CỤc phòng chống hiv/aidstải về 1.54 Mb.
trang10/23
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Biểu đồ 4: Cách xữ trí khi gặp tác dụng phụ


Thực hành TTĐT được đánh giá theo 2 mức độ là thực hành tốt (đạt) và không thực hành tốt (không đạt) bằng cách tính điểm: Uống thuốc 2 lần/ngày (1 điểm), uống thuốc cách nhau 12 giờ (1 điểm), không quên uống thuốc trong tháng qua (2 điểm), quên thuốc không quá 3 lần/tháng (1 điểm), ngày hôm qua không quên uống thuốc (1 điểm), xữ lý quên thuốc bằng cách uống bù theo hướng dẫn của CBYT (1 điểm) và có dùng biện pháp để nhắc nhở mình uống thuốc (1 điểm). Tổng điểm tối đa bằng 8, tối thiểu bằng 0. Thực hành TTĐT đạt khi tổng điểm ≥ 7, không đạt khi tổng điểm <7.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương