CẨm nang dành cho phụ huynh và Ứng viên chuẩn bị LÃnh nhận bí TÍch thêm sứCtải về 209.88 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích209.88 Kb.
  1   2


GIÁO XỨ ST. BARBARA

VĂN PHÒNG GIÁO LÝ2015-2016

CẨM NANG DÀNH CHO
PHỤ HUYNH VÀ ỨNG VIÊN CHUẨN BỊ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC


MỤC LỤC

Tuyên ngôn Sứ mạng và thông tin liên lạc…………………………………….…...……....1
Thư Ngỏ của Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý gửi Phu Huynh………………………… 2

Trách Nhiệm của các em học lớp Thêm Sức năm I và năm II………………………..…......3


Nếu Vắng Mặt Một Buổi Học?...............................................................................................4a
Chọn Tên để đón nhận Bí Tích Thêm Sức và Tường trình về vị thánh (lớp Thêm Sức I)….4a

Lịch Tên Các Thánh trong năm……………………………………………………………..4b


12 giờ phục vụ tha nhân cần có……………………………………………………..…....…..5
Những ngày Tĩnh Tâm……………………………………………………………….………6
Vai trò và Trách Nhiệm của Người Đỡ Đầu……………………………………….……...…6
Thư gửi đến Đức Giám Mục (lớp Thêm Sức II) ……………….………………….….……..7
Nội dung (hay cách viết) Thư gửi Đức Giám Mục (lớp Thêm Sức II)…………........………8
Những Kinh phải nhớ / Ôn lại…………...…………………………………….…….…….....9
Các Tín Lý phải nhớ …………………………………………………..………………….….9
Cách Xưng Tội…………………………………………………………………………..…..10
Lectio Divina- Cầu Nguyện bằng Lời Chúa - Cầu nguyện chung trong gia đình…….....…..11
Chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích - Những chuẩn bị cần thiết………………….…….…….…….12
Các Môn học…………………………………………………………………………..…….12
Các Bí tích cho các em vị thành niên…………………………………………….………….12
Lệ phí Chương Trình Giáo Lý ……….…………………………………………….……….12
Kỷ Luật………………………………………………………………………….…….…….12
Điểm Danh…………………………………………………………………………....….….13
Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ Buộc……………………………………..……..…....13
Vắng mặt ………….……………..………………………………………….…………...….13
Tình trạng sức khỏe………………………………………………………..……………..….13

Kiến thức về sự An Toàn ……………………………………………………………………14

Phương cách Liên Lạc hữu hiệu…………………………………………………………..…14

Hội phụ huynh………………………………………………………………..………….…..14

Ghi danh gia nhập Giáo Xứ…………………………………………………..………….….14
Các Cuộc Họp Phụ Huynh…………………………………………………..………....…....14
Ban Thầy cô Chương Trình Giáo Lý ……….………………………………………...….....14
Thời Khóa Biểu lớp Thêm Sức 2 niên khóa 2015-2016……………………..…...……...….15
Thời Khóa Biểu lớp Thêm Sức 1 Niên khóa 2015-2016………………..…………….….....16

Chương trình giúp Cộng Đồng………………………………………………………………17Tuyên Ngôn Sứ Mạng

Mission Statement
Chúng tôi, các Linh Mục, Tu Sĩ, Giám Đốc, Điều Hợp Viên, Giảng viên Giáo Lý, Phụ Huynh Học Sinh và Tình Nguyện Viên của Chương Trình Hướng Dẫn Đức Tin tại Giáo Xứ St. Barbara, theo gương Chúa Giêsu Kitô Chiụ Khổ Nạn, hướng dẫn các em học sinh CTGL Thêm Sức trong khung cảnh yêu thương và cảm thông, để các học sinh được học hỏi và thực thi sứ mạng của Chúa Giêsu trong tinh thần yêu mến và hy sinh. Chúng tôi nỗ lực hướng dẫn các em đào sâu về đức tin và căn tính Kitô giáo của mình qua việc học hỏi giáo lý, trao dồi đức tin, qua sự cầu nguyện, những nghi lễ phụng tự và những việc tông đồ Kitô giáo.

Muốn biết thêm tin Tức, xin liên lạc:

Sơ Grace Đức Lê (Giám đốc CTGL)

Chị Hằng Nguyễn (Thư Ký buổi chiều và cuối tuần)

Cô Viringa Castellon (Thư Ký ban ngày)

Số điện thoại: (714) 775-9475

Email: 714SBFF@gmail.comGiờ Văn Phòng Làm Việc:

Thứ Hai: 12giờ trưa – 8:30 giờ tối

Thu Ba: 12giờ trưa – 4 giờ chiều

Thứ Tư: 12:00 giờ trưa – 5 giờ chiều


Thứ Năm: đóng cửa
Thứ Sáu: 8:30 giờ sáng – 8:30 giờ tối
Thứ Bày: 8:30 giờ sáng – 5:30 giờ chiều

Chúa Nhật: 9:30 giờ sáng – 7:00 giờ tối


Xin gọi để lấy hẹn trước khi đến.

1
Ngày 3 tháng 10 năm 2015

Kính thưa qúi vị phụ huynh,


Chúng tôi hân hạnh chào đón quí vị và con em vào Chương Trình Giáo Lý. Bí Tích Thêm Sức hoàn tất các Bí Tích khởi đầu của người Kitô hữu, bắt đầu với Bí Tích Rửa Tội, và được nuôi dưỡng trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp quí vị và con em là thành viên trong CTGL năm nay, và mong ước hợp tác với quí vị để giúp cho các em có một năm học tràn đầy ý nghĩa.

Sách Giáo Lý Công Giáo (số 2223) xác định rằng: Qúi vị phụ huynh là người đầu tiên có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái... Cha mẹ có nhiệm vụ quan trọng nêu gương sáng cho con cái mình... Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục quan trọng đến nỗi không ai có thể thay thế... (số 2221). Vì thế, chúng tôi mong muốn quí vị tích cực tham dự trong việc chuẩn bị cho con em mình chịu Bí Tích Thêm Sức qua các việc sau đây:

Làm gương sáng đức tin
Thảo luận với con em về những đề tài thuộc BT Thêm Sức
Nhắc con em đem theo Sách Thánh Kinh, và Bìa cứng giữ tài liệu
Trao đổi với thầy cô giáo lý của con em và Giám Đốc CTGL
Quan sát việc học và tham dự của các em
Cho con em đến học đúng giờ
Tham dự lễ Chúa Nhật và Lễ Buộc, và các sinh hoạt trong Giáo Xứ
Cầu nguyện riêng và chung với con cái trong gia đình
Tiếp tục trao dồi đức tin qua việc tham dự học hỏi Giáo lý được cung cấp trong Chương Trình.

Xin chân thành cảm ơn quí vị qua việc chu toàn vai trò giáo lý viên tiên khởi và chuẩn bị con em quí vị vào thời điểm đầy ý nghĩa này trong đời sống các em, để có thể hoàn tất các Bí Tích Khởi Đầu trong Đạo Công Giáo.

Tôi hy vọng Sách Cẩm Nang Phụ Huynh và Ứng Viên này sẽ mang đến các tin tức hướng dẫn cần thiết trong năm học này. Quí vị khi có bất cứ thắc mắc gì, xin iên lạc với tôi qua điện thư 714SBFF@gmail.com hoặc gọi số 714-775-9475

Thân ái trong Chúa Kitô,

Sơ Grace Đức Lê, LHC

GĐ CTGL & Thêm Sức2

THÊM SỨC I: TRÁCH NHIỆM CỦA ỨNG VIÊN
1. Tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và Giao Hòa.
2. Tham dự Nghi Thức Tiếp Nhận vào lúc 5 giờ 30 chiều Chúa Nhật, 18 Tháng 10.
3. Tích cực tham dự các lớp học giáo lý hàng tuần.
(không được vắng mặt qúa 3 lần - xem “Nếu Vắng Mặt Một Buổi Học?" trang 4)
4. Siêng năng sống đời cầu nguyện.
5. Cần đem theo những tài liệu học hỏi hàng tuần.
6. Tham dự thảo luận hoặc các dự án trong lớp.
7. Hoàn tất các công việc được trao. Phải hoàn tất bài vở hoặc dự án của lớp học khi vắng mặt.

8. Tìm và Chọn người Đỡ Đầu (xem "Làm sao để chọn Người Đỡ Đầu").


9. Hoàn tất 12 giờ phục vụ Cộng Đồng/ Giáo Xứ/ ở Nhà (xem "các Dự Án Phục Vụ")
10. Tham dự Tĩnh Tâm (cuối tuần) ngày 13-15 Tháng 11, Tĩnh Tâm Mùa Chay ngày 7 Tháng 3,

2016, và ngày dành cho anh hay chị em ngày 23 Tháng 1, 2016 (brotherhood Day) hoặc 30

Tháng 1, 2016 (Sisterhood Day)
11. Chọn tên Thánh Thêm Sức và làm xong bài tường trình về vị thánh (xem "Tường Trình về Vị Thánh")

12. Tham dự ít nhất ba buổi sinh hoạt giới trẻ (Youth Ministry).


13. Thuộc các Kinh Nguyện (xem bảng kinh nguyện).

THÊM SỨC II: TRÁCH NHIỆM ỨNG VIÊN

Tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ 5 giờ 30 chiều Chúa Nhật và tham dự vào phần rước lễ và xưng tội.

(Nếu tham dự Thánh Lễ với gia đinh, phụ huynh cần nộp giấy đi lễ chung với gia đình)
1. Tham dự Nghi Thức Cam Kết vào Thánh Lễ 5 giờ 30 chiều Chúa Nhật, 3 Tháng 4, 2016.
2. Tích Cực tham dự các lớp học giáo lý hàng tuần.
3. không được vắng mặt qúa 3 lần -( xem “Nếu Vắng Mặt Một Buổi Học? trang 4)
4. Siêng năng sống đời cầu nguyện.
5. Cần đem theo những tài liệu học hỏi hàng tuần.
6. Tham dự thảo luận hoặc các dự án trong lớp.
7. Hoàn tất các công việc được trao. Phải hoàn tất bài vở hoặc dự án của lớp học khi vắng mặt.

8. Hoàn tất 12 giờ phục vụ Cộng Đồng/ Giáo Xứ/ ở Nhà (xem "các Dự Án Phục Vụ")


9. Tham dự Tĩnh Tâm cùng với nguời đỡ đầu vào ngày 25 Tháng 10, Tĩnh Tâm (cuối tuần) ngày

19-21 Tháng 2, 2016, Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày 20 Tháng 12, và ngày dành cho anh hay chị em

ngày 23 Tháng 1, 2016 (brotherhood Day) hoặc 30 Tháng 1, 2016 (Sisterhood Day)

10. Tham dự ít nhất ba buổi sinh hoạt giới trẻ (Youth Ministry).


11. Thuộc các Kinh Nguyện (xem bảng kinh nguyện).

12. Gặp gỡ Người Đỡ Đầu Thêm Sức suốt năm và tham dự buổi Tĩnh Tâm cùng với nguời đỡ đầu vào

Chúa Nhật ngày 25 Tháng 10
13. Viết thư gửi Đức Giám Mục xin chịu Bí Tích Thêm Sức.
14. Phải được phỏng vấn trước khi chịu BT Thêm Sức.

Bí Tích Thêm Sức hoàn tất ơn BT Rửa Tội; là Bí Tích ban Chúa Thánh Thần nhờ Ngài đưa chúng ta sâu hơn trong tình mến được làm con Thiên Chúa, sát nhập chúng ta vững chắc hơn trong Chúa Kitô, liên kết chúng ta mật thiết hơn với Hội Thánh, kết hợp chúng ta gần nhau hơn với sứ điệp của Hội Thánh, và giúp chúng ta làm chứng nhân đức tin Kitô hữu trong lời nói cũng như việc làm. (Sách GLCG số 1316)
3

NẾU VẮNG MẶT MỘT BUỔI HỌC

Nếu em không thể đến lớp theo chương trình, chúng tôi cần em cho biết qua email: 714SBFF@gmail.com, hoặc gọi chúng tôi số 714-775-9475, để chúng tôi có thế sắp xếp cho em vào ngày khác nếu có thể được.Em cũng có thể tự tham dự một lớp học có cùng một đề tài của lớp Thêm Sức năm 1 hoặc 2.

Tất cả bài vở sẽ được đọc và trả lại cho học sinh nếu không đạt được trình độ thích hợp.


*** Học Sinh chỉ được vắng mặt 3 lần (Học sinh học trường đạo có thể vắng mặt 5 lần)
Nếu một em học sinh vắng mặt 3 hoặc hơn mà không có lý do hết sức chính đáng, sẽ phải học lại 1 năm CTGL Thêm Sức.

TÊN THÊM SỨC VÀ TƯỜNG TRÌNH VỀ VỊ THÁNH
THÊM SỨC 1


CHỌN TÊN THÊM SỨC

Khi các ứng viêm chọn tên mới để nhận BT Thêm Sức, cần phải là tên vị Thánh đã được Giáo Hội Công Giáo chấp nhận. Các ứng viên phải chọn vị Thánh quan thầy nêu lên cách sống giúp mình sống đời sống Kitô hữu. Các em học sinh phải rất thận trọng trong việc này và tìm kiếm trong số các thánh khác nhau trước quyết định sau cùng của mình.Sau đây là những websites về các thánh:

 • www.catholic.org.saints

 • http://saints.sqpn.com

 • www.catholic.saints.imfo

Mỗi ứng viên thêm sức phải đệ trình một trang rưỡi về vị Thánh mình đã chọn làm Tên Thêm Sức nộp trước ngày Thứ Hai 21 Tháng 3. Mỗi trang giấy sẽ được Ban Giáo Lý duyệt đọc, và những trang giấy nào không đạt, sẽ được gửi lại cho các ứng viên viết lại và đệ trình sau để duyệt xét.

Mỗi trang giấy cần gồm có:
1. Bản tóm tắt đời sống thánh nhân
2. Nơi vị thánh đã sống và phục vụ.
3. Các phép lạ xảy ra nhờ vị thánh, trong đời sống vị Thánh hoặc trong sự hiện diện của Ngài.
4. Lý do ứng viên chọn vị Thánh và cách sống mà ứng viên tiếp tục sống nhờ giáo huấn của vị Thánh.


Các Tường Trình sẽ nộp trước Thứ Hai 21 Tháng 3
Các thắc mắc xin gọi số 714-775-9475 hoặc 714SBFF@GMAIL.COM4a


Saints you can choose for your saint report and confirmation name.
SEPTEMBER:

2-St. Ingrid of Sweden

3-St. Gregory the Great

8-Birth of the Blessed Virgin Mary

9-St. Peter Claver

13-St. John Chrysostom

14-Exultation of the Holy Cross

15-St. Catherine of Genoa

16-St. Cornelius & Cyprian

17-St. Robert Bellarmine

St Januarius

20-St. Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang, & Companions

26-St. Cosmas& Damian

27-St. Vincent de Paul

29-St. Michael, Gabriel, &Raphaeal

30-St. Jerome

18-St. Joseph of Cupertino

19-St. Joseph & companions

21-St. Matthew

25-St. Finbar

28-St. Wenceslaus
OCTOBER:

1-St. Therese of the Child Jesus

4-St. Francis of Assisi

6-St. Bruno

14-St. Callistus I

15-St. Teresa of Jesus(Avila)

17-St. Margaret Mary Alacoque

17-St. Ignatius of Antioch

18-St. Luke

20-St. Paul of the Cross

23-St. John of Capistrano

24-St. Anthony Mary Claret

28St. Simon & Jude

13-St. Edward the Confessor

20-St. Irene

21-St. Celine

22-St. Mary Salome

NOVEMBER:

3-St. Martin de Porres

4-St. Charles Borromeo

10-St. Leo the Great

11-St. Martin of Tours

12-St. Josaphat

13-St. Francis of Xavier Cabrini

15-St. Albert the Great

17-St. Elizabeth of Hungary

22-St. Cecilia

St. Andrew Dung-Lac & Companions

(118 Vietnamese Martyrs)

5-St. Sylvia

16-St. Margaret of Scotland

16-St. Gertrude the Great

23-St, Clement I

25-St. Catherine

25-St. Catherine of Alexandria

30-St. Andrew

DECEMBER:

3-St. Francis Xavier

4-St. John of Damascus

6-St. Nicholas

IMMACULATE CONCEPTION

9-St. Juan Diego

13-St. Lucy

14-St. John of the Cross

26-St. Stephen

27-St. John

1-St. Florence

4-St. Barbara

5-St. Gerald

7-St. Ambrose

10-St. Gregory III

15-St. ChristianaJANUARY:

1-MOTHER OF GOD

2-St. Basil the Great & Gregory Nazianzen

4-St. Elizabeth Ann Seton

6-St. Andrew Bessette

13-St. Hilary

17-St. Anthony

20-St. Fabian

20-St. Sebastian

21-St. Agnes

22-St. Vincent

4-St. Francis de Sales


4b

27-St. Angela Merici

28-St. Thomas Aquinas

31-St. John Bosco

3-St. Genevieve

5-St. John Neumann

12-St. Benedict Bennet

26-St. Paula


FEBRUARY:

3-St. Blasé

5-St. Agatha

6-St. Paul Miki & Companions

8-St. Jerome Emiliani

10-St. Scholastica

14-St. Cyril & Methodius

21-St. Peter Damian

4-St. Veronica

9-St. Apollonia

13-St. Polycarp

1-St. Bridgid of Ireland

23-St. Peter Damian

23-St. Polycarp

28-St. Hilary
MARCH:

3-St. Katherine Drexel

4-St. Casmir

7-St. Perpetua & Felicity

8-St. John of God

17-St. Patrick

18-St. Cyril of Jerusalem

19-St. JOSEPH

9-St. Dominic Savio

14-St. Matilda

15- St. Louise de Marillac

24- St. Catherine of Sweden

25-St. Dismas

APRIL:

1-St. Isidore

5-St. Vincent Ferrer

7-St. John the Baptist

11-St. Stanislaus

28-St. Peter Chanel

28-St. Louis Mary de Montfort

29St. Catherine of Siena

30St. Pius V

2-St. Francis of Paola

3-St. Richard

4-St. Isidore of Seville

11-St. Gemma Galgani

12-St. Julius

13-St. Martin

16-St. Bernadette of Lourdes

21-St. Anselm

25-St. Mark Evangelist


MAY:

St. Joseph the Worker

St. Athanasius

St. Phillip & James

St. Nereus&Achilleus

St. Pancras

St. Matthias

15-St. Isidore the Farmer

St. Bernardine of Siena

26-St. Phillip Neri

St. Augustine

15-St. Dymphna

21-St. Rita Cascia

30-St. Joan of Arc


JUNE:

2-St. Marcellinus& Peter

3-St. Charles Lwanga& Companions

5-St. Boniface

6-St. Norbert

9-St. Ephrem

11-St. Barnabas

13-St. Anthony of Padua

19-St. Romauld

21-St. Aloysius Gonzaga

28-St. Irenaeus

29-St. Peter and Paul

1-St. Justin

12-St. Leo III

14-St. Basil the Great

15-St. Germaine Cousin

17-St. Albert Chmielowski

18-St. Elizabeth of Schoenau

22-St. Thomas More

22-St. Paulinus

23-St. Audrey

23-St. Liebert

25-St. Jason & St. Sosipater

26-St. Jose M. Escriva

27-St. Cyril of Alexandria

JULY:

1-Bl. Junipero Serra

3-St. Thomas

4-St. Elizabeth of Portugal
12 GIỜ PHỤC VỤ THA NHÂN
4 gia đình - 4 giáo xứ - 4 cộng đoàn
Mỗi em học sinh phải hoàn tất ít nhất 12 giờ phục vụ.
Các Bản Tường Trình phải nộp vào thứ Hai 21 tháng 3

Trước khi làm cam kết cho dự án phục vụ, hãy suy nghĩ về những cách thức mà mình có thể sử dụng các tài năng và khả năng của mình để giúp ích cho tha nhân. Những đề nghị sau đây chỉ là một ít cách thức giúp các ứng viên chọn lựa. Rất có thể các cách thức trong danh sách này cũng giúp ứng viên quyết định việc phục vụ nào mà em thích thực hiện. Bảng danh sách cung cấp cho em những ý tưởng khác nhờ đó giúp em thích phục vụ. Cũng có thể em có ý tưởng đặc biệt riêng của mình. Nhớ trước khi quyết định và cam kết: Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nói chuyện với cha mẹ và người đỡ đầu.


Cố tìm những nhu cầu cần thiết thực sự của những người trong gia đình, hàng xóm, giáo xứ, trường học hay cộng đồng. . .
1. Tham dự Ca Đoàn 21. Thực hiện những dự án đặc biệt cho
2. Giúp Lễ người tàn tật.
3. Giúp trong VP GL việc văn phòng 22. Giúp làm món ăn hay tráng miệng cho
hoặc làm thầy cô phụ tá. người có cha mẹ hoặc con cái qua đời.
4. Thăm người già cả ở nhà hay ở viện dưỡng lão. 23. Góp nhặt đồ chơi cho trẻ em nghèo.
5. Giúp những người già cả những việc lặt vặt. 24. Thăm viếng người mù hay già cả.
6. Giúp coi trẻ cho người nào cần đến. 25. Làm qùa hay tặng vật cho các bệnh
7. Tổ chức hoặc giúp các dự án tái chế. viện hay viện dưỡng lào 8. Nhặt ống loong giúp người nghèo. 26. Chuẩn bị giải trí hoặc tiệc cho
9. Khởi sư một chiến dịch "làm sạch" trong viện dưỡng lão hoặc nhà coi trẻ.
giáo xứ, trường học, hoặc công viên hay bờ biển .. 27. Giúp việc trong tiệm sách, thư viện,
10. Giúp một gia đình cần giúp đỡ. hoặc phòng ăn, trường học.
11. Tự nguyện giúp trong bệnh viện. 28. Viết thư cho Chính Phủ về các vấn đề
12. Giúp dạy sau khi tan học. bất công.
13. Đi chợ cho người già cả hoặc cho người bà con. 29. Nướng bánh để bán.
14. Làm việc thuộc sân chơi trường học hay giáo xứ. 30. Làm băng để nghe cho người mù và.
15. Viết thiệp hay thơ gửi cho trẻ em ở bệnh viện, người già cả.
trẻ vị thành niên hay người lớn trong tù. 31. Làm việc trong chương trình giáo dục
16. Thu góp thực phẩm cho người nghèo. đặc biệt.
17. Giúp dự án gây quỹ cho tổ chức bác ái. 32. Gây tiền cho quỹ hưu dưỡng dành cho

18. Thu góp, giặt và sửa quần áo cho người nghèo. các tu sĩ nam nữ và các linh mục già cả.

19. Làm ra tiền giúp các thí điểm truyền giáo 33. Giúp 1 thành viên gia đình cần giúp.

bằng việc rửa xe, coi trẻ 34. Giúp Hội Chợ Giáo Xứ.

20. Giúp phát thực phẩm cho người nghèo 35. Tham gia việc Giáo Xứ như phát Tờ


* Colette's Children's Home 714-596-1380
* Stand up for kids 1-800-365-4543
* Grandma's house of hope 714-457-3187
* Orangewood Children's Foundation

714-619-0200


* Thomas House Shelter 714-265-0640
* Lighthouse Learning Center 714-667-8187

* Blind Children's Learning Center 714-573-8888Những nơi có thể làm việc

phục vụ cộng đồng:

* Catholic Charities of Orange County

714-374-9600
* Catholic worker 714-558-7478
* Mercy house 714-836-7188
* Casa Teresa 714- 538-4860
* Second Harvest Food Bank 714-771-1343


thông tin, thư từ và sách hát. .

.
5NHỮNG NGÀY TĨNH TÂM

THÊM SỨC 1 THÊM SỨC 2

1. Ba ngày tĩnh tâm: 13-15 tháng 11 năm 2015 1. Tĩnh tâm Mùa Vọng: Chúa Nhật 20 Tháng 12

từ Thứ Sáu 5 giờ 30 chiều đến Chúa Nhật 6 giờ 30 từ 2 đến 6 giờ 30 chiều.
chiều. (Tham dự Thánh Lễ giới trẻ 5 giờ 30 chiều) 2. Ba ngày tĩnh tâm: 19 đến 21 tháng 2 năm, 2016

2. Tĩnh Tâm Mùa Chay: Thứ Bảy, 7 tháng 3 từ Thứ Sáu 5 giờ 30 đến Chúa Nhật 6 giờ 30 chiều.

từ 2 đến 6 giờ 30 chiều. (Tham dự Thánh Lễ giới trẻ 5 giờ 30 chiều)

3. Buổi Tĩnh Tâm cùng với nguời đỡ đầu vào

Chúa Nhật 25 Tháng 10

Xin Phụ Huynh đến hội trường giao xứ lúc 4 giờ chiều đón mừng con em về từ buổi Tĩnh Tâm và dự tiệc chung vui với các em. Sau đó các em tham dự Thánh Lễ giới trẻ 5 giờ 30 chiều kết thúc Tĩnh Tâm.

Xin Qúy Phụ Huynh cùng tham dự Thánh Lễ giới trẻ với cac em.

Nếu con em quí vị không thể tham dự Tĩnh Tâm, xin làm ơn cho chúng tôi biết ngay từ giờ. Con em quí vị cần phải dự Tĩnh Tâm ở một giáo xứ khác nếu không, sẽ không được học tiếp Thêm Sức năm 2.VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỠ ĐẦU

1. Người đỡ đầu sẽ:

 • Nêu gương sáng đời sống đức tin và cầu nguyện. Họ sẽ cầu nguyện cùng với và cho ứng viên
  của mình.

 • Là người bạn thật: người mà ứng viên có thể tín cẩn, và luôn hiện diên khi ứng viên cần.

 • Là người mà ứng viên nhìn lên và có thể coi làm mẫu mực cho đời sống mình; người luôn
  hướng dẫn, giữ bí mật và biết lắng nghe; người giúp cho phụ huynh trong việc làm chứng
  trung thực đức tin Công Giáo.

 • Là người tiếp tục giữ tương quan với ứng viên sau khi lãnh nhận Thêm Sức và đồng thời mời
  gọi người ứng viên tham gia đầy đủ vào đời sống giáo xứ và các công việc phục vụ.

 • Là người đã lãnh nhận các Bí Tích khởi sự Kitô giáo - tức rửa tội trong Đạo Công Giáo, đã
  chịu Rước Lễ lần đầu và lãnh nhận BT Thêm Sức.

 • Là người quan tâm đến sự trưởng thành hoặc cùng bước đi trên hành trình đức tin với ứng viên
  của mình.2. Những Đặc Tính đòi hỏi Người Đỡ Đầu:

 • Đã tròn 18 tuổi hoặc lớn hơn.

 • Đã chịu Thêm Sức và đang thực hành Đạo Công Giáo

 • Nếu đã lập gia đình: Lễ Cưới phải trong Đạo Công Giáo.

 • Không bị ràng buộc bởi Luật Hội Thánh. Cần trưởng thành đủ để làm tròn vai trò của người
  đỡ đầu.

 • Có thể là Nam hay Nữ cũng được.

 • Cần phải tham dự các cuộc họp, các nghi thức và Thánh Lễ Thêm Sức.

 • Không được là cha (ruột) hay mẹ (ruột) của người chịu Bí Tích Thêm Sức (Can. 874)

 • Cần phải Rước Lễ trong Thánh Lễ Thêm Sức.

 • Mong ước rằng người đỡ đầu được chọn phải là người đã giữ trọn lời hứa vai trò của mình khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tôi. (Can. 893)


6

Letter to the Bishop

LÁ THƯ GỬI CHO ĐỨC GIÁM MỤCGửi vào Thứ Sáu, 5 Tháng Hai, 2016 (dành cho Thêm Sức II)

Trong 2 năm qua, em đã bày tỏ lòng ao ước nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức bằng nhiều cách. Em đã tham dự các lớp học, các nhóm chia sẻ, phục vụ tha nhân và nuôi dưỡng đức tin trưởng thành bằng lời cầu nguyện, tĩnh tâm, học hỏi, thánh lễ và các bí tích. Vì thế, em thực sự muốn gia nhập trọn vẹn vào Cộng Đoàn Công Giáo Giáo Xứ St. Barbara. Tiến trình các bí tích khởi sự đã bắt đầu khi em nhận lãnh bí tích Rửa Tôi do cha mẹ và Giáo Hội sắp hoàn tất khi em lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Tất cả các em lớp Thêm Sức II muôn chịu Thêm Sức năm nay phải viết một lá thư cho Đức Giám Mục xin Ngài ban cho mình Bí Tích Thêm Sức. Đây là thời gian chính thức xin được chịu Thêm Sức trong Giáo Hội Công Giáo do tay Đức Giám Mục. Và cũng là thói quen thực hiện điều này qua việc viết một là thư.

M
Important!


ỗi ứng viên Thêm Sức buộc phải đệ trình một lá thư cho Đức Giám Mục để bày tỏ ước muốn của mình. Lá thư phải hoàn tất và gửi vào Văn Phòng Giáo Lý không được trễ hơn Thứ Sáu, 5 tháng 2 năm 2016. Lá thư dài một trang giấy và nội dung thích hợp để Đức Giám Mục đọc trong Thánh Lễ. Những thư không được chấp nhận đọc trong Thánh Lễ sẽ bị gửi về để viết lại kèm theo qui định là Thư rất Quan Trọng và Phải đánh máy.


Thư đề
: Trọng Kính Đức Giám Mục.

Đoạn đầu của lá thư sẽ đề Tên của mình, trường học, và trình độ (lớp mấy) kèm theo vài câu bày tỏ ước muốn được lãnh nhận Thêm Sức.
Đoạn thứ hai của lá thư là phản ảnh Bài Phúc âm đọc trong Thánh Lễ Thêm Sức.
Đoạn thứ ba của lá thư sẽ bày tỏ ước muốn tiếp tục cuộc sống Chúa đã kêu gọi, cũng như tiếp tục gia nhập đời sống ấy trong Hội Thánh của mình.

Thân ái,

Tên các em học sinh
Chữ ký và ngày tháng năm

Có bất cứ thắc mắc nào xin liên lạc với chúng tôi ở số 714-775-9475

Nhớ những Lá Thư sẽ gửi vào Thứ Sáu, 5 tháng 2 năm 2016: Rất quan trọng
Important!

Important!

Important!

7

MẪU LÁ THƯ GỬI CHO ĐỨC GIÁM MỤC

OUTLINE OF LETTER TO THE BISHOP

Full Name (with Confirmation Saint Name)
Address: City, State, Zip
Date

Most Reverend Bishop Kevin Vann,Bishop of Orange

Your Excellency,My name is [first, middle, and last name / Age / School / and your Parish]. I am a baptized Catholic and have been participating in a two-year program of preparation for Confirmation at my parish, ________Church. It is my desire that you confirm me on _____________. I have chosen the name (your Confirmation name. Be specific with your Saint Name: Ex. Mary, Mother of God or John the Apostle) ___________________ as my Confirmation name because __________________ (explain why that name was chosen).
Gospel Reflection (Gospel TBA) Note: Remember to include/indicate the gospel passage (chapter & verses) in your letter
1. What does this Gospel mean for you in your own life circumstances?
2. What challenges does the Gospel present to you? To your family? To society?
3. How are you called to live out this Gospel?
Personal Reflection
4. The reason why you wish to be Confirmed and what you have been doing to prepare for this Sacrament.
5. You may add anything you think is important. For example, how you feel you have grown during the time of preparation... or why the Catholic faith is important to you .. or what service project you have completed and how is your Christian service to others may have helped you to grow, or how have you experienced God’s Love in your life...?
6. An explanation of how you plan to live out your Christian commitment as a mature, adult Catholic with the strength of the Holy Spirit. (What plans you have for serving the Church?)
7. Others
8. Is this your free choice? Finally, a request/desire to be confirmed.
I have the honor to be, your Excellency.
(Student’s Signature)

Student’s Full Name (print your full name under your signature)

  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương