tndhsx/Upload/Docfile/kiengiang/2012/9/24
  Phóng sự antv biên tập: Mỹ Xuyên Quay phim: Quốc Thuận Truyền hình Công an Kiên Giang Điện thoại liên hệ: ĐT: 0939542911
tndhsx/Upload/Docfile/CaKienGiang/2013/12/9
  Tin antv ngày 12. 2013 Thực hiện: Thanh Xuân – Thanh Hà
tndhsx/Upload/Docfile/CaKienGiang/2013/12/2
  Tin antv ngày 12. 2013 Thực hiện: Mỹ Xuyên -thanh Hà Dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn
tndhsx/Upload/Docfile/nvthanh/2013/11/13
  Trung tâm phát thanh truyền hìNH, ĐIỆN Ảnh cand p7 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory tndhsx Upload  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương