CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.5 Mb.
trang10/23
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích3.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
2003-2005
650.000
2006-2008
700.000
2009
750.000

1.3

Xe việt dã gầm caoa

Loại xe 4 cửa (4.2)


1988 về trước
350.000
1989-1992
450.000
1993-1995
550.000
1996-1998
650.000
1999-2002
700.000
2003-2005
750.000
2006-2008
800.000
2009
820.000

b

Loại xe 2 cửa (4.2)


1988 về trước
250.000
1989-1992
450.000
1993-1995
500.000
1996-1998
600.000
1999-2002
650.000
2003-2005
700.000
2006-2008
750.000
2009
800.000

2

Xe chở khách


Xe NISSAN 26-30 chỗ ngồi


1988 về trước
450.000
1989-1992
550.000
1993-1995
650.000
1996-1998
700.000
1999-2002
750.000
2003-2005
800.000
2006-2008
950.000
2009
1.100.000

3

Xe ô tô tảia

Xe tải 1 tấn trở xuống


1988 về trước
100.000
1989-1992
140.000
1993-1995
150.000
1996-1998
160.000
1999-2002
200.000
2003-2005
280.000
2006-2008
300.000
2009
320.000

b

Xe tải trên 1 tấn - 1,5 tấn


1988 về trước
120.000
1989-1992
160.000
1993-1995
170.000
1996-1998
200.000
1999-2002
250.000
2003-2005
350.000
2006-2008
400.000
2009
420.000

c

Xe tải trên 1,5 tấn - 2,5 tấn


1988 về trước
150.000
1989-1992
200.000
1993-1995
230.000
1996-1998
300.000
1999-2002
350.000
2003-2005
400.000
2006-2008
450.000
2009
500.000

d

Xe tải trên 2,5 tấn - 3,5 tấn


1988 về trước
180.000
1989-1992
270.000
1993-1995
320.000
1996-1998
360.000
1999-2002
400.000
2003-2005
450.000
2006-2008
500.000
2009
550.000

đ

Xe tải trên 3,5 tấn - 6 tấn


1988 về trước
250.000
1989-1992
350.000
1993-1995
450.000
1996-1998
500.000
1999-2002
550.000
2003-2005
600.000
2006-2008
650.000
2009
700.000

e

Các loại xe khác+

Xe tải có thùng tự đổ tính bằng 105% giá xe tải cùng đời, trọng tải+

Xe cần cẩu tính bằng 120% giá xe tải cùng đời, trọng tải+

Xe có thùng kín (tees) tính bằng 125% xe tải cùng đời, trọng tải+

Xe sơ mi rơ moóc, đầu kéo tính bằng 110% giá xe tải cùng đời, trọng tải+

Xe chassi tính bằng 90% giá xe tải cùng đời, trọng tảiIII

HÃNG XE MITSUBISHI1

Xe dưới 10 chỗ ngồia

XE PAJERO loại 2.5 - 3.5 (2 cửa)


1988 về trước
300.000
1989-1992
400.000
1993-1995
450.000
1996-1998
500.000
1999-2002
550.000
2003-2005
600.000
2006-2008
650.000
2009
700.000

b

XE PAJERO loại 2.5 - 3.5 (4 cửa)


1988 về trước
400.000
1989-1992
500.000
1993-1995
600.000
1996-1998
650.000
1999-2002
700.000
2003-2005
800.000
2006-2008
850.000
2009
900.000

2

Xe khácha

Xe khách 10 chỗ ngồi - 16 chỗ ngồi


1988 về trước
200.000
1989-1992
320.000
1993-1995
340.000
1996-1998
360.000
1999-2002
460.000
2003-2005
500.000
2006-2008
560.000
2009
600.000

b

Xe khách 29 chỗ ngồi - 40 chỗ ngồi


1988 về trước
320.000
1989-1992
450.000
1993-1995
550.000
1996-1998
600.000
1999-2002
650.000
2003-2005
700.000
2006-2008
850.000
2009
900.000

c

Xe khách 41 chỗ ngồi - 60 chỗ ngồi


1988 về trước
500.000
1989-1992
700.000
1993-1995
800.000
1996-1998
900.000
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương