Danh sách luận văn sau đẠi họC (Đưa lên mạng)


DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011tải về 0.57 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4

DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011

TT

NHAN ĐỀ

Tên Học Viên

SL

GHI CHÚẢnh hưởng của các yếu tố môi trường đến một số chỉ tiêu sinh học của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata)

Lâm T Quang Mẫn

LVThS 273/20111


Ảnh hưởng của chất chiết yucca lên ammonia và thành phần ngoại ký sinh trong bể nuôi cá rô phi (Oreochromis niloticus)

Hứa Thị Chúc

LVThS 272/20111


Ảnh hưởng của độ mặn lên một số chỉ tiêu sinh lý và sinh trưởng của cá trê vàng lai (Clarias macrocephalus x clarias gariepinus) giai đoạn giống

Phạm Thành Nam

LVThS 268/2011
1


Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của cá trê vàng lai (Clarias macrocephalus x clarias gariepinus) giai đoạn bột lên hương

Hồ Phương Ngân

LVThS 228/20111


Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển của luân trùng nước ngọt (Brachionus angularis)

Trần Thị Thủy

LVThS 266/20111


Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển phôi và điều hòa áp suất thẩm thấu của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá bột và hương

Trần Nguyễn Thế Quyên

LVThS 264/20111


Ảnh hưởng của độc tố Nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống ở các độ mặn khác nhau

Đinh Thị Thu Thủy

LVThS 223/20111


Ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên sinh lý và tăng trưởng của cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

Nguyễn Thị Thúy Liễu LVThS 254/2011

1


Ảnh hưởng của NH3, H2S lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn T Trúc Linh

LVThS 274/20111


Ảnh hưởng của nhịp cho ăn và hàm lượng protein lên hiệu quả sử dụng thức ăn của cá trê lai (Clarias macrocephalus x clarias gariepinus)

Lê Đức Duy

LVThS 241/20111


Ảnh hưởng của nhịp cho ăn, hàm lượng đạm trong thức ăn lên sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Lăng Nha (Mystus wyckioides)

Diệp Quốc Phục

LVThS 232/20111


Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên sinh trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Thị Kim Hà

LVThS 247/20111


Ảnh hưởng của quinalphos lên sinh lý, hoạt tính men cholinesterase và tăng trưởng của cá mè vinh (Barbonymus gonionotus)

Trần Thiện Anh

LVThS 269/20111


Ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và thuốc trừ sâu cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Trần T Phương Thảo

LVThS 255/20111


Ảnh hưởng của thức ăn và giá thể trong quá trình ương hàu Crassostrea iredalei giai đoạn ấu trùng và giai đoạn giống

Nguyễn Kiều Diễm

LVThS 263/20111


Đặc điểm hình thái đá tai của họ cá Sặc (Trichogasterinae) và mối tương quan giữa đá tai với tăng trưởng của cá Sặc Rằn (Trichogaster trichopterus) ở Cà Mau

Dương Văn Tâm

LVThS 244/20111


Đặc điểm hình thái đá tai và sinh học của một số loài thuộc họ cá Trỏng (Engraulidae)

Lý Minh Tài

LVThS 225/20111


Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của các hình thức tổ chức nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở Bến Tre và Sóc Trăng

Lâm Văn Tùng

LVThS 261/20111


Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn chế biến nuôi cá lóc (Channa Striata) thương phẩm

Nguyễn Hoàng Huy

LVThS 222/20111


Đánh giá thực trạng kỹ thuật và hiệu quả tài chính của nghề nuôi cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) trong bè ở ĐBSCL

Đổ Văn Thừa

LVThS 271/20111


Đánh giá thực trạng ứng dụng các tiêu chuẩn nuôi tôm sú (Penaeus monodon) bền vững ở ĐBSCL

Lâm Thái Xuyên

LVThS 258/20111


Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh học của giống cá lóc (Channidae)

Nguyễn Quốc Sơn

LVThS 224/20111


Khảo sát các yếu tố môi trường trong khu vực có và không có vẹm sông (Dreissena sp.) phân bố ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Võ Như Pha

LVThS 239/20111


Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre.

Trịnh Hoàng Hảo

LVThS 242/20111


Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) kết hợp trong ruộng lúa tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

Hồ Thanh Thái

LVThS 260/20111


Khảo sát thành phần thủy sinh vật trong trong khu vực có và không có vẹm sông (Dreissena sp.) phân bố ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Đinh Thanh Tú

LVThS 252/20111


Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn và xác định độ tiêu hóa thức ăn viên công nghiệp nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Trần Thanh Tuấn

LVThS 234/20111


Một số đặc điểm sinh học của cá thòi lòi (Periophthalmodon schlosseri) phân bố ở Sóc Trăng và Bạc Liêu

Trần Hoàng Vũ

LVThS 238/20111


Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát (Plotosus canius Hamilton,1822)

Cao Mỹ Án

LVThS 245/20111


Nghiên cứu bổ sung cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá thát lát còm (Chitala Chitala) ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lã Ánh Nguyệt

LVThS 249/20111


Nghiên cứu bổ sung cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá tai tượng (Osphronemus gourami)

Nguyễn Trọng Quyền

LVThS 227/20111


Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) với vi-rút gây bệnh đốm trắng và vi-rút gây bệnh đục cơ

Lê Hữu Thôi

LVThS 240/20111


Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh học của cá bống sao (Boleophthalmusboddarti Pallas, 1770)

Nguyễn Thị Hồng Vân LVThS 248/2011

1


Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống dừa (Oxycleotris urophthamus) tại tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Minh Kha

LVThS 250/20111


Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học vẹm sông (Dreissena sp.) phân bố ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

La Ngọc Thạch

LVThS 226/20111


Nghiên cứu phương thức chuyển đổi thức ăn ương cá lóc bông (Channa micropeltes)

Trịnh Mỹ Yến

LVThS 270/20111


Nghiên cứu sử dụng cây năn tượng (Scirpus littoralis Schrad) để cải thiện môi trường ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon)

Nguyễn Trường An

LVThS 265/20111


Nghiên cứu tính ăn và thực nghiệm ương cá linh ống (Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878) trong ao đất

Hoàng Minh Đức

LVThS 253/20111


Nghiên cứu ứng dụng qui trình mPCR phát hiện đồng thời ba loài vi khuẩn Flavobacterium columnare, Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Hà Giang

LVThS 235/20111


Nghiên cứu ứng dụng qui trình mPCR phát hiện đồng thời ba loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila và Flavobacterium columnare từ máu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Trần Nguyễn Diễm Tú

LVThS 237/20111


Nuôi thâm canh cá Chép vẩy Hungary (Cyprinuscarpio Linneeus, 1758) trong ao đất với các mật độ khác nhau

Nguyễn Thị Thư

LVThS 246/20111


Nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá linh ống (Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878) bằng hormone

Lê Văn Nghĩa

LVThS 259/20111


Phân lập và định danh vi nấm ký sinh trên cá lóc (Channa micropeltes) giai đoạn giống

Nguyễn T Thúy Hằng

LVThS 262/20111


Phân tích đặc điểm kỹ thuật và hiệu quả tài chánh của các mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở vùng nước ngọt và lợ Đồng bằng sông Cửu Long

Tạ Hoàng Bảnh

LVThS 233/20111


Phân tích hiện trạng kinh tế - kỹ thuật và tác động của một số chính sách đến sự phát triển của mô hình tôm sú (Penaeus monodon) luân canh trong ruộng lúa ở ĐBSCL

Nguyễn Thái Bình

LVThS 275/20111


Phân tích hiệu quả sản xuất của các hình thức liên kết trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Phạm Thị Kim Oanh

LVThS 229/20111


Phân tích ngành hàng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Thanh Hoa

LVThS 236/20111


Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm sú (Penaeus monodon) ở các tỉnh ĐBSCL

Nguyễn Tiến Diệt

LVThS 267/20111


So sánh sự đa dạng di truyền của tôm càng xanh Việt Nam và Trung Quốc

Nguyễn Thành Tâm

LVThS 243/20111


So sánh sự khác biệt về hình thái và gen Cytochrom-b của cá rô đồng đầu vuông và cá rô đồng thường

Trần Kiều Lan Phương

LVThS 230/20111


Sử dụng chất chiết xuất từ cây hoàng kỳ (Astragalus membranaceus) đề phòng bệnh mủ gan do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Hồng Loan

LVThS 256/20111


Thử nghiệm Ovaprim trong sinh sản nhân tạo cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Huỳnh Văn Gon

LVThS 251/20111


Thử nghiệm ương giống nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) bằng các loại thức ăn khác nhau

Lê Quang Nhã

LVThS 231/20111


Xác định mầm bệnh vi rút gây bệnh đục cơ và khả năng nhiễm bệnh từ tôm càng xanh mẹ (Macrobrachium rosenbergii) lên tôm ương nuôi tại Cần Thơ

Hoàng Tuấn

LVThS 257/20111

DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012

TT

NHAN ĐỀ

Tên học viên

SL

GHI CHÚẢnh hưởng của các liều lượng hormon đến sự sinh sản cá trôi Ấn Độ (Labeo rohita)

Nguyễn Hoàng Vinh

LVThS 337/201201


Ảnh hưởng của chất béo trong thức ăn lên sinh trưởng và thành phần hóa học của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Hoàng Đức Trung LVThS 336/2012

01


Ảnh hưởng của độ mặn điều hóa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá lóc (Channa striata)

Ngô Tú Trinh

LVThS 323/201201


Ảnh hưởng của độ mặn lên sự điều hóa áp suất thẩm và tăng trưởng của cá rô đồng (Anabas testudineus)

Trần Viết Toàn

LVThS 324 /201201


Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Lai Phước Sơn

LVThS 317/201201

Ảnh hưởng của độ mặn và thuốc trừ sâu Kinalux lên hoạt tính Cholinesterase và Catalase ở cá bống tượng giống (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852)

Lê Hồng Nhiên

LVThS 308/201201


Ảnh hưởng của lượng thức ăn, nhiệt độ, độ mặn và cường độ chọn lọc lên kích thước trứng bào xác artemia franciscana

Đặng Kim Thanh

LVThS 320/201201

Ảnh hưởng của nitrite lên chu kỳ lột xác và tăng trưởng của tôm càng xanh (Macrobrachium reosenbergii)

Cao Châu Minh Thư LVThS 335/2012

01


Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ têu huyết học và tăng trưởng của cá lóc (Channa striata)

Lê Tr Tường Vi

LVThS 331/201201


Ảnh hưởng của pH lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Bùi Văn Mướp

LVThS 302/201201


Biến động sinh lượng và thành phần dinh dưỡng của rong bún (Enteromorpha sp.) trong một số thủy vực ở Bạc Liêu và Sóc Trăng

Nguyễn Minh Tiến

LVThS 327 /201201


Cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá lóc (Channa striata)

Nguyễn Đăng Khoa

LVThS 296/201201


Cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn T Hồng Nho LVThS /2012

01


Đặc điểm hình thái và di truyền của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở bốn vùng sinh thái khác nhau

Ung Hữu Em

LVThS 301/201201


Đánh giá hiện trạng khai thác và phân tích ngành hàng khai thác hải sản ở tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Trọng Tuy LVThS 338/2012

01


Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Kiên Giang

Nguyễn Sỹ Minh

LVThS 303/201201


Đánh giá khả năng sử dụng một số nguồn nguyên liệu làm thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Thị Thùy Lam

LVThS 310 /201201


Đánh giá khả năng sử dụng rong bún (Enteromorpha intestinalis) làm thức ăn cho cá nâu (Scatophagus argus)

Nguyễn Thị Tý Nị

LVThS 306 /201201


Đánh giá thành phần sinh vật phù du ở khu vực khai thác cá ngựa (Hippocamus spp.) ở đảo Phú Quốc

Trần Thanh Phong

LVThS 315/201201


Điều tra kỹ thuật vận chuyển và thử nghiệm gây mê cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Gia Hiển

LVThS 298/201201


Hiện trạng khai thác họ cá lóc và khả năng phát triển nuôi cá lóc đen (Channa striata Block,1795) ở tỉnh Bạc Liêu

Lưu Văn Nghị

LVThS 305/201201


Hiện trạng khai thác và quản lý nguồn lợi hải sản tỉnh Sóc Trăng

Trịnh Kiều Nhiên LVThS 339/2012

01


Hiện trạng nguồn lợi cá ngựa (Hippocampus) ở Phú Quốc, Kiên Giang

Tô Công Tâm

LVThS 328/201201


Hình thái đá tai của họ Cá chép (Cyprinidae) phân bố ở tỉnh An Giang và Cần Thơ

Hồ Kim Lợi

LVThS 312/201201


Hình thái đá tai và đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ Cá ngạnh (Bagidae) phân bố ở Hậu Giang

Lâm Đức Toàn

LVThS 330/201201


Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá úc (Ariidae) phân bố ở tỉnh Trà Vinh

Đỗ Thị Thanh Thúy LVThS 340/2012

01


Khảo sát điều kiện tự nhiên và nuôi thử nghiệm Tu hài (Lutraria rhynchaena) tại Hòn Đầm, tỉnh Kiên Giang

Trần An Xuyên

LVThS 333/201201


Khảo sát hiện trạng nuôi Artemia trên ruộng muối tại Bạc Liêu và Sóc Trăng

Quảng Thị Mỹ Duyên

LVThS 295 /201201


Khảo sát mối liên hệ giữa hoạt tính men tiêu hóa α-amylase, pepsine và sự tiêu hóa thức ăn theo chu kỳ cho ăn gián đoạn ở cá tra giống (Pagasianodon hypophthalmus)

Lê Thị Tiểu Mi

LVThS 304/201201


Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và nhiệt độ đến tỉ lệ sống và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia Franciscana (dòng Vĩnh Châu)

Nguyễn T Kim Phượng

LVThS 314 /201201


Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung thức ăn và sự sục khí trong nuôi thâm canh artemia thu trứng bào xác trên ruộng muối.

Trần Hữu Lễ

LVThS 309 /201201


Nghiên cứu các biện pháp sử dụng tảo trong ương nghêu giống (Meretrix lyrata)

Lý Bích Thủy

LVThS 318 /201201


Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của cá cá leo (Wallago attu)

Trần Ngọc Thảo

LVThS 319/201201


Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá lau kính (Pterygoplichthys disjunctivus)

Huỳnh T Hoàng Oanh

LVThS 313 /201201


Nghiên cứu nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng cho cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus, Bloch 1800

Phan Thị Thúy An

LVThS 291/201201


Nghiên cứu tác nhân gây bệnh trương bóng hơi trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Phạm Minh Trúc

LVThS 321/201201


Nghiên cứu ương cá bớp (Rachycentron canadum) từ giai đoạn cá bột lên cá hương trong bể

Nguyễn Thanh Trung

LVThS 322 /201201


Nghiên cứu ương cá chình (Anguilla mamorata) bằng các loại thức ăn và mật độ khác nhau

Châu Lan Anh

LVThS 290/201201


Phân tích các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của các mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) ở Đồng bằng sông Cửu long

Nguyễn Rube

LVThS 343/201201


Phân tích đặc điểm kỹ thuật và hiệu quả tài chánh của các mô hình nuôi sò huyết (Anadara granosa) ở hai tỉnh KG và Cà Mau

Võ Minh Thế

LVThS 329 /201201


Phân tích hiện trạng nghề nuôi cá lồng ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Trần Ngô Minh Toàn

LVThS 325/201201


Phân tích hiện trạng nghề nuôi ốc hương (Babylonia areolata link, 1807) ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngô Văn Út

LVThS 334/201201


Phân tích hiện trạng sản xuất giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng Tháp và An Giang

Nguyễn Ngọc Hà

LVThS 345/201201


Phân tích ngành hàng tôm sú (Penaeus monodon) ở tỉnh Bạc Liêu

Bùi Thị Thanh Hà LVThS 341/2012

01


Phân tích ngành hàng tôm sú (Penaeus monodon) ở tỉnh Trà Vinh

Lê Thị Hồng Nương LVThS 346/2012

01


Phân tích tình hình tiêu dùng thủy sản của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long

Võ Thị Kim Phúc LVThS 344/2012

01


Phương thức chuyển đổi thức ăn chế biến và nhu cầu protein ở các mức lipid của cá thát lát còm (Chitala chitala Hamilton,1822)

Phạm Hữu Bon

LVThS 342/201201


So sánh một số đặc điểm sinh học của cá rô đồng (Anabas testudineus) ở một số tỉnh vùng ĐBSCL.

Trần Quốc Lộc

LVThS 311 /201201


Thành phần các loài cá ở rừng tràm Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng

Lê Kim Hương

LVThS 300/201201


Thành phần loài cá bống (họ Gobiidae và họ Eleotridae) và một số đặc điểm sinh học của cá bống cát (Glossogobius giuris Hamilton, 1822 ) phân bố ở Cần Thơ

Phạm Thị Mỹ Xuân

LVThS 332/201201


Thành phần loài cá phân bố ở Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Võ Thị Miền

LVThS 347/201201


Thành phần loài cá phân bố trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Mai Văn Hiếu

LVThS 299/201201


Thành phần loài và phân bố các loài cá, tôm ở khu vực cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Huỳnh Ngọc ChâuLVThS 292/2012

01


Thành phần phiêu sinh vật trong các sinh cảnh ở tỉnh Sóc Trăng

Phạm Mạnh Toàn

LVThS 326/201201


Thành phần thức ăn tự nhiên trong ao ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và thử nghiệm ương cá từ giai đoạn bột lên hương

Phạm Thị Hồng

LVThS 348/201201


Ương và nuôi cá Lóc (Channa striata) thương phẩm ở các mật độ khác nhau

Tiêu Quốc Sang

LVThS 316/201202


Vai trò diệt vi khuẩn Edwarsiella ictaluri của đại thực bào cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Trần Hoa Cúc

LVThS 293/201201


Xác định khả năng kích thích miễn dịch ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) của chủng Edwarsiella ictaluri mang gen chondroitinase đột biến

Lê Thượng Khởi

LVThS 297/201201


Xác định nhu cầu protein và lipid của cá thát lát còm (Chitala chitala) giai đoạn nuôi thương phẩm

Huỳnh Tấn Đạt

LVThS 294/201201


Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiện sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus,1766). 2012, 163 trang

Lý Văn Khánh

LATS286,377,378,379,380,381/201206


Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển Sóc Trăng. NXB Nông Nghiệp, 2012, 147 trang, 205trang.

Nguyễn Thanh Long

LATS282,283,284 /201203


Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống cá đối đất (Liza subviridis Valenciennes, 1863). Đại Học Cần Thơ, 2012, 145trang.

Lê Quốc Việt

LATS 289/2012
1


Population dynamics, fishing and culture of greasyback shrimp metapenaeus ensis in the coastal region of the mekong delta, Viet Nam. Tokyo university of marine science and technology, 2012, 127 trang,

Trần Văn Việt

LATS 288/20121


So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn. Đại Học Cần Thơ,165 trang, 2012,

Châu Tài Tảo, LATS 287,372,373,374,375,376/2012

6


Ảnh hưởng của độ mặn và oxy hòa tan lên thay đổi sinh lý và sinh trưởng tôm sú. 2012,183trang.

Đoàn Xuân Diệp

LATS280/20121
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương