Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015tải về 0.68 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4

Nguyễn Tử Siêm – Thái Phiên

18

Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình

Nxb Nông nghiệp, 2000

Cục khuyến nông - khuyến lâm

19

Bảo quản - chế biến và những giải pháp phát triển ổn định cây vải, nhãn

Nxb Nông nghiệp, 2001

TS. Nguyễn Mạnh Dũng

20

Kỹ thuật trồng 1 số cây ăn quả & cây đặc sản ở vùng núi cao

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT….

21

Cây Hồng - kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 2002

PGS.TS. Phạm Văn Côn

22

Các biện pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái

Nxb Nông nghiệp, 2003

PGS.TS. Phạm Văn Côn

23

Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần riêng (dành cho hệ trung cấp)

Nxb Công an nhân dân, 2001

Trường đại học Luật Hà Nội

24

Kỹ thuật trồng 1 số giống lạc và đậu tương mới trên đất cạn miền núi

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Nguyễn Văn Viết – TS. Tạ Kim Bính – Th.S. Nguyễn Thị Yến

25

Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 2002

GS. TSKH. Trần Thế Tục

26

Trao đổi với nông dân cách làm ăn

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Lân Hùng

27

Kỹ thuật trồng mộc nhĩ

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Lân Hùng

28

Gây trồng và phát triển mây song

Nxb Nông nghiệp, 1996

Vũ Văn Dũng – Lê Huy Cường

29

Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi phía Bắc

Nxb Nông nghiệp, 2002

Viện bảo vệ thực vật

30

Kỹ thuật trồng 1 số cây ăn quả và đặc sản ở vùng núi thấp

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT

31

Bảo tồn đa dạng sinh học

Nxb Nông nghiệp, 1999

Viện khoa học Lâm nghiệp

32

Nghệ thuật chậu cảnh Bonsai

- Non bộ


Nxb Nông nghiệp, 2002

GS.TS. Ngô Quang Đê

33

Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

Nxb Nông nghiệp, 1999

PTS. Trương Văn Đích, PTS. Phạm Đồng Quảng, Th.S Phạm Thị Tài

34

Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT

35

Giáo dục phòng chống ma tuý và chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học

Hà Nội, 2006

Bộ giáo dục đào tạo

36

Xoá đói giảm nghèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt – cá - lúa

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc

37

Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng

Nxb Nông nghiệp, 2003

Bộ NN&PTNT - Cục Lâm nghiệp

38

Kỷ yếu hội thảo cây Dó Bầu và Trầm Hương - thực trạng và định hướng phát triển

Nxb Nông nghiệp, 2007

Bộ NN&PTNT - Vụ kkhoa học công nghệ

39

Công nghệ dạy văn

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000

Phạm Toàn

40

Cây thuốc chữa bệnh người Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2002

BS. Phạm Trần Cận

41

Một số chính sách quốc gia về việc làm và xoá đói giảm nghèo

Nxb lao động, 2002
42

Trồng Macadamia ở Australia

Nxb Nông nghiệp, 2003

Viện khoa học Lâm nghiệp

43

Kết quả nghiên cứu khoa học

1995 - 1999Nxb Nông nghiệp, 1999

Trường đại học Lâm nghiệp

44

Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường (Quyển2)

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Lê Thanh Hoà – GS. TSKH Đái Duy Ban

45

Phương pháp nghiên cứu trong Lâm nghiệp

Nxb Nông nghiệp, 2001

Nguyễn Hoàng Nghĩa

46

Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2005

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

47

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

Nxb Nông nghiệp, 2005

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

48

Giáo trình phân loại đất và xây dựng bản đồ đất

Nxb Nông nghiệp, 2007

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

49

Báo cáo kết quả đào tạo GIS - II
Đại học Nông lâm Thái Nguyên

50

Hướng dẫn xây dựng chương trình tập huấn nông lâm kết hợp cấp cơ sở

Dự án, 2004
51


52

Đề cương thực tập giáo trình (Môn: Đo đạc Lâm nghiệp + Đất Lâm nghiệp)

2002

Bộ môn điều tra – quy hoạch, Khoa Lâm nghiệp, ĐHNLTN

53

Đề cương thực hành trong phòng môn Đất Lâm nghiệp

2003

Bộ môn điều tra – quy hoạch, Khoa Lâm nghiệp, ĐHNLTN
Sức thanh xuân của Lâm nghiệp xã hội

Dự ánLâm nghiệp xã hội

Số 3, 6/2001

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 4, 12/2001

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 5, 9/2002

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 6, 2/2003

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Nxb Nông nghiệp, 2000

Chương trình hỗ trợ LNXH
Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có sự tham gia

Nxb Nông nghiệp, 2003

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Nxb Nông nghiệp, 1999

Chương trình hỗ trợ LNXH
Một số kỹ năng chuyên sâu của phần mềm Mapinfo và một số lệnh chính tạo Polygon của phần mềm Arc-info

Hà nội, 2001

Bộ NN&PTNT
Introduction to Mapinfo Professional


Những điều nông dân miền núi cần biết (tập 1)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm
Những điều nông dân miền núi cần biết (tập 2)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm
Chuyên san Lâm sản ngoài gỗ

2005

Đại học Lâm nghiệp

IV

BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP1

Kiến thức Lâm nghiệp xã hội (tập II)

Nxb Nông nghiệp, 1995

Vụ khoa học công nghệ

2

Hỏi đáp về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Tạp chí Lâm nghiệp,1999

Bộ NN&PTNT

3

Những khái niệm cơ bản về giới và vấn đề giới ở Việt Nam

Nxb thống kê, 1999

PTS. Trần Thị Quế

4

Báo cáo quốc gia lần thứ 2 về tình hình thực hiện công ước Liên hợp quốc xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Nxb phụ nữ, 1999

Báo cáo quốc gia

5

Chính sách di dân ở Châu Á

Nxb Nông nghiệp,1998

PTS. Đỗ Văn Hoà

6

Động lực di dân nội địa ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp,1998

Philip Guest

7

Whose voice?

Intermediate technology pubications, 1998

Jeremy Holland with James Blackburn

8

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động các câu lạc bộ khuyến nông

Nxb Nông nghiệp, 2001

KS. Vũ Trọng Sơn

9

Quản lý kinh tế (kinh tế hộ gia đình ở miền núi)

Nxb Nông nghiệp, 2000

Chương trình 327 - Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

10

Giao đất lâm nghiệp (kinh tế hộ gia đình ở miền núi)

Nxb Nông nghiệp, 2000

Chương trình 327 - Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

11

Canh tác theo đường đồng mức bằng cây xanh

Nxb Nông nghiệp, 1998

Hướng dẫn canh tác trên đất dốc

12

Whose reality Counts?

Intermediate technology pubications, 1997

Robert chamber

13

Sổ tay phương pháp thông tin khuyến nông

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT - Cục khuyến nông và khuyến lâm - Dự án tăng cường khả năng tư vấn cấp Bộ

14

Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có sự tham gia

Nxb Nông nghiệp, 2003

Chương trình hỗ trợ LNXH

15

Hỏi đáp về phân bón

Nxb Nông nghiệp, 2001

TS. Lê Văn Tri

16

Một bước chuyển sang nền Lâm nghiệp hiện nhân dân

Dự án

Bộ NN&PTNT

17

Số liệu thống kê nông – lâm thuỷ sản Việt Nam 1975 - 2000

Nxb thống kê, 2000

Tổng cục thống kê & Vụ Nông – Lâm nghiệp - Thuỷ sản

18

From mountain headwaters to the sea

Tạp chí, 2006

Compass

19

Chuyên san Lâm sản ngoài gỗ

Trường Đại học Lâm nghiệp, 2005

Trường Đại học Lâm nghiệp

20

Bản tin LSNG

Dự án hỗ trợ ngành LSNG, 3/2006

Mang lưới LSNG Việt Nam

21

Thông tin khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, số 1 - 2005

Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2005

Viện khoa học Lâm nghiệp

22

Bản tin Đại học Thái Nguyên, 200623

Thông tin khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, số 2 - 2005

Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2005

Viện khoa học Lâm nghiệp

24

Sustainable NTFP marketing in Việt Nam

Workshop Proceedings, 2005
25

Leucaena – A genetic Resources Handbook

Oxford forestry Institute…., 1998
26

Đất đồi núi Việt Nam thoái hoá và phục hồi

Nxb Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Tử Siêm – Thái Phiên

27

The myth of community

Intermediate technology pubications, 1998

Irene Guijt & Meera Kaul Shah

28

Cây Hồng kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Phạm Văn Côn

29

Độ phì của đất và dinh dưỡng cây trồng

Nxb Nông nghiệp, 2002

GS. Đỗ Ánh

30

Domestication of Agroforestry trees in Southeast Asia

Dự án
31

Tài liệu thực tập giáo trình LNXH tại Yên Đổ - Phú Lương (Lớp 28 LNXH)

ĐHNLTN, 1999

Khoa Lâm nghiệp

32

Khoa học và công nghệ - Bảo vệ và sử dụng bền vững đất dốc

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

33

265 Giống cây trồng mới

Nxb Nông nghiệp, 2002

Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng TW

34

Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm cho nông dân miền núi (tập 1)

Nxb Nông nghiệp, 1999

Bộ NN&PTNT - Dự án GCP/VIE/ITA

35

Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm cho nông dân miền núi (tập 2)

Nxb Nông nghiệp, 1999

Bộ NN&PTNT - Dự án GCP/VIE/ITA

36

Sổ tay khuyến nông (sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT - Ban điều hành chương trình xoá đói giảm nghèo

37

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 – 2002) (VN agriculture and rural area in the renovation period)

Nxb Thống kê, 2003

PGS. TS. Nguyễn Sinh Cúc

38

Thiết kế VAC cho mọi vùng

Nxb Nông nghiệp, 2002

PGS. TS. Phạm Văn Côn – TS. Phạm Thị Hương

39

Hội thảo Quốc gia về khuyến nông và khuyến lâm

Nxb Nông nghiệp, 1998

Bộ NN&PTNT

40

Nông lâm kết hợp ngày nay (Số 2)

Tạp chí, 1999

Trung tâm quốc tế nghiên cứu về NLKH, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam

41

Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ NN&PTNT

42

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc trung bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Nguyễn Đăng Bằng

43

Giáo dục bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng

Dự án, 2004

Michael Matarasso, Maurits Servaas, Dr. Irma Allen

44

Hướng dẫn sử dụng giáo trình: Giáo dục bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng

Dự án, 2004

Michael Matarasso, Maurits Servaas, Dr. Joe Peters

45

Roving Workshop on Conservation Farming on Sloping Lands

Dự án, 1998
46

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp Lâm nghiệp

Nxb Nông nghiệp, 1996

PTS. Nguyễn Văn Tuấn

47

Luật: sửa đối bổ sung 1 số điều luật của đất đai

Nxb Chính trị quốc gia, 1998
48

Kinh tế và chính sách đất đai ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học – Thái Nguyên 17 – 18/12/1999)

Nxb Nông nghiệp, 2000

Hội khoa học kinh tế Việt Nam

49

Phát triển và quản lý trang trại trong kinh tế thị trường

Nxb Nông nghiệp, 2000

Trung tâm nghiên cứu kinh tế xã hội

TS. Lê Trọng50

Mô hình kinh tế trang trại vùng đồi núi

Nxb Nông nghiệp, 1998

Trần Đức

51

Tài liệu tập huấn Nông Lâm kết hợp (tại thôn Vầu, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)

: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương