Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI Đan mạch đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt namtải về 7.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích7.5 Kb.
DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số /TTr - CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ)

-----------------------------------------------Trần Văn Hiền, sinh ngày 25/5/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Gudrunsvej 20, 4MF, 8220 Brabrand
Giới tính: NamPhạm Kim Cường, sinh ngày 05/10/1991 tại Long An

Hiện trú tại: Buen 13 B, ST, 9800 Hjorring
Giới tính: NamNguyễn Thị Sơn, sinh ngày 13/9/1971 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Haslundparken 38, 9310 Vodskov
Giới tính: NữVũ Thị Hoàn, sinh ngày 04/11/1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lindetoften 1, 6070 Christiansfeld
Giới tính: NữVũ Hoàng Anh Janni, sinh ngày 04/10/2001 tại Đan Mạch (con c. Hoàn)

Hiện trú tại: Lindetoften 1, 6070 Christiansfeld
Giới tính: NữĐỗ Đức Tuấn, sinh ngày 01/3/1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Hasle Centervej 163, 8210 Arhus
Giới tính: NamLê Thị Hương Giang, sinh ngày 11/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Valbyvej 29 st, th, 4200 Slagelse
Giới tính: Nữ

----------------------------------------
: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương