Descon bản cáo bạCH


VVịị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngànhtải về 0.68 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VVịị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành


9.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Vốn chủ sở hữu của công ty đến tháng 10/2007 là 202 tỷ đồng, là một trong những nhà thầu có quy mô vốn lớn. Công ty có thế mạnh và uy tín trong thi công xây lắp những công trình nhà xưởng, công trình công nghiệp và văn phòng trên địa bàn các tỉnh phía Nam và trên địa bàn này Công ty chiếm một thị phần đáng kể.
  1. Triển vọng phát triển của ngành

Đến tháng 11 năm 2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO và được hưởng quy chế tối huệ quốc của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới. Từ đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ vào Việt Nam nhiều hơn, lớn hơn và ngành xây dựng của Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều thuận lợi vì nhu cầu xây dựng công trình cao ốc văn phòng, nhà xưởng và nhà ở sẽ tăng cao là tất yếu. Vì vậy, việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty dưới đây phù hợp với hướng đi mới, vận hội mới của đất nước.
 1. Chính sách đối với người lao động


10.1. Số lượng lao động và cơ cấu lao động

 • Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2006 là 3.452 người với cơ cấu như sau:

Bảng 9: Cơ cấu lao động Công ty tại thời điểm 31/12/2006

Phân loại

Số người

Tỷ trọng

(%)


Theo trình độ

Thạc sỹ

-

-

Đại học, cao đẳng

321

9,30

Trung học chuyên nghiệp

137

3,97

Công nhân kĩ thuật và trình độ khác

2.994

86,73

Theo tính chất hợp đồng

Hợp đồng lao động dài hạn

183

5,30

Hợp đồng lao động ngằn hạn

3.269

94,70

Theo giới tính

Nam

3.282

95,08

Nữ

170

4,92

Tổng cộng

3.452

100%

Nguồn:Danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty

10.2. Các chính sách đối với người lao động

 1. Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5-6 ngày/ tuần và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên tùy theo điều kiện công việc đòi hỏi mà các đội có thể thay đổi thời giờ làm việc trong ngày cho hợp lý hoặc làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm số giờ tiêu chuẩn của ngày làm việc do công ty quy định.

Nhân viên được nghỉ 1-1,5 ngày/tuần. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12, 14 hoặc 16 ngày/năm tùy theo điều kiện làm việc. Nếu chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép hàng năm được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc của nhân viên, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Ngoài ra, hàng năm, tất cả nhân viên của Công ty đều được nghỉ lễ 8 ngày/năm. Nếu những ngày này trùng với những ngày nghỉ khác, thì nhân viên được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 1. Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.

Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên Công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khoác học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty được lập từ đầu năm.

Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức, Công ty khuyến khích cán bộ – nhân viên tham dự các khoá đào tạo ngoài giờ làm việc. Sau khoá học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp, Công ty hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khoá học.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, Công ty và người lao động thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên trong qua trình học tập, khả năng công tác và thời gian phục vụ Công ty sau khi học tập.

Chính sách an toàn lao động là một chính sách quan trọng hàng đầu của Công ty. Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trước khi vào làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như áo, nón, giầy, kính v.v… đầy đủ, kịp thời theo tính chất công việc đòi hỏi.

Ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động các công trường. Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao động tại Công ty. 1. Chính sách cổ tức


Căn cứ theo điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

 • Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 • Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp.

 • Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

 • Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào giữa năm nếu Hội đồng quản trị cho rằng khả năng lợi nhuận của Công ty có thể đáp ứng.

Công ty theo đuổi chính sách cổ tức theo đó cổ đông sẽ nhận được phần lợi nhuận của Công ty ở mức độ hợp lý và đảm bảo phần lợi nhuận giữ lại cần thiết cho việc mở rộng sản xuất và tăng trưởng trong tương lai. Tỷ lệ cổ tức năm 2005 là 15% và 2006 là 12%. Từ tháng 07/2006 Công ty thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 là 13,5 tỷ đồng và phát hành thêm trong nội bộ 3 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 13,5 tỷ lên thành 30 tỷ đồng làm cho tỷ lệ trả cổ tức năm 2006 thấp hơn so với năm 2005. Nếu không tính tăng vốn thì tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2006 là 17%.

 1. : data -> OTC -> 2007
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
  OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
  OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  2007 -> BÁo cáo thưỜng niêN
  OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
  OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
  OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương