Danh sach dinh kem theo cong van so : / sb-dgs ngay /11/2015tải về 295.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích295.17 Kb.


DANH SACH DINH KEM THEO CONG VAN SO : ………./ SB-DGS NGAY…../11/2015.

TT

Tên hàng

Số lượng (kiện)

Trọng lượng (kg)

Người gửi, địa chỉ

Người nhận, địa chỉ

Số vận đơn

House airways bill

Tên PTVT/ngày nhập cảnh

Vị trí, địa điểm lưu giữ hàng

Phân loại tồn đọng

Ghi chú

1

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

NGUYEN HONG TAN ID173591216,HONG THAI WARD, HOANG HOA, THANH HOA

235 - 4987 2830

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-026-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
2

HEALTHCARE PRODUCT

4

86

EKIP ECZA DEPOSU, IST

NGUYEN VAN NGOC, NINH BINH HAMLET BAU NANG,WARD DUONG MINH CHAU, TAY NINH

235 - 4987 2944

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-028-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
3

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

HUYNH THI BONG ID 02058625349,40 DINH TIEN HOANG, DIST 1, TPHCM

235 - 4987 2723

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-009-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
4

HEALTHCARE PRODUCT

3

56

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU, THO PHUOC HAMLET, XUAN THO, XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4987 2981

 

TK068/ 01/02/2015

EEE-020-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
5

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

NGUYEN HONG TAN ID173591216,HONG THAI WARD, HOANG HOA, THANH HOA

235 - 4987 2826

 

TK068/ 01/02/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
6

DANGEROUS GOODS

1

3.1

ROBERTET SA,37 AVENUE SIDI BRAHIM,GRASSE,FR

ROBERTET VIETNAM - REPRESENTATIVE OFFICE,FLOOR 11, 35 NGUYEN HUE STR,BEN NGHE WARD, DIST 1,HCM

176 - 7545 7885

 

EK392/ 01/02/2015

DGR-006-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
7

HEALTHCARE PRODUCT

1

11.6

PM MEHTA, INDIA

HO PHUOC SON ID:270703994, 124B/5 AREA NUMBER 9,TAN BIEN HOA, DONG NAI

618 - 1059 4102

 

SQ186/ 02/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
8

HEALTHCARE PRODUCT

3

54

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

HUYNH THI BONG ID 02058625349,40 DINH TIEN HOANG, DIST 1, TPHCM

235 - 4987 2734

 

TK068/ 02/02/2015

EEE-010-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
9

CARPET

1

7

THAI AIRWAYS INTL PCL.CO.LTD.,BKKKH-P GROUND CUSTOMER PERSONNEL, BANGKOK, TH

THAI AIRWAYS INTL PLC CO LTD,SGNKKTG ROM 2.5.31 INTL PASSENGER TERMINAL, HCM

217 - 0441 4351

 

TG550/ 05/02/2015

SMR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
10

ORANGE POWER

1

3.4

ROBERTET SA,37 AVENUE SIDI BRAHIM,GRASSE,FR

ROBERTET VIETNAM - REPRESENTATIVE OFFICE,FLOOR 11, 35 NGUYEN HUE STR,BEN NGHE WARD, DIST 1,HCM

176 - 7545 8003

 

EK392/ 05/02/2015

DGR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
11

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

MS NGUYEN THI MY VAN ID:271910426,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO,XUAN LOC,DONG NAI

235 - 4992 6531

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
12

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4992 6520

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

13

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

MS NGUYEN THI MY VAN ID:271910426,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO,XUAN LOC,DONG NAI

235 - 4992 6553

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

14

HEALTHCARE PRODUCT

4

94

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4992 6516

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

15

ARTIFICAL PLANT

3

35.7

TAMA L BRIDE,520 B STREET,TAFT,CA,93268,US

MR.NGUYEN DUC DUNG,98/8 CONG LO ,PHUONG 15, QUAN TAN BINH, TPHCM

217 - 4540 0563

 

TG550/ 08/02/2015

EEE-018-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
16

ROVIMIX HY-D

1

241.7

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS INC, EWR

DSM NUTRITIONNALS PRODUCTS VIETNAM,NO.9, RD NO.14, VIETNAM-SINGAPORE, BINH DUONG

235 - 2140 7411

EWR01081394

TK068/ 11/02/2015

DDD-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
17

DARSAN

1

6

MR BOYARCHUK OLEG PETROVICH,SHKOLNY STR,SHKOLNY STR,RU

TRUNG TAM NGHIEN CUU TRIEN KHAI KHU CONG NGHE CAO TPHCM,LO 13 DUONG N2 KHU CONG NGHE CAO, QUAN 9, TPHCM

176 - 9273 5086

 

EK392/ 12/02/2015

DGR-009-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
18

SPICES

1

125

RAPS GMBH CO KG,ADALBERT RAPS STR 1,KULMBACH,95326,DE

CTY CO PHAN CHE BIEN THUC PHAM DUC ( GERMAN FOODSTUFF PROCESSING), CUM CONG NGHIEP KHAC NIEM, TINH BAC NINH

172 - 0953 2552

NUE272780

CV7405/ 15/02/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
19

PHARMA

3

30

MILLENNIUM HERBAL CARE LTD,12 B NIRMAL 241 242 BACKBAY,MUMBAI,IN

MR.HOANG QUE LAM,25/37/4 DUONG CUU LONG.PHUONG 2, QUAN TAN BINH, TPHCM

217 - 5104 0710

 

TG556/ 23/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
20

PAINT

4

22

PT CASHEW GREBE INDONESIA,JL SELAYAR KAV A7,JAKARTA,ID

TENMA (HCM) VIETNAM CO LTD,NO.12, ROAD 9A, BIEN HOA INDUSTRIAL, DONG NAI

217 - 0460 2382

JKSGN502001

TG550/ 01/03/2015

DGR-003-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
21

AP KGG FAS FERT

1

20.7

BASE SE,CARL BOSCH STREET 38,LUDWIGSHAFEN,67056,DE

CAN THO UNIVERSITY COLLEGE OF TECH,CAMPUS II, 3/2 ST NINH KIEU DIST,CAN THO

217 - 0394 6434

FRA0235764

TG556/ 02/03/2015

SMR-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
22

PIG PRINTED LEATHER

1

24

SKINPRINTS INT L SUZHOU CO LTD,YINGHU ECONOMIC DEVELOP ZONE,SUZHOU,215155,CN

SUNG HYUN VINA JOINT STOCK CO.,BINH DUONG INDUSTRIAL ZONE, BINH DUONG

112 - 2274 5892

 

SQ184/ 06/03/2015

CCC-004-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
23

FOOD SUPPLEMENT

18

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

GIANG THANH PHONG/ ID023906773, 86 CONG QUYNH.PHAM NGU LAO, QUAN 1, TPHCM

235 - 2132 6406

 

TK068/ 07/03/2015

EEE-005-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
24

FOOD SUPPLEMENT

18

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

NGUYEN VAN TAI ID312153372,LONG BINH,GO CONG TAY,TIEN GIANG

235 - 2132 6410

 

TK068/ 07/03/2015

EEE-008-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
25

FOOD SUPPLEMENT

13

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

NGUYEN NGOC PHUONG,57 PHAM VAN HAI ,PHUONG 1, QUAN TAN BINH,TP HCM

235 - 2132 6421

 

TK068/ 07/03/2015

DDD-006-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
26

BCS-CL73507

1

2

BAYER CROPSCIENCE AG 3322 16011,ALFRED-NOBEL-STR. 50,MONHEIM,DE

BAYER VIETNAM LTD,118/4 AMATA MODERN INDUSTRIAL PARK,DONG NAI

172 - 0889 6602

CGN32251202

CV7405/ 08/03/2015

DGR-009-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
27

SULPHURIC ACID

1

1.4

PROMINENT GMBH,IM SCHUMACHERGEWANN 7-11,HEIDELBERG GERMA,DE

PROMINENT DOSTERTECHNIK VN,6-8 DOAN VAN B ST, DIST 4,TP HCM

172 - 1037 7931

MHG34248641

CV7405/ 08/03/2015

DGR-008-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
28

MUREX CONGELE

1

10

GIE OUAKAM PECHE--P-C FAN-XING SARL,BAIE DE OUAKAM PRODUIT DE MER,DAKAR,SN

DOAN THI HIEU,251/5/9 QUANG DINH PHUONG 7, QUAN GO VAP, TP HCM

176 - 7214 4310

 

EK392/ 23/03/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
29

CANDY CHILDREN TOY

6

133.2

LE CHAN DO,VATUTINA

NGUYEN THANH DO,152,AU DUONG LAN (HD),P3,Q8,TP HCM

235 - 2128 2192

 

TK068/ 25/03/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
30

FRZ DURIAN

1

5.4

THAI SERVE LEADING CO LTD,16 SOI PHAHOLYOTHIN 48 YAK 1,BANGKOK,TH

PHAM HONG DIEU HOANG/CMND :205432421,THON DONG DUC ,XA BINH DINH NAM,HUYEN THANG BINH , TINH QUANG NAM

217 - 0476 7210

 

TG550/ 26/03/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
31

CD PROGRAM

1

1

M E TEAM WORK CO LTD,133 128 RATTANATHIBET RD,BANGKOK,TH

HUNG PHAT TRADING & SERVICES CO LTD,57 CONG HOA WARD 4 TAN BINH DISTRICT, HCMC

217 - 5116 5936

 

TG550/ 02/04/2015

SMR-007-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
32

BROCHURE

1

38.6

SAVIO MACHINE TESSILI SPA, UIE

BENTEX TRADING CO LTD, 181 CHAN HUANG, P.6, TAN BINH, TP HCM

618 - 7691 7190

UIE95118351

SQ186/ 03/04/2015

HEA-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
33

FERTILIZER SAMPLE

1

244

TORLEV N UGLAND,KJEKSTAVEIEN 174,HOMBORSUND,NO

CONG TY COPHAN THIEN SINH,NO 2345,DT 744 STREET,DONG SOI, BINH DUONG

217 - 0341 0820

 

TG556/ 04/04/2015

GGG-026-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
34

EDIBLE ITEMS

2

365

SKYEP ISODE,NIGERIA

LY MOC KIU,TAN HOA , DAU HAM, THONG NHAT, DONG NAI

235 - 1931 7292

 

TK068/ 15/04/2015

CCC-014-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
35

COMAIL

1

13

 

VIET JET AIR CARGO,39B TRUONG SON, HAI AU TWR TAN BINH, TP HCM

COM - 5802 1704

 

VJ802/ 17/04/2015

XCS-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
36

SHIPSPARES

1

8

NETWORK CARGO HANDLERS PTE LTD.,NO9 AIRLINECRD CARGO AGENT BLDG D,02-02 SINGAPORE,SG

MASTER OF MT.RAKIS C/O THE OCEAN STAR TRANSPORATION FORWARDING SERVICE CO LTD,77 BA THANG HAI ST,WARD 11,DIST 10, HCMC

618 - 9082 6175

 

SQ172/ 18/04/2015

DGR-002-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
37

SHRIMPS

1

8

K N C AGRO LIMITED,NO.10 CHAKGARIA,KOLKATA,WB,IN

M/S NEW WIND SEAFOOD CO LTD,LOT 1-2, AREA D1, TAN THOI HIEP IND ZONE, DIST 12, HCMC

618 - 1074 2060

 

SQ172/ 23/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
38

SEEDS

2

125

LIFE CRETE GENERAL TRADING AND CONT,KUWIAT CITY,MIRQAB,KW

BIGFOOT VIETNUM CORPORATION,NO102 27A AU DUONG LAN ST, W3, DIST 8, HCMC

176 - 1078 4406

 

EK392/ 25/04/2015

DDD-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
39

HONEY BUTTER KTY

1

225

GIVAUDAN FLAVORS SHANGHAI LTD, NO.668 JIN YE ROAD-JIN QIAO EXPORT, SHANGHAI

ORION FOOD VINA CO LTD, MY PHUOC IND PARK 2, BINH DUONG

851 - 0514 1931

 

HX9019/ 29/04/2015

HEA-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
40

GIFTS

1

20

DAI HUYNH, DAKAR

PHAM VAN SANG, MY THO, PHU MY

176 - 7151 8915

A0132

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
41

GIFTS

1

20

TAI HUYENH, DAKAR

PHUOC VINH MANH NGUYEN, 12/16 PHAM VAN HAI

176 - 7151 8915

A0133

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

42

GIFTS

1

20

THI NGUYEN, DAKAR

DINH HUYNH CUONG ID341360622, KHOM 1,TT MY-THAP MUOI,DONG THAP

176 - 7151 8915

A0134

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

43

GIFTS

1

20

TAN TAI, DAKAR

NGUYEN CONG DUC ID025270530, HOI THANH TRUNG AN, HO CHI MINH

176 - 7151 8915

A0135

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

44

GIFTS

1

20

TRI TRAN, DAKAR

NGUYEN THI THAN THUY, N43 LE THI HONG ST,GO VAP DIST,HCMC

176 - 7151 8915

A0136

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

45

SEAWORM

6

61

 

 

176 - 7245 0814

 

EK392/ 02/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
46

CHOCOLATE

1

237

LOTTE SHANGHAI FOODS CO LTD, SHANGHAI

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9400

7GBT783

SQ172/ 12/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
47

CHOCOLATE

1

146

LOTTE SHANGHAI FOODS CO LTD, SHANGHAI

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9422

7GBT787

SQ186/ 14/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

48

CHOCOLATE

4

157

LOTTE SHANGHAI FOODS, SIN

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9411

7GBT786

SQ186/ 14/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

49

BEER SAMPLES

1

44

HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY, BURGEMEESTER SMEETSWEG 1, ZOETERWOUDE,

VIET NAM BREWERY LTD, 16T FLR, HARBOUR VIEW TOWER, HCM

618 - 9047 6805

 

SQ186/ 15/05/2015

EEE-024-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
50

UNKNOWN

1

0.5

 

 

TKZ - 0001 0074

 

TK068/ 23/05/2015

FDC-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
51

GIFT

4

41

ATLANT SOYUZ LLC, DME

LE ANH QUOC/ ID NO :291018277, HIEP DINH , HIEP TAN, HOA THANH , TAY NINH

176 - 7603 3495

98783

EK392/ 26/05/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
52

PHARMACEUTICALS

1

49.9

BAYER CONSUMER CARE AG, BASEL

NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT STOCK CO, 24 NGUYEN THI NGHIA ST DIST 1, HCM

235 - 0152 5370

DUS53607586

TK068/ 29/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
53

UNKNOWN

1

24

 

 

131 - 0189 4933

 

SQ186/ 30/05/2015

FDC-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
54

SHOE LACE NOT

1

57

CHOLETAISE DE FABRICATION, ZI LES LANDES FLEURIES, ANDREZE

VIETNAM DONA STANDARD FOOTWEAR CO LTD, XUAN LOC IZ XUAN LOC DIST, DONG NAI

172 - 1164 0775

 

CV7405/ 31/05/2015

HEA-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
55

SALMON HEAD UN1

2

57

SWEET AND SOUR LINDHOLMEN, GOTAVERKSGATAN 4, GOTEBORG

HOANG MAI LINH, 26A,DURONG 46,QUANG TRUNG PHU RONG, HCM

217 - 0586 3454

 

TG556/ 03/06/2015

CLD-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
56

CREAM POWDERS

1

55

SUPPER SHIPPING CO. LTD, 122 85 RAJPRAROP RD PHAYATAI, BANGKOK

LE THAI THAI HA PP:37873308, 123 NGUYEN VAN RANH, P7, LONG AN

978 - 8039 8710

 

VJ804/ 05/06/2015

FFF-003-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
57

PLASTIC BOTTLES

3

62

SUPPER SHIPPING CO. LTD, 122 85 RAJPRAROP RD PHAYATAI, BANGKOK

LE THAI THAI HA PP:37873308, 123 NGUYEN VAN RANH, P7, LONG AN

978 - 8039 8743

 

VJ804/ 06/06/2015

FFF-014-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
58

VOEDINGSSUPLIME

1

5

NEDERLAND POST BV, XENONSTRAAT 50, ALMERE

MID PHARMA JSC, 817 HUYNH TAN PHAT, PHU THUAN

618 - 8733 2346

 

SQ186/ 07/06/2015

SMR-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
59

POLY TETRA FLUORO

1

44.6

GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED, 68 JOLLY MAKER CHAMBERS NO II, MUMBAI

AU VIET CHEMICAL CO LTD, 2FL TUOI TRE BLD 60A HOANG VAN THU, HCMC

217 - 5224 9326

 

TG556/ 22/06/2015

EEE-005-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
60

SHOES MATERIALS

1

15

SEO HEUNG CO LTD, 87 BEONYEONG RO JANG LIM SAHA GU, BUSAN

CHANGSHIN VIETNAM CO LTD, THANH PHU WARD, DONG NAI

618 - 9189 7492

DSTC078701

SQ172/ 26/06/2015

SMR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
61

COMAIL

1

33

 

TURKISH AIRLINES, 235-241 CONG HOA PHUONG 13, Q.TAN BINH, HCMC

COM - 5235 0307

 

TK068/ 03/07/2015

EEE-030-6

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
62

SALMON

2

36

APCO AS,HAVNEGATA 11,AALESUND

NGUYEN HO QUANG MINH MR. 78/15 KHANH HOI STR, WARD 04, DISTRICT 04, HCMC

217 - 0341 6361

 

TG556/ 06/07/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
63

SILVIRIN 20 G

1

8.9

RAPTAKOS BRETT AND COMPANY LTD/ 253 DR ANNIE BESANT ROAD WORLI/ MUMBAI, INDIA

BEPHARCO - CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BEN TRE, 6A3 NATIONAL HIGHWAY 60, BEN TRE TOWN, BEN TRE

618 - 9372 5310

 

SQ184/ 03/07/2015

SMR-002-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
64

PLASTIC CAP

3

33.6

MONDICAP INDUSTRIA DE EMBALAGENS,RUA TRIPOLI 92, SALA,BR.

UNILEVER VIETNAM INT'L CO LTD, 156 NGUYEN LUONG BANG STR, DIST 7, HCMC

235 - 0772 0882

ILTI4981

TK068/ 12/07/2015

EEE-008-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
65

CHEMICALS NOT RETRICTED

1

130

CLARIANT MASTERBACH IBERICA SA, CARRETERA MARTORELL 124,BARCELONA,ES.

UNILEVER VIETNAM INT'L CO LTD, 156 NGUYEN LUONG BANG STR, DIST 7, HCMC

618 - 9434 9850

BCN00060262

SQ184/ 29/07/2015


HEA-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
66

FROZEN SEAFOOD

1

15

MARKWELL FISHERIES,P O BOX 6281,TWEED HEADS SOUTH, AUSTRALIA

LE PHUONG, 19ROAD NUMBER 9 LINH CHIEU THU DUC,HCMC

217 - 0595 6871

 

TG550/ 31/07/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
67

PHARMACEUTICALS

1

195

MERZ PHARMACEUTICALS GMBH,ECKENHEIMER LANDSTR 100,FRANKFURT.

QUASAPHARCO (QUANGNAM NGOC LINH GIN) 222 HUYNH THUC KHANG,QUANG NAM

217 - 0471 9551

 

TG556/ 31/07/2015

DDD-011-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
68

MORINGA

1

34.0

SABAH ABDILLAH KIGALI, RWANDA NYARUGENTE GIETA, KIGALI,RW

KHANH AN MINERAL CO LTD, NO 27 DONG TRA 1, DU HANG KENH WARD, HAI PHONG

235 - 0144 8871
TK068- 06AUG

EEE-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
69

FABRIC

5

256.0

SHAOXING JINHAO KNITTING, DONGAN VILLAGE MASHAN, HANGZHOU

YES VIETNAM, 688/1 HUONG LO 2 QUARTER 4 BINH TRI DONG, HCMC

851 - 0563 0236
HX9019- 13AUG

CCC-029-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG


/15Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương