English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
EP
UNITED

NATIONS

Distr.United Nations

Environment

Programme
GENERAL

UNEP/POPS/INC.4/INF/11/Rev.1

24 March 2000ENGLISH ONLY

INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING COMMITTEE FOR AN

INTERNATIONAL LEGALLY BINDING INSTRUMENT

FOR IMPLEMENTING INTERNATIONAL ACTION ON

CERTAIN PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

Fourth meeting

Bonn, 20-25 March 2000


PROVISIONAL LIST OF DELEGATIONS


LISTE PROVISIONALE DES DELEGATIONS


LISTA PROVISIONAL DE DELEGACIONES

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương