Dành cho tự chọn bám sát Đáp án đề số 2tải về 14.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.89 Kb.

Dành cho tự chọn bám sát Đáp án đề số 2

Đề số 2 :Câu

Đáp án

Thang điểm

1a)

Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}
Gọi số có 3 chữ số khác nhau được lập từ A là

có 7 phần tử, nên a có 7 cách chọn.

Số cách chọn b,c.

Áp dụng quy tắc nhân ta có 7. =294 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

1b)

Gọi là số thoả mãn yêu cầu bài toán.

n chia hết cho 5 nên

Trường hợp 1: d=0, d có 1 cách chọn

Số cách chọn a,b là: .

Trường hợp này có 1. =42 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: có 1 cách chọn

nên a có 6 cách chọn.

Số cách chọn b là 6.

Do đó trường hợp này có 1.6.6=36 số thoả yêu cầu bài toán.

Vậy có tất cả 42+36=78 số chia hết cho 5 và có 3 chữ số khác nhau được lập từ A.


2

Số hạng tổng quát

Số hạng này chứa khi và chỉ khiVậy hệ số của số hạng chứa trong khai triển là


3a)

Tổng số cầu của hộp là: 4+5+3=12 (quả)

Do đó số phần tử của không gian mẫu là:Gọi A là biến cố: “Trong 5 quả cầu được lấy ra, có đúng 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu tím.”

Lấy 2 quả cầu xanh từ 4 quả cầu xanh: có cách

Lấy 2 quả cầu đỏ từ 5 quả cầu đỏ: có cách

Lấy 1 quả cầu tím từ 3 quả cầu tím: có cách

Do đó

Vậy xác suất để trong 5 quả cầu được lấy ra có đúng 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu tím là 0,23.

3b)

Gọi B là biến cố “Trong 5 quả cầu được lấy ra có ít nhất 1 quả cầu tím”.

Ta có biến cố đối của biến cố B là :: “Trong 5 quả cầu được lấy ra không có quả cầu tím nào”

Ta có =126Vậy xác suất để trong 5 quả cầu được lấy ra có ít nhất một quả cầu tím là 0,84.
GV: Huỳnh Văn Quy


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương