được thu băng. Vâng, quí vị có nó rồi. Vẫn còn có đủ, từ những cuộc phục hưng này vượt qua đất nước, đủ những người đứng đắn còn lại với những tâm tình kính sợ Đức Chúa Trời ở trong họ, sẽ tạo nên thời cuộc và giữ chặt nó một chút lâu hơn. Nhưng chính quí vị đã tự phát minh, bởi những cỗ máy của mình, một cỗ máy có thể phỉnh gạt những lá phiếu bầu, những tờ báo của riêng quí vị phát trên toàn quốc, quí vị đã chẳng làm điều gì về chuyện đó để làm cho nó ngay thẳng ra. Nhưng quí vị đã có nó. Đó là kiểu mê-si họ muốn, như vậy, tôi đoán họ có thể thảnh thơi: Họ có một thiên tài, bộ não, chắc chắn, nhanh nhẹn, học vấn cao.

172 Anh em có biết sự giảng dạy tốt đẹp của Chúa, rằng những người gian ác của thời đại, mỗi ngày, luôn luôn là những người thông minh. Anh em há không biết những người của Ca-in đã trở thành những nhà khoa học và thiên tài, trong dân sự của Đức Chúa Trời là những người chăn cừu, giống như vậy, họ đã xuống thẳng vào sự hủy diệt? Chính là những nhà nông khiêm nhường, giống như vậy, đã được cứu trong con tàu, thiên tài đã bị hủy diệt.

Há anh em không biết Chúa Jêsus Phán, “Con cái ca thi đi này, thế gian này, khôn ngoan và thông minh hơn con cái ca Vương quc [Nưc Tri].” -- Tại sao? Họ là những con Chiên. Họ cần một vị lãnh đạo. họ cố gắng chọn người lãnh đạo của họ bởi những nhà thông tuệ, người nhanh nhẹn làm nhưng những người khiêm nhường chọn Lãnh Đạo của họ là Đức Thánh Linh. Đó là chính xác những gì Hội thánh đã làm. Giáo hội đã chọn những người khổng lồ hệ phái, trong khi Thân Thể thực sự của Đấng Christ chọn Đức Thánh Linh và Lời Ngài. Nó tùy thuộc vào những gì anh em để dẫn dắt anh em. Chiên con phải được dẫn dắt, đó là nơi chúng ta đến.173 Họ có ‘mê-si’ của họ, nhà giáo dục được xức dầu của họ, nhanh nhẹn, sáng suốt. Ồ. Chưa bao giờ có một người Tổng thống đứng lên khôn ngoan giống như con người đó. Ồ, tôi nghĩ hôm nay hay đêm nay, hay khoảng thời gian nào đó 1 ngày hay 2 ngày tới, tôi nghe nó trong buổi phát thanh đến vào ngày nọ, chỉ hỏi ông ta câu hỏi nào mà anh em muốn. Chắc chắn, đó là một cỗ máy học thức, những gì mà nước Mỹ tin cậy vào, bây giờ, chúng ta hãy xem anh em sẽ nhận lấy nó được ở đâu.

174 Hỡi nước Mỹ, quí vị đã chối bỏ Sứ điệp của Đấng Christ, chối bỏ Đức Thánh Linh đã được khẳng định trước quí vị, thậm chí ngay trong những tòa nhà quốc hội riêng của quí vị, nơi quyền phép của Đấng Chirst tỏ Chính Ngài, thấu được những ý nghĩ của con người, có thể chữa được những người đau ốm, có thể phát hiện những nơi bí mật của lòng, làm một cách chính xác những gì Đức Chúa Trời phán sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, quí vị từ khước Lời. Không được bóng bẩy đủ. Người đã sinh ra trong một máng cỏ, bay mùi đối với quốc gia. Hãy nhớ, nền chính trị của quí vị, tổ chức Giáo hội của quí vị cũng bay mùi hôi thối trước Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời thương yêu mùi hương thơm ngọt ngào của sự khiêm nhường. Ngài muốn sự khiêm nhường thực sự. Đó là những gì Ngài thương yêu. Bây giờ, họ có người khổng lồ học thức của họ.

175 Giáo hội, nó đang muốn có một mê-si. Nó đang muốn có điều gì? Nó muốn có một thiên tài, hệ thống giáo phái, được xức dầu để mang họ vào trong một chỗ. Xin cho tôi tranh thủ thì giờ của mình ở đây, để anh em sẽ chắc chắn nó được nhận ở đây và nước ngoài. Giáo hội ngày nay muốn một thiên tài được xức dầu, người có mọi thứ được dàn xếp, để họ có thể sống trong thế gian, những người nữ có thể cắt tóc ngắn, những người nam có thể kết hôn 4 hay 5 lần, vẫn là những Chấp sự, những người son phấn hay họ có thể làm điều gì họ muốn làm và vẫn duy trì sự xưng nhận của mình như là những người Cơ-đốc. Quí vị sẽ có được nó!

176 Quí vị không muốn Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời, là Lời được xức dầu, Lời được bày tỏ, Lời mang Chính Mình tới trước. Quí vị không muốn điều đó. Đức Chúa Trời ban Lời đến cho quí vị nhưng Giáo hội không muốn ‘điều đó’, họ muốn tín điều của họ, họ muốn một thiên tài có thể ấn định các tín điều đến chỗ mọi người cúi mình trước nó. Quí vị sẽ nhận được. Nó đang trên đường đến. Quí vị có nhiều con cái nhưng sẽ có một người dấy lên một trong những ngày này, một Pha-ra-ôn không biết Giô Sép, đó là những gì quí vị muốn. Quí vị có thể nhìn thấy chính cách mà họ đang làm, vâng, thưa quí vị, chính cách đó.

177 Khải huyền 17 giải thích một cách tỏ tường về dâm phụ già và các con cái của bà ta. Chính xác. Hết thảy sẽ về nhà với mẹ, và nó trên đường đến ngay bây giờ để làm nên một Giáo hội phổ thông. Quí vị sẽ hoàn toàn có được những Giáo phái mà mình muốn. Hãy nghe tôi. Nó sẽ trở thành hiện thực. Vào lúc ấy, tôi có lẽ đã qua đời rồi. Nhưng những ai không chịu nhận điều đó khi Ánh Sáng chiều tối bắt đầu giáng xuống, đi ra, họ sẽ nhìn xung quanh, họ nhìn thấy bị ép buộc vào trong điều gì đó bởi hệ phái của họ, hệ phái của họ nhận lấy để khỏi bị mất mặt. Điều mà hết thảy họ sẽ làm. Nhưng những người mà không muốn hệ thống đó, đã chấp nhận hệ thống của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh và Lời, họ bảo, “Người ấy phải là đúng.” Khi ấy, có lẽ quá trễ.

178 Chúng ta nhìn thấy những người Giáo hội Sứ đồ (Episcopal), Trưởng Lão, Báp-tít, mọi điều đến ngay vào Hội Thương gia Tin lành Trọn vẹn, mọi điều đang cố gắng tìm kiếm Đức Thánh Linh. Dân sự há chẳng nhận ra rằng đó là thời giờ mà Chàng Rể đến, khi nữ đồng trinh đang mê ngủ cố gắng đến và mua dầu? Đó là khi Chúa Jêsus Phán Chàng Rể đi vào trong họ đã không vào được. Có chuyện gì với những người này? Hô hào về điều đó, khi Kinh thánh chứng minh họ đã không vào được? Trong lúc họ đang cố gắng làm điều này, Chàng Rể đến, họ bị quăng vào bóng tối bên ngoài. Đó là gì? Họ có lẽ đã có tất cả các loại động cơ, các loại hóa trang, các loại cảm xúc, có lẽ trông giống bằng cớ của nó nhưng Hội thánh đã được đóng ấn xong và Nàng đã được cất đi rồi. Đó có lẽ là lời Tiên tri.

179 Họ muốn điều gì đó, họ muốn sống như cách mà họ muốn. Đó là những gì thế giới Giáo hội đang tìm kiếm, người nào đó để họ có thể đi đến Nhà thờ lớn nhất trong thành phố nơi tất cả những người nổi danh của thành phố thuộc về. Họ có thể có chóp nhọn cao nhất trên tòa nhà. Họ có thể có cây đàn or-gan tốt nhất. Họ có thể có những hàng ghế dành cho chức sắc. Họ có thể có một Thầy giảng sẽ không nói một lời với họ về cách họ sống, nếu họ muốn nhảy, họ muốn dựng nên kiểu biểu diễn gì đó, họ muốn mặc đồ ngắn, họ muốn uốn tóc bềnh bồng, hay họ muốn làm những điều này, họ có thể hút thuốc lá hay chỉ thực hành sống giao tế xã hội. Những thực hành đó ở trong các Giáo hội: Lối uống hiện đại, dạy cho con cái uống nhưng không quá nhiều, không quá mức độ, hút thuốc nhưng không quá mức độ. Mặc quần áo gì anh em muốn, nhưng cố gắng giữ chính anh em càng đứng đắn như anh em biết như thế nào hay có thể. Hiểu không? Ồ, sự giả hình đó, ma quỷ được xức dầu đó, điều được gọi là hệ phái đó, gọi là tôn giáo đó. Hãy trở lại với Đấng Chirst và Lời Ngài. Cứu chính anh em khỏi dòng dõi ngang nghịch này. Hãy ăn năn, mỗi người trong anh em, trước khi quá trễ, có thể là như thế vào lúc nào.

180 Khi chúng ta thấy nữ đồng trinh ngủ gục hành động theo cách mà nàng thực hiện, giống như nó làm kinh sợ dân chúng mất hết trí hiểu. Nhưng thay vì thế, hãy nghĩ, “Ồ, tuyệt vời, thế này chẳng tuyệt vời sao? Ha-lê-lu-gia!” Ồ! Dân sự có thể đi xa bao nhiêu? Họ có thể đi vào kiểu tình trạng nào với đầu óc chính trị của họ, với ý niệm hiện đại của họ không biết về Lời Chúa hơn một Hottentot biết về một hiệp sĩ Ai-cập. Đúng vậy. Ý niệm thần học của nó hay một điều về tâm lý học nào đó đã được giới thiệu cho họ trong một đường lối của tín điều hay một thứ gì đó. Ngũ Tuần muốn vậy. Nhiều nữ Thầy giảng, đại loại như vậy, đó là gốc rễ của vấn đề. Đúng vậy. Chính đó. Nhảy nhạc kích động, học thức, đó là kiểu Hội thánh mà trần gian muốn. Đó là Đấng Mê-si họ muốn: Một người có thể hiệp họ lại với nhau. Anh em sắp nhận được một người. Ồ. Linh của nó là làm việc giữa những con cái của loài người. Đúng vậy. Vẫn xưng là Cơ-đốc giáo, họ sẽ nhận được nó.

181 Đức Chúa Trời đã ban đến cho họ, đến cho chúng ta vào 1963, nếu Đức Chúa Trời gởi đến cho chúng ta vào 1963, cũng một sự xức dầu giống như vậy lúc ban đầu, chúng ta sẽ từ chối như họ đã làm lúc đó. Bởi vì nếu Đấng được Xức dầu đó, Đấng Mê-si, đã đến với Hội thánh, Ngài vẫn sẽ y nguyên như Kinh thánh nói Ngài đã có. Hê-bơ-rơ 13:8 “
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương