CHƯƠng trình hội nghị TƯ pháp các tỉnh có chung đƯỜng biên giới việt nam – campuchia lần thứ nhấTtải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích21.38 Kb.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TƯ PHÁP CÁC TỈNH CÓ CHUNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA LẦN THỨ NHẤT

Nha Trang, ngày 27 tháng 6 năm 2016


Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

8:00 - 8:30
Đăng ký đại biểu

8:30 - 8:40
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp8:40 – 9:15
Phát biểu khai mạc của đồng chủ trì

Ngài Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp Việt NamNgài Ăng Vong Vathana, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia

9:15 – 9:30
Phát biểu chào mừng của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa

9:30 – 10:15
Tham luận: Tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia

 • Tham luận của Việt Nam: Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

 • Tham luận của Campuchia: 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp Campuchia

10:15 – 10:30
Nghỉ giải lao

10:30 – 11:45
Phiên thảo luận thứ nhất: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng biên – Thực trạng và phương hướng đẩy mạnh hợp tác

 • Tham luận của Việt Nam: đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật/Cục Trợ giúp pháp lý

 • Tham luận của Campuchia

 • Trao đổi, thảo luận

11:45 - 14:00
Ăn trưa

Địa điểm: Khách sạn

14:00 – 15:00
Phiên thảo luận thứ hai: Công tác thi hành án dân sự ở các địa phương vùng biên – Thực trạng và giải pháp

 • Tham luận của Việt Nam: đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

 • Tham luận của Campuchia.

 • Trao đổi, thảo luận.

15:00 – 15:15
Nghỉ giải lao

15:15 – 16:15
Phiên thảo luận thứ ba: Rà soát tình hình thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự Hiệp định dẫn độ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; cập nhật tình hình đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

 • Tham luận của Việt Nam: đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp luật quốc tế

 • Tham luận của Campuchia

 • Trao đổi, thảo luận.

16:15 – 16:45
Thảo luận về dự thảo Kết luận Hội nghị

16:45 – 17:05
Phát biểu bế mạc của đồng chủ trì:

Ngài Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp Việt NamNgài Ăng Vong Vathana, Bộ trưởng Tư pháp CampuchiaCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương