CHƯƠng trình học bổng thạc sĩ toàn phần của koica năM 2017tải về 20.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.02.2018
Kích20.86 Kb.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SĨ TOÀN PHẦN CỦA KOICA NĂM 2017


TT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

HẠN NỘP HỒ SƠ

1

Khóa Thạc sĩ về Chính sách công thương

Trường Đại học Kyung Hee


10/8/2017-18/12/2019


10/4/2017

2

Khóa Thạc sĩ về An ninh sức khỏe toàn cầu

Trường ĐH Yonsei

10/8/2017-9/01/2019

3

Khóa Thạc sĩ về Chính sách phát triển đô thị

Trường ĐH ChungAng

10/8/2017-9/01/2019

4

Khóa Thạc sĩ về Khoa học năng lượng và Chính sách

Trường ĐH Ajou

13/8/2017-10/01/2019

5

Khóa Thạc sĩ về Sản xuất nông nghiệp

Trường ĐH Quốc gia Kyungpook

11/8/2017-22/12/2018

6

Khóa Thạc sĩ về Hành chính công (Chính quyền địa phương)

Trường ĐH SungKyunKwan

07/8/2017-31/12/2018

7

Khóa Thạc sĩ về Chính sách công nghệ thông tin và truyển thông toàn cầu

Trường ĐH Quốc gia Pusan

17/8/2017-5/12/2018

8

Khóa Thạc sĩ về Phát triển nông thôn

Trường ĐH Yonsei

(Khuôn viên Wonju)07/8/2017-21/12/2018

9

Khóa Thạc sĩ về Kinh tế nông nghiệp

Trường ĐH Quốc gia KangWon

10/8/2017-22/12/2018

10

Khóa Thạc sĩ về Năng lực lãnh đạo bình đẳng giới

ĐH Ewha Womans

01/8/2017-31/12/2018

11

Khóa Thạc sĩ về Quản lý tài nguyên nước

Trường ĐH SungKyunKwan

16/8/2017-15/01/2019

12

Khóa Thạc sĩ về Phát triển ngành công nghiệp thủy sản

Trường ĐH Quốc gia Pukyong

27/7/2017-20/12/2018

13

Khóa Thạc sĩ về Kỹ sư nông nghiệp

Trường ĐH Quốc gia HanKyong

07/8/2017-23/12/2018

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương