Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi bungari đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 6.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích6.1 Kb.


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BUNGARI

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1804 /QĐ-CTN ngày 11tháng 10 năm 2011của Chủ tịch nước)

Nguyễn Đình Thịnh, sinh ngày 02/02/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại:Căn hộ số 34, tầng 3, cửa B, nhà số 154, khu chung cư Nadejda I, quận Thủ Đô, thành phố Sofia
Giới tính: Nam
Lê Anh Phương, sinh ngày 01/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1, phố Kaleto, quận Dragalevsi, Sofia
Giới tính: Nữ

Đỗ Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 12/11/1986 tại Bungari

Hiện trú tại: Căn hộ số 13, Tầng 3, Cửa A, Nhà số 51, khu Lev Tolstoi, quận Stolichna, Sofia
Giới tính: Nữ
Nguyễn Đình Hùng, sinh ngày 26/4/1965 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Căn hộ số 77, Tầng 7, Cửa B, Nhà số 237, khu Nadejda 2, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương