Descon bản cáo bạCH


NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCHtải về 0.68 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

 1. Tổ chức phát hành – Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp


Ông Nguyễn Xuân Bảng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám Đốc

Hoàng Phương Dung Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

Đỗ Thị Lệ Thu Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý, theo đó, nhà đầu tư có thể hiểu, phân tích tình hình tài chính, hoạt động, kinh doanh trong quá khứ cũng như triển vọng trong tương lai của Công ty.


 1. Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI)


Ông Nguyễn Hồng Nam Chức vụ: Giám đốc Điều hành

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ xin phép phát hành do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) cung cấp.


  1. CÁC KHÁI NIỆM


 • Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

 • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

 • SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

 • UBCKNN Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

 • HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

 • BHXH Bảo hiểm xã hội

 • QLCL Quản lý chất lượng

 • ATLĐ An toàn lao động

 • TV-KT Tư vấn kỹ thuật

 • CBCNV Cán bộ Công nhân viên

 • TGĐ Tổng Giám Đốc

 • BOO Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh


  1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

 1. Giới thiệu chung về công ty1.2 Thông tin về Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

 • Tên gọi Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

 • Tên giao dịch đối ngoại: DESCON Construction Corporation

 • Tên viết tắt: DESCON

 • Địa chỉ: 146 Nguyễn Công Trứ (lầu 5), Quận 1, Tp HCM

 • Điện thoại: 08- 8230666 Fax: 08- 8211242

 • Website: www.descon.com.vn

 • Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Tp.HCM, 134 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số hiệu tài khoản: 31010000000416

 • Mã số thuế: 0302620641

 • Vốn điều lệ: 103.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ ba tỷ VNĐ)

 • Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

 • Xây dựng, lắp đặt, sữa chữa các công trình công nghiệp, công trình dân dụng tới nhóm A; các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông;

 • Lắp đặt đường dây, trạm biến áp; thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị công nghiệp; hệ thống cơ-điện-lạnh.

 • Tư vấn đầu tư và thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng; quản lý dự án các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình kỹ thuật hạ tầng tới nhóm A.

 • Thiết kế và thi công nội - ngoại thất công trình. Thiết kế và xây dựng các công trình cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và xử lý môi trường.

 • Thiết kế, lập tổng dự toán, giám sát chất lượng kỹ thuật xây dựng.

 • Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, tư vấn về hợp đồng kinh tế xây dựng.

 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị xây dựng, kết cấu thép, vật liệu xây dựng.

 • Đầu tư và kinh doanh địa ốc. Đầu tư và kinh doanh nhiệt điện, thủy điện. Đầu tư và kinh doanh nước sạch, xử lý môi trường.

 • Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động.

 • Thương mại, dịch vụ và du lịch.

 • Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, trồng cây ăn quả.

 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển


Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) là Phân viện Thiết kế miền Nam, thuộc Viện Thiết kế Bộ Công nghiệp nhẹ, thành lập năm 1976. Năm 1979, Phân viện được chuyển thành Công ty Thiết kế và Xây dựng Công nghiệp nhẹ khu vực II theo quyết định của Bộ Công nghiệp nhẹ. Đến năm 1993, Công ty Thiết kế và Xây dựng Công nghiệp nhẹ khu vực II đăng ký lại doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2 (DESCON) , trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Tháng 10/1998 Công ty Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2 (DESCON) gia nhập Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – VINAINCON. Công ty tiếp tục hoạt động dưới hình thức là một doanh nghiệp nhà nước cho đến 25/02/2002, theo quyết định số 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công ty đã thực hiện cổ phần hóa, và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON).

Năm 2004, DESCON góp vốn đầu tư với tập đoàn PUMYANG Hàn Quốc để thànhlập công ty liên doanh PUMYANG DESCON (Giấy chứng nhận đầu tư số 411021000019 ngày 10/10/2006 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư) để xây dựng cao ốc căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2005, DESCON đã xây dựng hoàn chỉnh mạng thông tin nội bộ trên toàn công ty và tất cả các công trường, giúp công tác quản lý hiệu quả cao, mang tính tiên phong, hướng đến văn phòng – công trường điện tử.

DESCON được hai tổ chức quốc tế QMS và JAS-ANZ đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:1994 năm 2000 và chuyển đổi thành ISO 9001:2000 vào 04/04/2004.

Công ty là nhà thầu xây dựng Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ ISO.
 1. : data -> OTC -> 2007
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
  OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
  OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  2007 -> BÁo cáo thưỜng niêN
  OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
  OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
  OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương