Các bài suy niệm LỄ hiển linh – Năm a lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12 MỤc lụCtải về 1.2 Mb.
trang1/45
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

MỤC LỤC

1. Thiên Chúa tỏ lộ 4

2. Đi theo ánh sao 6

3. Ra đi 8

4. Ngôi sao dừng lại 11

5. Ngôi sao dẫn đường 14

6. Thiên Chúa tỏ mình 16

7. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 18

8. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 20

9. Hiển Linh - Marcellino D'Ambrosio 23

10. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 26

11. Ánh sáng từ Belem – ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 29

12. Tỏa sáng – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 32

13. Con đường đức tin 36

14. Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 41

15. Mỗi người là một ánh sao cho nhau 44

16. Ánh nến toả sáng trong gia đình 46

17. Ánh Sáng Giêsu – Anmai 49

18. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người 55

19. Gặp Chúa – Lm Jos Tạ Duy Tuyền 57

20. Suy niệm của Lm. Đaminh Trần Đình Nhi 60

21. Đức Kitô ở đâu? 66

22. Hành trình đức tin 69

23. Ánh sáng cho mọi dân tộc – Flor McCarthy. 72

24. Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 78

25. Thiên Chúa của các dân tộc. 81

26. Hãy làm cho ánh sáng toả sáng 85

27. Cuộc hành trình đức tin 89

28. Gọi tên ngày lễ - ĐGM Giuse Vũ Duy Thống 96

29. Niềm tin:một chuyến đi -ĐGM Giuse Vũ Duy Thống 101

30. Thiên Chúa tỏ mình 105

31. Hiển Linh – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 108

32. Ánh sáng và bóng tối – Thiên Phúc 111

33. Ngôi sao hy vọng – Thiên Phúc 113

34. Lễ Hiển Linh 116

35. Món quà 118

36. Tìm kiếm 121

37. Lễ Hiển Linh - Lm. Munachi Ezeogu 123

38. Món quà của các Đạo Sĩ - Lm Mark Link 126

39. Ngôi sao dẫn đường - Lm Giuse Nguyễn Hữu An 130

40. Ánh sáng Lời Chúa – Lm Giuse Nguyễn Hữu An 135

41. Đi tìm Chúa hôm nay – Lm. Damien 142

42. Một ngôi sao để đi theo. 147

43. Gặp được Chúa Cứu Thế. 150

44. Tìm gặp Chúa Kitô 153

45. Những con mắt hiển linh 155

46. Đi tìm Chúa nhờ ngôi sao lạ 158

47. Tìm Đức Kitô 160

48. Ba vua 162

49. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra – R. Veritas 164

50. Tìm gặp Chúa 166

51. Gặp gỡ Chúa. 168

52. Từ bỏ 170

53. Hướng lên – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 173

54. Thiên Chúa tỏ mình 178

55. Ngôi sao đức tin – Lm Giuse Vũ Thái Hòa 182

56. Đến thờ lạy 184

57. Nên thánh 186

58. Nên thánh 189

59. Những đạo sĩ hôm nay 191

60. Tỏ mình 194

61. Ánh sáng Lời Chúa – Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 197

62. Lễ vật 200

63. Tỏ mình 202

64. Giờ được sinh ra 205

65. Thông điệp 208

66. Suy Niệm của JKN 211

67. Suy niệm của JKN 217

68. Những ước mơ cao cả- Lm. Bùi Quang Tuấn 222

69. Lễ vật dâng Chúa – Lm Phạm Quốc Hưng 225

70. Khát vọng tìm Chúa – Lm Nguyễn Chánh 229

71. Ánh sáng cho mọi dân tộc - McCarthy 233

72. Thiên Chúa cho ai nhận biết Người? 239

73. Lễ Hiển Linh 241

74. Cuộc Hành Trình Đức Tin 244

75. Lễ Giáng Sinh của muôn dân 247

76. Ánh sao lạ 252

77. Dân ngoại đứng trước Đức Vua của người Do thái 254

78. Chú giải của Noel Quesson 268

79. Mỗi người là một vì sao của Hài Nhi Giêsu 274

80. Ánh vinh quang – Trầm Thiên Thu 280

1. Thiên Chúa tỏ lộ


Hiển linh là ngày Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại mà đại diện là ba nhà bác học Đông phương. Thế nhưng ngày lễ này có điều chi khác biệt so với ngày lễ Giáng sinh mà chúng ta vừa mới mừng kính?
Đức Thánh Cha Lêô đã trả lời cho chúng ta như sau: Ngày lễ Giáng sinh, chúng ta mừng kính một biến cố lịch sử: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Mục đích này chúng ta chỉ thấy được, nếu chúng ta suy nghĩ về tình thương của Người. Còn ngày hôm nay mục đích này đã trở thành sự thật. Thế giới đã nhận biết Đức Kitô là Thiên Chúa. Ngày giáng sinh, Thiên Chúa xuất hiện như một con người bé bỏng, còn ngày Hiển linh Con Người bé bỏng ấy xuất hiện như một Thiên Chúa quyền năng. Ngày giáng sinh chúng ta mừng kính việc tỏ lộ bản tính nhân loại, còn ngày hiển linh chúng ta mừng kính việc tỏ lộ bản tính Thiên Chúa. Thế nhưng làm sao chúng ta biết được điều ấy?
Tôi xin thưa chúng ta biết được bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô nhờ vào các phép lạ. Thực vậy tất cả những phép lạ đều chứng minh quyền năng vô biên của Người, chính Người cũng nói rõ điều ấy khi chữa lành người bất toại, Ngài phán: Sở dĩ Ta làm như thế để các ngươi biết rằng Con Người ở dưới đất cũng có quyền tha tội. Hơn thế nữa, trót cả cuộc đời của Ngài đều là một sự hiển linh, một sự tỏ lộ bản tính Thiên Chúa.
Nhưng ngày hôm nay, Chúa Giêsu chọn lựa ba sự kiện để chứng minh điều đó, như lời kinh nhật tụng đã ghi lại: Ngày hôm nay ngôi sao lạ đã dẫn đưa ba nhà bác học tới máng cỏ Bêlem. Ngày hôm nay nước lã đã biến thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana. Ngày hôm nay Chúa chịu phép rửa bởi Gioan tại sông Giođan để đem lại ơn cứu độ. Những sự kiện này là một hồng ân của Chúa, tuy nhiên để nhận ra bản tính thần linh ấy, cần phải có đức tin của con người. Ngôi sao lạ đã xuất hiện, nhưng ơn thánh thúc đẩy bề trong, để rồi các nhà bác học đã tin theo và lên đường tìm kiếm.
Vì vậy, ngày lễ hiển linh còn là ngày lễ của ơn sủng và niềm tin. Chính vì thế, Giáo Hội đã nhấn mạnh tới vai trò của các nhà bác học. Họ là những người ngoại đầu tiên được mời gọi tiến đến niềm tin tưởng vào Con Thiên Chúa. Họ đại diện cho tất cả chúng ta là những người đã trở lại từ thế giới lương dân. Vì thế, ngày lễ hiển linh chính là ngày lễ của niềm tin nơi dân ngoại, và là ngày lễ của niềm tin nơi mỗi người chúng ta. Tuy nhiên kể từ ngày Chúa về trời, Giáo Hội tiếp nối sứ mạng biểu lộ thiên tính của Chúa, không phải bằng những phép lạ, nhưng bằng sự giảng dạy và khai triển lời Chúa được chứa đựng trong Tin Mừng Phúc Âm. Giáo Hội luôn chứng tỏ Đức Kitô vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Để chấp nhận chân lý ấy, cần phải có ơn Chúa đánh động và thái độ tin tưởng của chúng ta.
Bởi đó, hãy xin Chúa soi sáng để chúng ta cũng có được niềm can đảm bước theo Chúa và thờ lạy Chúa như ba nhà bác học ngày xưa.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương