Danh sách cáC ĐỀ TÀI ĐẠt giải nhì giải thưỞng “sinh viên nckh” – NĂM 2012tải về 12.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích12.4 Kb.
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHÌ

GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NCKH” – NĂM 2012


STT

Tên công trình

Tác giả

LĨNH VỰC SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

Khảo sát và xây dựng mô hình chuột nhắt trắng (Mus musculus var. Albino) xơ gan bằng hóa chất CCl4

Nguyễn Hải Nam

LĨNH VỰC TIN HỌC - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2

Môi trường tương tác thông minh với thực tại tăng cường

Lê Trung Nghĩa

Bùi Quốc MinhLĨNH VỰC VẬT LÝ ỨNG DỤNG - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

3

Tính toán vận chuyển bùn sét và dự báo sự thay đổi đường bờ tại rừng ngập mặc Nàng Hai, Cần Giờ, TP.HCM

Lâm Văn Hạo

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

4

Ứng dụng chỉ số BEHI dự báo xói lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ Tân Uyên đến cầu Hóa An

Phạm Sĩ Thái

LĨNH VỰC HÓA HỌC

5

Tổng hợp vật liệu polysturene ứng dụng vào chiết pha rắn và hấp thụ khí

Phạm Thị Thùy Dung

: images -> stories -> cachoatdong
cachoatdong -> Btc chưƠng trình sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015 danh sách khen thưỞng giải thưỞng sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
cachoatdong -> ƯƠng trình sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015 danh sách khen thưỞng giải th
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương