Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi na uytải về 4.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích4.43 Kb.

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI NA UY

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1

Nguyễn Nữ Loan Phượng, sinh ngày 04/6/1981 tại Đắk Lắk


Hiện trú tại: Nybak Veien 19, 2013 Skjetten

Giới tính: Nữ

2

Hồ Thị Thanh Xuân, sinh ngày 09/12/1981 tại Khánh Hoà


Hiện trú tại: Bergkrystallen 9, 3070 Sande I Vestfold

Giới tính: Nữ

3

Võ Thành Đông, sinh ngày 20/10/1987 tại Bình Thuận


Hiện trú tại: Hoybratenveien 35B, 1055 Oslo

Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> 1558
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi chlb đỨC
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách ngưỜi campuchia lánh nạn hiệN Đang cư trú TẠi tỉnh bình phưỚC ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi cộng hoà SÉC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương