tndhsx/Upload/Docfile/kiengiang/2012/9/24
  Phóng sự antv biên tập: Mỹ Xuyên Quay phim: Quốc Thuận Truyền hình Công an Kiên Giang Điện thoại liên hệ: ĐT: 0939542911
tndhsx/Upload/Docfile/CaKienGiang/2013/12/9
  Tin antv ngày 12. 2013 Thực hiện: Thanh Xuân – Thanh Hà
tndhsx/Upload/Docfile/CaKienGiang/2013/12/2
  Tin antv ngày 12. 2013 Thực hiện: Mỹ Xuyên -thanh Hà Dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn
tndhsx/Upload/Docfile/nvthanh/2013/11/13
  Trung tâm phát thanh truyền hìNH, ĐIỆN Ảnh cand p7 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory tndhsx  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương