CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam trưỜng đẠi họC AN GIAng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích28.6 Kb.
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcAn Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2016
LỊCH HỌC VÀ THI

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em

tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, khóa ngày 07/5/2016

straight connector 1


TT

THỜI GIAN

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH/TỰ HỌC/TỰ NGHIÊN CỨU

1

S, C 07/5/2016 (8 tiết)

S, C 08/5/2016 (8 tiết)

S, C 14/5/2016 (8 tiết)

S, C 15/5/2016 (8 tiết)

S 21/5/2016 (3 tiết)HP1. Chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Phan Thị Trúc Linh

35

40

2

S, C 28/5/2016 (8 tiết)

S, C 29/5/2016 (8 tiết)

S, C 04/6/2016 (9 tiết)HP2. Tâm lý và giáo dục trẻ mầm non

Nguyễn Kim Cương

25

20

3

S, C 05/6/2016 (8 tiết)

S, C 11/6/2016 (8 tiết)

S, C 12/6/2016 (8 tiết)

S, C 18/6/2016 (8 tiết)

S, C 19/6/2016 (8 tiết)

S 25/6/2016 (5 tiết)

HP3. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non


Nguyễn Viết Hiền

Nguyễn Huỳnh Ngọc Thủy45

45

4

C 25/6/2016 (4 tiết)

S, C 26/6/2016 (8 tiết)

S, C 09/7/2016 (7 tiết)

S, C 10/7/2016 (7 tiết)

S, C 16/7/2016 (4 tiết)


HP4. Công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Trương Thanh Hải

30

15

5

Dự kiến từ 19-24/9/2016

HP5: Thực tập tại cơ sở GDMN45

6

S 14/8/2016

C 14/8/2016Thi HP 1

Thi HP 27

S 21/8/2016

C 21/8/2016Thi HP 3

Thi HP 48

S 11/9/2016

C 11/9/2016Thi lại HP 1

Thi lại HP 2
9

S 18/9/2016

C 18/9/2016Thi lại HP 3

Thi lại HP 4
Lưu ý:

1. Buổi sáng: từ 07 giờ, buổi chiều từ 13 giờ; mỗi tiết 50 phút

2. Phòng học: Nhà B401 (từ 07/4 – 05/6/2016), 18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang.

Nơi nhận: - BGH; TL HIỆU TRƯỞNG

- Khoa Sư phạm; TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các giảng viên có tên trên;

- Lưu HC-TH, ĐT. (đã ký)


Trần Văn Đạt
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương