Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-cp ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí


Phí kiểm tra chất lượng nước nuôitải về 0.67 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Phí kiểm tra chất lượng nước nuôi


1

Vi khuẩn hiếu khí tổng số

Chỉ tiêu

57.000
2

Vibrio sp. tổng số

-

57.000
3

Aeromonas sp. tổng số

-

57.000
4

Pseudomonas sp.tổng số

-

57.000
5

Streptococcus sp. tổng số

-

57.000
6

Hàm lượng NO2-N

-

57.000
7

Hàm lượng NO3-N

-

57.000
8

Hàm lượng NH3-N

-

57.000
9

Sắt tổng

-

57.000
10

Độ cứng

-

57.000
11

Oxy hòa tan

-

57.000

Phương pháp phân tích
Oxy hòa tan

-

9.500

Đo ôxy hóa tan

12

Sulfurhydro (H2S)

-

57.000
13

Đo pH

-

28.500

Phương pháp phân tích
Đo pH

-

9.500

Máy đo pH

14

BOD

-

76.000
15

COD

-

66.500
16

Độ trong

-


38.000

Phương pháp phân tích
Độ trong

-


9.500

Máy đo

17

Độ kiềm

-


47.500

Phương pháp phân tích
Độ kiềm

-


9.500

Máy đo

18

Độ mặn

-


9.500

Phương pháp phân tích
Độ mặn

-


38.000

Máy đo

19

PO4-3

-


57.00
20

CO­2


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương