Curriculum vitaetải về 0.92 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.92 Mb.
  1   2   3   4   5
CURRICULUM VITAE


Full name: NGUYEN THI PHUONG

Telephone Number: + 84 913747307

Best time of day to contact: Anytime

Email: phuong.en93@gmail.com

Date of Birth: 3rd March, 1993

Gender: FemaleAddress: 11/52 Trai Ca Alley - Truong Dinh - Hai Ba Trung - Hanoi
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương