CỤc phòng chống hiv/aidstải về 1.54 Mb.
trang6/23
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.10. Hạn chế, sai số và các biện pháp khắc phục của nghiên cứu.


  • Nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu khá nhậy cảm nên có thể đối tượng sẽ từ chối tham gia nghiên cứu. Vì vậy nghiên cứu viên sẽ tiếp cận đối tượng thông qua các bác sỹ điều trị - là những người thường xuyên tiếp xúc, hỗ trợ đối tượng nghiên cứu.

  • Một số thông tin về điều trị ARV đòi hỏi bệnh nhân phải nhớ lại nên có thể gặp sai số nhớ lại. Vì vậy để hạn chế sai số này, phiếu phỏng vấn có câu hỏi loại trừ và tập huấn kỹ cho ĐTV về kỹ năng gợi ý, làm rõ và hỗ trợ đối tượng nghiên cứu có thể nhớ lại chính xác nhất.

  • Thu thập số liệu thông qua phiếu phỏng vấn có cấu trúc nên có thể gặp sai số do kỹ năng phỏng vấn của ĐTV. Khắc phục bằng cách tuyển chọn, tập huấn cẩn thận cho ĐTV trước khi tiến hành thu thập số liệu. Trong quá trình thu thập số liệu, có sự giám sát và hỗ trợ thường xuyên của nghiên cứu viên.


Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

3.1.1. Đặc điểm về giới tính và vùng miền.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương