Danh sách một số công ty kinh doanh xnk nông sản tại Jordan Munir Shukhtian Grouptải về 9.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích9.32 Kb.
Danh sách một số công ty kinh doanh XNK nông sản tại Jordan

1. Munir Shukhtian Group

Địa chỉ: King Hussein Str., Abdali Area, 1027 Amman

Điện thoại: +962 65688888

E-mail: info@sukhtian.com.jo

Website: www.sukhtian.com

2. Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Company

Địa chỉ: Prince Shaker Bin Zaid Str., Shmeisani Area 17058, Amman

Điện thoại: +962 65694991

E-mail: vapconet@go.com.jo

Website: www.vapco.net

3. Manaseer Group

Địa chỉ: Prime Ministry Str., 925988 Amman

Điện thoại: +962 65650902

E-mail: info@manaseergroup.com

Website: www.manaseergroup.com

4. Agricultural Polyethylene Film Manufacturing Company

Địa chỉ: Al Daoud Building, Al Abdali Str. 5010 Amman

Điện thoại: +962 64725003

E-mail: info@daoudco.jo

Website: www.daoudco.jo

5. Adritec Group International

Địa chỉ: Al Rawdah Building, Abdulhameed Sharaf Str., Shmaisani Area 5474 Amman

Điện thoại: +962 65603779

E-mail: sales@adritec.com

Website: www.adritec.com

6. Antemina International

Địa chỉ: Al Madina Al Munawara Str., Um Ubayna Area 1561, Amman

Điện thoại: +962 65512444

E-mail: info@antemina.comWebsite: www.antemina.com

Phạm Xuân Trang

Nguồn: Zawya


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương