CÔng nghệ sinh học cây trồNGtải về 334.33 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích334.33 Kb.
  1   2


ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG

THỰC HÀNHCÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY TRỒNGTHÁNG 12/2007

Lưu hành nội bộ

NỘI DUNG THỰC HÀNH
Chuyển gen bar kháng thuốc diệt cỏ glufosinate trên cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

- Các giống đậu xanh được sử dụng trong thí nghiệm là giống TN 182 của Công ty TNHH-TM Trang Nông, giống HL 89-E3 của Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố.- Vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens chủng EHA101pIB-GUS do Hans-Jörg Jacobsen thiết kế, mang plasmid pGII0229 Trgus cp148 luc, plasmid này mang gen gusA, gen nptII và gen bar với promoter là CaMV 35S và terminator là nos poly–A.


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương