CUỘc thi album ảNHtải về 9.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích9.65 Kb.

CUỘC THI ALBUM ẢNH

Amazing ACET Class


Lớp ACET hiện tại (Current lass at ACET):

Trung tâm (Centre):

Họ và tên người liên hệ (Contact point):

Địa chỉ (Address):

Số CMND (ID Number):

Điện thoại (Telephone Number):

Email:
Bài dự thi:

TT

(No.)

Ảnh/ Photo

Lời bình/ Description

1234567Lời bình chung toàn album/ Album description:: Uploads -> articles -> Forms
articles -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
articles -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
articles -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
articles -> Các hướng phát triển
articles -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
articles -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
articles -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
articles -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
articles -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương