Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt namtải về 16.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.62 Kb.


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HOÀ SÉC

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số 149 /TTr-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011)

-----------------------------------------------

1.

Nguyễn Minh Hương, sinh ngày 12/7/1989 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Hurska 827, Ustrov, Karlovy Vary
Giới tính: Nữ

2.

Lưu Trần Việt, sinh ngày 05/8/1992 tại Séc

Hiện trú tại: Zizkova 901/26 Cheb 35002
Giới tính: Nam

3.

Chử Việt Anh, sinh ngày 06/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Stara 2467/37 Usti Nad Labem
Giới tính: Nam

4.

Vũ Trường Thành, sinh ngày 01/12/1998 tại Séc

Hiện trú tại: K Dubu 132 Vestec 252 42 Praha Zapad
Giới tính: Nam

5.

Trần Đức Tuấn Anh, sinh ngày 10/5/1997 tại Séc

Hiện trú tại: Krale Jiriho 95, Cesky Brod
Giới tính: Nam

6.

Phương Quỳnh Chi, sinh ngày 31/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: J.E. Purkyne 323, 43401 Most
Giới tính: Nữ

7.

Lương Hải Long, sinh ngày 30/8/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kvetnoveho Vitezstvi 60/13 Praha 4, Chodov
Giới tính: Nam

8.

Dương Thị Ngọc, sinh ngày 19/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bendova 1087/12, Plzen 30100
Giới tính: Nữ

9.

Cao Minh Châu, sinh ngày 25/5/2009 tại Séc

Hiện trú tại: Bendova 1087/12, Plzen 30100
Giới tính: Nữ

10.

Tạ Thùy Linh, sinh ngày 01/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: T.G. Masaryka 477, 562 01 Usti Nad Orlia
Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 22/4/1992 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Krusnohorska 1291-26301 Ostrov
Giới tính: Nữ

12.

Hoàng Tuấn Lâm, sinh ngày 11/9/1992 tại Séc

Hiện trú tại: Libina 213, Okr. Sumperk 78805
Giới tính: Nam

13.

Vũ Hoàng, sinh ngày 14/9/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Zabova 377, Seberov Praha 4 19400
Giới tính: Nam

14.

Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 15/12/1992 tại Séc

Hiện trú tại: 7 Lobezska, Plzen
Giới tính: Nam

15.

Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 25/7/1990 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Namesti 130, Kdyne 34506
Giới tính: Nam

16.

Doãn Đức Trung, sinh ngày 20/11/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Malenická 1789/9, Praha4
Giới tính: Nam

17.

Trịnh Minh Đức, sinh ngày 08/12/1991 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Hradební 307, Belá P.B 29421
Giới tính: Nam

18.

Phạm Thị Linh, sinh ngày 05/6/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Plzenska 680, Klatovy
Giới tính: Nữ

-------------------------------------------------: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương